Noble VIP: Mage's Adventure

Všichni od 10 let
353
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

■ VIP version benefits: Reward 3000 Gems + 700 Florin

■■■■■Game Introduction■■■■■

The new paradigm of Clicker RPGs which never existed before, Noble!
Your character becomes stronger even while your phone is turned off!

Home page
https://goo.gl/wDvnvn
https://www.facebook.com/daerisoft
https://twitter.com/daerisoft

■■■■■ Game Characteristics ■■■■■

Become the greatest Mage!

The new paradigm of RPGs, developed by Daft Brothers and published by DAERISOFT!

Beautiful illustrations that would melt your heart!

Sick and tired of games with mediocre graphics!

Relentlessly TAP on monsters that appear in the game!

You could hold instead of tapping to attack!

Become part of a Family with other users!

Compete with other Families!

Just keep it on even when you are busy!

The best type of Idle survival RPG for busy people!

Your precious reviews gives strength to the developers!^^

Noble! The game created together with the users.
Save Arendel from chaos and become the best mage ever!

■■■■■ Game Story ■■■■■

Arendel, a kingdom ruled by 13 Gods. When Arendel was
born, the Gods knew that if mages with godly magical
powers came into power, the authority of humans with
no powers would plummet to the ground. Hence they
banned mages from becoming nobles.

However, the very magically talented protagonist with no
affiliations whatsoever with the ban, was not even a bit interested
in gaining authority and power.

Accompanying this protagonist, an elemental that is slightly
materialistic and wishes to be a noble.

The once peaceful Arendel now walks the path of
destruction as the Gods turned their backs on the distrusting
humans.

Thanks to the sacrifice of the archmage, who was the
guardian of the kingdom and the father of the protagonist, the crisis was
evaded during the battle with the Gods. Pushed into a corner, the old king of
Arendel and Steepes, the only God of that trusted the humans make a very big decision.

They have decided to allow mages to become nobles. Their titles were to be
decided by their ability to defeat enemies, and whoever defeats the God of
darkness, Opere and the God of Light, Steela would be given the title
Archmage of the kingdom and be given the throne as well.

The elemental wanted all of the power and wouldn't have missed this chance.
But on the other hand, it was scared. So it persuades the protagonist
and finally, the adventure begins.

Will the protagonis be able to save Arendel from destruction?

DAERISOFT,Daft Brothers promise to try our best to communicate with the users.
■ Výhody VIP verze: Odměna 3000 Gems + 700 Florin

■■■■■ Úvod do hry ■■■■■

Nová paradigma Clickerových RPG, která nikdy předtím neexistovala, Noble!
Vaše postava se stává silnější, i když je telefon vypnutý!

Hlavní stránka
https://goo.gl/wDvnvn
https://www.facebook.com/daerisoft
https://twitter.com/daerisoft

■■■■■ Charakteristika hry ■■■■■

Staňte se největším Mage!

Nová paradigma RPG, vyvinutá firmou Daft Brothers a publikovaná společností DAERISOFT!

Krásné ilustrace, která by roztavila vaše srdce!

Nemocný a unavený z her s průměrnou grafikou!

Neúnavně TAP na monstrátech, které se objevují ve hře!

Mohli byste držet namísto klepání k útoku!

Staňte se součástí rodiny s dalšími uživateli!

Soutěžte s ostatními rodinami!

Zůstaňte zapnutý, i když jste zaneprázdněni!

Nejlepší typ hry Idle RPG pro rušné lidi!

Vaše drahé recenze dávají silám vývojářům! ^^

Ušlechtilý! Hra byla vytvořena společně s uživateli.
Uložit Arendela z chaosu a stát se nejlepším mágem vůbec!

■■■■■ Příběh hry ■■■■■

Arendel, království ovládané 13 bohy. Když byl Arendel
narodili se, Bůh věděl, že pokud mágové s božským kouzlem
moc se dostala k moci, autorita lidí s
žádné mocnosti by se nedostaly na zem. Proto jsou
zakázali mágům, aby se stali šlechty.

Nicméně, velmi magicky talentovaný protagonista s ne
jakýkoli vztah se zákazem, nebyl ani trochu zaujatý
při získávání autority a moci.

Spolu s tímto hrdinou, elemental, který je mírně
materialistická a přeje si být ušlechtilý.

Kdysi mírumilovný Arendel nyní prochází cestou
ničení, neboť bohové obrátili zády na nedůvěru
lidem.

Díky oběti archmágu, kdo byl
strážce království a otce protagonisty, byla krize
unikl během boje s bohy. Přitáhl do rohu, starý král
Arendel a Steepes, jediný bůh, který důvěřuje lidem, dělají velmi velké rozhodnutí.

Rozhodli se, že dovolí mágům, aby se stali šlechtickými. Jejich tituly měly být
rozhodnuto jejich schopností porazit nepřátele a kdo porazí Boha
temnotě, Opere a Bohu světla, bude Steela udělen titul
Archmage království a dostat trůn také.

Elementář chtěl veškerou moc a neztratil by tuto šanci.
Ale na druhou stranu to bylo strach. Takže přesvědčí protagonistu
a konečně začíná dobrodružství.

Bude protagonista schopen zachránit Arendela před ničením?

DAERISOFT, Daft Brothers slibují, že se budeme snažit komunikovat s uživateli.
Další informace
Sbalit
3,5
Celkem 353
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
14. března 2019
Velikost
100M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.0.7.9
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni od 10 let
Násilí ve fantastickém prostředí
Interaktivní prvky
Nákupy ve hře
Produkty v aplikacích
0,99 US$–89,99 US$ za položku
Od vývojáře
DAERISOFT
Vývojář
서울특별시 금천구 가산동 벽산디지털밸리5차
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.