Молитвa за здравље

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Апликација не замењује Духовника, Пост, Молитву, Причест, Исповест и Литургију.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пресвете Богородице и свих Светих помилуј нас! Амин.

НЕ МОЖЕТЕ СЕ ЛЕЧИТИ САМИ!

Лек је пост, исповест, причест, молитва. За ваш здравствени проблем обратите се Духовнику и Лекару. Апликација је помоћно духовно средство и ауторов лични одраз Православног погледа на свет.


Овде можете преузети стару верзију апликације које не захтева интернет:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dejan.isceliteljska_molitva_stara

Напомена:Оригинални назив молитве: Молитва Пресветој Богородици Гестиманској

Молитву у оригиналном, не измењеном и не допуњеном издању можете пронаћи овде:
http://molitvenik.in.rs/molitve/molitve_svetima/molitva_Bogorodici_getsimanskoj.pdf

Апликација је направљена у Славу и Част Пресвете Богородице, за добро Српског, Руског и свог Прасвославног народа. Направљена је из љубави и захвалности према Православљу и Пресветој Богородици. Апликација је бесплатна и садржи православне молитве на руском и на српском језику које су преузете са српских и руских интернет сајтова. Апликација одражава ауторов поглед на Православље.

Аутор је направио апликацију без благослова цркве.
Ова апликација није замена за цркву и црквени живот. Апликације је смишљена као допуна духовног живота.


Звучни записи су преузети са ЈуТубе и сва права задржавају аутори песама.
Чудотворне иконе које се налазе у апликацији су преузете са интернета.
Многе молитве су интернет сајтови на којима су приказани текстови.
Аплиакција садржи под апликације Молитвеник, Псаламе по намени, Акатисте Пресветој Богородици.

Молитва за Здравље на Српском језику, коју можете наћи у апликацији, је скуп Православних молитви на Српском језику које је сам Аутор (без Благослова) и по сопственом нахођењу уклопио у молитвену целину. Сам аутор чита ову молитве и није му циљ да саблазни друге.

Апликација садржи:
-Молитве на Руском и Српском језику
-Акатисти, Тропари, Наменске молитве
-Православни Молитвеник
-Псалми по намени
-Акатисти Богородици
-Молитве Богородици за сваки дан у недељи
-Руски суплементи, лекови, лековито биље
-Православне Радио станице и православне духовне песме
-Видео фалови са Youtube
-Чудотворне иконе Богородице и осталих светаца из целог православног света
-Православни текстови о животу и породици
-Наменске молитве. Молитве за породицу, Молитве за труднице, Пред операцију, Кад се здравствено стање погоршава.
-Помјаник. Помињање имена на молитви
-Узроци болести
-Дељење текстова са корисницима ван апликације
-Молитвено правило
-Пресна храна

Пре читања ове молитве било би добро да се консултујете са свештеником или духовником.
Остале молитве су преузете са других сајтова у не промењеној форми.

Велики број православних икона које можете ставити као позадину

Молитве, Молитва, Православни молитвеник.
Molitva, Molitve, Pravoslavlje. Pravoslavni molitvenik.
The application does not replace Priest, fasting, prayer, communion, confession and liturgy.

Lord Jesus Christ, Son of God, for the prayers of the Virgin and all the Saints have mercy on us! Amin.

YOU MAY NOT TREAT YOURSELF!

Lek's post, confession, communion, prayer. For your health problem, please contact the priest and the doctor. The application is an additional means of spiritual and personal reflection of the author's Orthodox worldview.


Here you can download the old version of the application that does not require the internet:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dejan.isceliteljska_molitva_stara

Note:Original name of Prayer: Prayer Blessed Virgin Mary Gestimanskoj

Prayer in the original, not modified and not revised edition can be found here:
http://molitvenik.in.rs/molitve/molitve_svetima/molitva_Bogorodici_getsimanskoj.pdf

The application is made in honor and glory of the Most Holy Mother of God, for the good of Serbian, Russian and his Prasvoslavnog nation. It is made out of love and gratitude to the Holy Mother of God and Orthodoxy. The application is free and contains Orthodox prayers in Russian and Serbian languages, which are taken from the Serbian and Russian Internet sites. The application reflects the author's view of Orthodoxy.

The author has made an application without the blessing of the church.
This application is not a substitute for the church and church life. Apps is designed as a complement to the spiritual life.

 
Sound recordings are taken from jutub and all rights reserved to the authors of songs.
Miraculous icons contained in the application are downloaded from the Internet.
Many prayers are internet sites which show texts.
On app under application contains Molitvenik, Psalm by use, akatist Theotokos.

Prayer for Health in the Serbian language, which can be found in the application, is a collection of Orthodox prayer in the Serbian language by the author himself (without the blessing) in its sole discretion fit the whole prayer. The author himself reads this prayer and is not intended to be offended others.

The application contains:
The prayer in Russian and Serbian language
-Akatisti, Tropari, dedicated prayer
-Pravoslavni Prayer
-Psalm by destination
-Akatisti Bogorodici
The prayer to the Virgin Mary for each day of the week
-Russian supplements, medicines, medicinal herbs
-Pravoslavne Radio stations and Orthodox spiritual songs
-Video Falova with Youtube
-Čudotvorne icon of the Virgin and other saints from all over the Orthodox world
-Pravoslavni lyrics about life and family
-Namenske prayer. Prayers for the family, prayer for pregnant women, before the surgery, when the health situation worse.
-Pomjanik. The mention of names on prayer
-Uzroci disease
-Deljenje texts with users outside applications
-Molitveno rule
-Presna food

Before reading this prayer would do well to consult with the priest or priests.
Other prayers are taken from other sites in non altered form.

A large number of Orthodox icons that you can put as wallpaper

Prayers, Prayer, Orthodox prayer book.
Prayer, Prayer, Orthodoxy. Orthodox prayer book.
Read more
Collapse
4.7
2,054 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Заштитни Псалми на Ћирилици и Црквословнском-Са Благословом
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 31, 2019
Size
81M
Installs
50,000+
Current Version
8.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone 10+
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Dejan Zivanovic
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.