D&D Style Medieval Fantasy RPG (Choices Game)

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

⚔️ OLD-SCHOOL D&D-STYLE TEXT ADVENTURE WITH MODERN TWISTS!
If you like old-school D&D-style RPG games where you make the choices for the main character, this is for you! Play a wizard, a succubus, a ranger, and a rogue in this epic series of text-based games.

Here, old-school doesn’t mean primitive. There are hundreds of achievements to uncover—from the silly and surprising to the epic. As you make choices, stats go up and down, with rarely an “instant death”. You have ready options for going back on choices while gripping you with a sense of suspense and challenge.

⚔️ SIMPLE, YET ADDICTIVE GAMEPLAY
Medieval Fantasy RPG is dead-simple to learn, yet hard to master. You read and make choices, that’s it, but the consequences of your choices are not always obvious.

It's like a series of your favorite fantasy novels, but gamified to be even more awesome!

Soon you will be immersed in an RPG richer than any you have played before because your own imagination is driving what you see, hear, and touch.

⚔️ PLAY A MASSIVE, WELL-THOUGHT-OUT STORY!
This huge series of intertwining story lines is made up of over 1 MILLION words! Over 7 years has gone into the development!

You start off playing a character in search of glory and loot, but soon delve into a world of deadly conspiracy and parallel universes. Later, the story continues as you switch to playing a succubus (demon), and then a rogue—each with their own personality and goals.

Also, there’s more on the way! Like a good D&D campaign, it doesn’t end.

⚔️ ACTUALLY FREE AND NO PAYING FOR A CHOICE
Play well and you will be rewarded with the currency you need to finish everything without spending a penny. Hunt down those achievements, get the high ranks, and choose to watch the rewarded videos as they become available. Not that I don’t appreciate your monetary support and I’m confident that you will find it well worth it, but know that you do not have to.

Unlike many choice-based games, you do NOT spend currency to make choices. No choice is walled off from you for need of gems, etc. nor is there any such hint to spoil which is the “better choice”. You choose!

⚔️ REAL ROLE-PLAYING
To succeed, you must put yourself in the boots of your character and do what’s best for him or her, even if it’s not what you would normally do. This requires more than logic, but also empathy for your character and the situation he/she finds themselves in. This is role-playing in its purest form.

⚔️ EASY ON BATTERY AND STORAGE. EVEN PLAY OFFLINE!
Although this is a huge interactive story, offering many hours of enjoyment, it’s a tiny download and you can even play offline.

⚔️ Origin
Got this far? Well, let me tell you about the origin of this game. My name is Sam. I grew up with Dungeons and Dragons (1st edition, yeah!) and Choose Your Own Adventure books in rural Wisconsin, a place where imagination offered the most expedient means of escape. Decades later, I wanted to see if I could combine the best of fantasy writing with mobile game design in order to make reading addictive. Over six years ago, I left my corporate job to embark on a quest to create the best Interactive Fiction package I could. Over those years, I’ve been working full-time in my backyard shed striving to keep on the right side of sanity as I drift off into other worlds. This isn’t quite as sad as it sounds. My shed is insulated against Seattle’s winter chill, I invested in a standing desk, and my monitor is pretty sweet. I’ve had help from contractors over the years, which has been a lifesaver, particularly for art which I'm hopeless with.

I hope you enjoy the fruits of my obsession and maybe I’ll hear from you via mail, etc. People like you make the sacrifice, the isolation, and the ups-and-downs of the brutal mobile business worth it. :)
ADV DOPORUČENÍ TEXTU STARÉ ŠKOLY D & D-STYLE S MODERNÍMI ZVUKY!
Pokud máte rádi RPG hry ve stylu D & D ve starém stylu, kde si vyberete hlavní postavu, je to pro vás! V této epické sérii textových her zahrajte čaroděje, sukuta, strážce a zlostníka.
 
Tady, stará škola, neznamená primitivní. Existují stovky úspěchů, které lze odhalit - od hloupé a překvapivé epické. Když se rozhodujete, statistiky se pohybují nahoru a dolů a zřídka se jedná o „okamžitou smrt“. Máte připravené možnosti, jak se vrátit k volbám a zároveň vás uchopit pocitem napětí a výzvy.

⚔️ JEDNODUCHÉ, DALŠÍ DALŠÍ HRY
Středověká fantasy RPG je jednoduchá na učení, přesto je těžké ji zvládnout. Čtete a volíte, to je vše, ale důsledky vašich rozhodnutí nejsou vždy zřejmé.

Je to jako řada vašich oblíbených fantasy románů, ale je to ještě více úžasné!

Brzy budete ponořeni do RPG bohatšího, než jaké jste kdy hráli, protože vaše vlastní představivost řídí to, co vidíte, slyšíte a dotknete se.

⚔️ PŘEHRÁVEJTE MASIVNÍ PŘÍBĚH PŘÍBĚHU!
Tato obrovská řada propletených příběhových linií se skládá z více než 1 milionu slov! Více než 7 let prošlo vývojem!
 
Začnete hrát postavu při hledání slávy a kořisti, ale brzy se ponoříte do světa smrtelných spiknutí a paralelních vesmírů. Později příběh pokračuje, když se přepnete na hraní sukubu (démona) a pak darebáka - každý s vlastní osobností a cíli.

Také je toho na cestě víc! Stejně jako dobrá kampaň D&D nekončí.

⚔️ AKTUÁLNĚ BEZPLATNÉ A NEPLATÍTE ZA VÝBĚR
Hrajte dobře a budete odměněni měnou, kterou potřebujete, abyste dokončili vše, aniž byste utratili penny. Vytrhněte tyto úspěchy, získejte vysoké pozice a rozhodněte se sledovat odměněná videa, jakmile budou k dispozici. Ne že bych neocenil vaši peněžní podporu a jsem si jist, že se vám to bude hodit, ale vím, že to nemusíte.

Na rozdíl od mnoha her založených na výběru NEPLATÍTE měnu za výběr. Žádná volba není oddělována od vás pro potřebu drahokamů atd., Ani neexistuje žádný náznak, který by pokazil, což je „lepší volba“. Ty vybíráš!

⚔️ Hraje se REAL ROLE
Abyste uspěli, musíte se dostat do bot své postavy a dělat to, co je pro něj nejlepší, i když to není to, co byste normálně dělali. To vyžaduje více než logiku, ale také empatii pro vaši postavu a situaci, ve které se nachází. Toto je hraní rolí ve své nejčistší podobě.

⚔️ SNADNÉ NA BATERIE A SKLADOVÁNÍ. EVEN PLAY OFFLINE!
Přestože se jedná o obrovský interaktivní příběh, který nabízí mnoho hodin zábavy, jedná se o nepatrné stažení a můžete si dokonce hrát offline.

Origin Původ
Dostali jste se daleko? Dobře, řeknu vám o původu této hry. Jmenuji se Sam. Vyrostl jsem s Dungeons and Dragons (1. vydání, jo!) A Choose Your Own Adventure Books ve venkovském Wisconsinu, místě, kde představivost nabídla nejvhodnější způsob úniku. O deset let později jsem chtěl zjistit, jestli bych dokázal kombinovat to nejlepší z fantazijního psaní s designem mobilních her, aby bylo čtení návykové. Před více než šesti lety jsem opustil svou firemní práci a pustil se do hledání nejlepšího balíčku interaktivních hranic, jaký jsem mohl. Během těch let jsem pracoval na svém dvorku na plný úvazek a snažil jsem se držet na pravé straně zdravého rozumu, když jsem se unášel do jiných světů. To není tak smutné, jak to zní. Moje kůlna je izolovaná proti zimnímu chladu Seattlu, investovala jsem do stálého stolu a můj monitor je docela sladký. V průběhu let jsem měl pomoc od dodavatelů, což byl zachránce, zejména pro umění, se kterým jsem beznadějný.

Doufám, že se vám budou líbit plody mé posedlosti a možná, že vás uslyším e-mailem atd. Lidé, jako jste vy, oběť, izolace a výkyvy brutálního mobilního podnikání stojí za to. :)
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 100 949
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Fixed typos in Rogue's Choice 15. Thanks to Peter for sending me that! Also, in "Beyond Medieval", updated Oregon Trail with a new possible ending.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
8. února 2020
Velikost
21M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
9.3
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí, Krev, Dvojsmyslná tématika
Produkty v aplikacích
0,99 US$–29,99 US$ za položku
Od vývojáře
Delight Games
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.