500+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

SHIPWAY
Vận tải thông minh
Là ứng dụng công nghệ trên di động kết nối giữa người có hàng hóa và người có xe vận chuyển:
- Giúp người có hàng hóa tìm kiếm xe vận chuyển nhanh chóng;
- Giúp người có xe vận chuyển tìm kiếm được hàng hóa mong muốn.
Lần cập nhật gần đây nhất
29 thg 9, 2021

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin

Tính năng mới

Cập nhật:
- Bổ sung tính năng hướng dẫn người dùng ở lần đầu đăng nhập.
- Hiển thị, sắp xếp và tối ưu trạng thái đơn hàng tại thông báo.
- Bổ sung tính năng đơn hàng lưu tạm.
- Bổ sung tính năng cộng tác viên giành cho người có hàng hóa.
- Bổ sung tính năng thương lượng giá và trọng lượng để tìm ra đơn vị vận chuyển có giá thấp nhất.
- Bổ sung tính năng theo dõi đơn hàng cho chủ hàng.
- Tối ưu tiện ích, tích hợp thanh toán đơn hàng, tối ưu quy trình đơn hàng, tăng tốc, làm mới ứng dụng