สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

แอปพลิเคชันสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ระบบติดตามงานวิจัย
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
- ระบบการบริหารจัดการวิจัย NRMS
- ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ
- ระบบคลินิกวิจัย
- ระบบติดตามเอกสารสารบรรณงานวิจัย
- ปฏิทินกิจกรรมของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Updated on
Feb 19, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

อัพเดทเนื้อหาทั่วไปเพิ่มเติม