Badvatten

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Vad är Badvatten?

Vill du veta om det är goda förutsättningar för en tur till stranden? Klicka på en flagga och se badvattnets kvalitet och strandvädret. Vid röd flagga kan mad innebära en hälsorisk.

Hur sätts färgen på flaggorna?
Varje flagga i kartan representerar en strand och varje strand finns representerad i modellen. Därmed kan man ur modellen få data för bakteriekoncentrationerna kring stranden. Data används för att sätta färgen på flaggan som representerar stranden enligt följande:

• Det sätts grön flagg när det förutspås bli bra badvattenkvalitet. Det innebär att
bakteriekoncentrationerna vid ingen tidpunkt under det berörda dygnet kommer
överstiga de fastslagna gränsvärdena

• Det sätts röd flagg när det förutspås bli dålig badvattenkvalitet. Det innebär att
bakteriekoncentrationen vid någon tidpunkt under det berörda dygnet kommer
överstiga de fastslagna gränsvärdena.

• Gränsvärdet för bra badvattenkvalitet är 500 E. coli per 100 ml respektive 200
Enterokocker per 100 ml.

• Det sätts gul flagg om det inte är möjligt att förutspå badvattenkvaliteten på
stranden. Orsaken till detta kan ses om du håller muspekaren över.


Vad orsakar en varning i Badvatten?

Prognosen för badvattenkvaliteten baseras på datorsimuleringar av koncentrationer av bakterierna E. coli och Enterokocker i badvattnet. Närvaro av dessa bakterietyper indikerar att vattnet är förorenat av avloppsvatten och att badvattnet kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier.
Låga koncentrationer av bakterierna utgör ingen hälsorisk. EU har fastställt gränsvärden för när bakterierna utgör en hälsorisk och när de badande bör varnas. I varningssytemet sätts röd flagga om datorsimuleringarna visar att det är risk att gränsvärdena överskrids.
Datamodellens prognos av risken för höga koncentrationer av E. coli och Enterokocker bygger på data på utsläpp av renat avloppsvatten till havet eller till vattendrag som mynnar i havet.

Normalt leds bara renat avloppsvatten ut via reningsverkets utloppsledning i mängder som inte ger problem. Men i samband med kraftigt regn har avloppsystemet inte kapacitet att transportera allt vatten och det leds ut orenat vatten via bräddavlopp samt att större mängder vatten än vanligt leds ut genom utloppsledningarna.
What is Bathing Water?

Do you want to know if there are good prospects for a trip to the beach? Click on a flag to see bathing water quality and beach weather. At the red flag can be mad pose a health risk.

What is the color of the flags?
Each flag in the map represents a beach and every beach is represented in the model. Thus, one can get from the model data of the bacterial concentrations on the beach. The data are used to set the color of the flag representing the beach as follows:

• There is a green flag when it is predicted to be good bathing water quality. This means that
        bacterial concentrations at any time during the relevant day will
        exceed the stated limit values

• There is a red flag when it is predicted to be poor bathing water quality. This means that
        bacterial concentration at any time during the relevant day will
        exceed the stated limits.

• limit value for good quality bathing water is 500 E. coli per 100 ml and 200
        Enterococci per 100 ml.

• There is a yellow flag if it is not possible to predict bathing water quality
       beach. The reason for this can be seen if you mouse over.


What causes a warning in the Bathing Water?

The prognosis for bathing water quality based on computer simulations of concentrations of the bacteria E.coli and Enterococci in the bath water. The presence of these types of bacteria indicates that the water is polluted by waste water and bath water can contain pathogens.
Low concentrations of bacteria present any health risk. The EU has set limits on when the bacteria pose a health risk, and when the bathers should be warned. In varningssytemet is red flag on computer simulations show that there is a risk that the limit values ​​are exceeded.
Computer model forecasts of the potential for high concentrations of E. coli and Enterococci are based on data on the discharge of treated sewage into the sea or rivers which flow into the sea.

Normally, led only treated wastewater via the plant's outlet pipe in amounts that do not cause problems. But when heavy rain is the sewage system is not capable of carrying all the water, and it is discharged untreated water through the spillways and that greater amounts of water than usual is discharged through the exhaust pipes.
Read more
Collapse
2.6
9 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- Mindre buggfix
- Stabilitet
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 10, 2017
Size
29M
Installs
1,000+
Current Version
2.3.5
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
DHIgroup
Developer
DHI Agern Alle 5 2970 Hørsholm Denmark
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.