Kraków - Przewodnik

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Wybierasz się do Krakowa? Nasza aplikacja pomoże Ci w poruszaniu się po mieście, wyborze hotelu, znalezieniu restauracji, czy ciekawych miejsc do zwiedzenia. To darmowe narzędzie, dzięki któremu poznasz Kraków. Aplikacja, podzielona na kategorie, zawiera bazę danych oraz opisy i zdjęcia miejsc wartych zobaczenia w stolicy Małopolski. Dzięki niej trafisz prosto do celu, używając nawigacji i współrzędnych GPS – wystarczy kliknąć „zobacz” na mapie lub opcję „dojazd”.

Baza miejsc we Wrocławiu będzie stale uaktualniana. Jeśli chcesz zgłosić swoje miejsce do aplikacji, skontaktuj się z nami: krakow@digibrainapp.com

Kraków należy do najpiękniejszych miast Polski. Przyznaje to każdy, kto choć raz udał się do magicznego grodu nad Wisłą. Trudno powiedzieć, co wzbudza największe emocje w tym miejscu. Chyba każdy ma swój ulubiony zakątek, ale wiele osób twierdzi, iż największe wrażenie zrobił na nich Wawel.
Jest to wyrastający nad Wisłą zamek polskich królów. Jego potężne mury skrywają skarby (w tym słynne arrasy) i były świadkami wielu historycznych chwil! W podziemiach wawelskiej katedry znajdują się groby władców Polski i naszych wybitnych rodaków – spoczywają tu zarówno królowie sprzed wieków, jak i Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki oraz Józef Piłsudski! Trudno nie czuć wzruszenia na widok sarkofagów, skrywających szczątki tych potężnych postaci, które niejednokrotnie zmieniały koleje historii Polski, a może i całej Europy.

Pod Wawelem znajduje się Smocza Jama, obok której wznosi się ziejący ogniem pomnik wawelskiego smoka, znanego z legend każdemu polskiemu dziecku!

Niedaleko zamku jest Rynek krakowski, do którego można dotrzeć, podążając ulicą Grodzką! Rynek to naprawdę niesamowite miejsce, pełne dorożek, turystów oraz sprzedawców, oferujących dziwne i piękne towary. Na jego środku wyrastają średniowieczne Sukiennie, gdzie do dziś wre rywalizacja kupców i handlarzy! Można tutaj sprawić sobie mnóstwo niezwykłych przedmiotów – stare szable konkurują o portfele turystów z wojskowymi hełmami i ręcznie rzeźbionymi szachami!

Naprzeciw Sukiennic wznosi swe dumne wieżyce Kościół Mariacki. Historycy sztuki i zwykli ludzie są jednogłośni – to najpiękniejsza świątynia w całym kraju i może bez przeszkód rywalizować z francuskimi i niemieckimi katedrami! Szczególne wrażenie robi pochodzący z XV wieku ołtarz, wykonany przez mistrza Wita Stwosza. Postacie, które uwieczniło jego dłuto, wydają się żywe i widz tylko czeka, kiedy sylwetki świętych i aniołów zeskoczą na ziemię i przywitają się z turystami! Wizyta w Kościele Mariackim to naprawdę wyjątkowe przeżycie duchowe i artystyczne. Na tym jednak nie kończą się atrakcje starego Krakowa!
Jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, powinien zaś odwiedzić Muzeum Schindlera i oddać zadumie nad mrocznymi czasami II wojny światowej.

Ale Kraków to nie tylko groby, muzea i sztuka! Jest to też miasto wręcz stworzone dla miłośników rozrywki, pełne uroczych kawiarenek, cukierni i restauracji. Starzy krakusi przesiadują tam i snują długie, pasjonujące opowieści o swoich przygodach. Trudno nie przystanąć i nie posłuchać kilku anegdot.

Kraków to wspaniałe miejsce, w którym każdy znaleźć może coś dla siebie. Konesera sztuki zachwycą liczne muzea i wystawy, a miłośnik dobrej kawy nie będzie mógł opuścić miejsc takich, jak słynna Piwnica pod Baranami. Może zasiedzieć się tam tak długo, że stanie się świadkiem występu któregoś z licznych krakowskich artystów! Wizytę w Krakowie można polecić każdemu!
Going to Krakow? Our app will help you navigate the city, choosing a hotel, find a restaurant or interesting places to visit. Is a free tool with which to know Cracow. The application, divided into categories, and includes a database of descriptions and photos of things to see in the capital of Malopolska. Thanks to it you hit straight to the point, using navigation and GPS coordinates - just click "see" on the map or select "access".

Base places in Wroclaw will be constantly updated. If you want to report your location to an application, please contact us: krakow@digibrainapp.com

Krakow is one of the most beautiful Polish cities. He admits that everyone who has ever traveled to the magical city on the Vistula River. It's hard to say what arouses most emotions at this point. I guess everyone has their favorite spot, but many people say that most impressed them Wawel Castle.
It is growing out of the castle by the Vistula Polish kings. Its mighty walls conceal treasures (including the famous tapestries) and witnessed many historic moments! In the basement of the Wawel cathedral are the tombs of Polish kings and our outstanding compatriots - both kings buried there centuries ago, and Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki and Józef Piłsudski! It's hard not to feel emotion at the sight of coffins, hiding remains of these powerful figures, which often changed the history of Polish railways, and perhaps the whole of Europe.

At Wawel Dragon's Den is located, next to which stands the statue of a fire-breathing dragon Wawel known of the legends in every Polish child!

Near the castle is the Krakow market, which can be reached by following along Grodzka Street! The market is a truly amazing place, full of cabs, tourists and vendors, offering strange and beautiful goods. At the center of the medieval Cloth they grow, where it still seething rivalry merchants and traders! Here you can make a lot of unusual items - old sabers wallets compete for tourists with military helmets and hand-carved chess!

Opposite Cloth raises his proud spiers of St. Mary's Church. Art historians and ordinary people are unanimous - is the most beautiful temple in the country and can freely compete with French and German cathedrals! Particularly impressive dating from the fifteenth century altar, made by master Veit Stoss. Characters that uwieczniło his chisel, seem to be alive and just waiting for the viewer, when the silhouettes of saints and angels on the ground and jump out to welcome the tourists! A visit to St. Mary's Church is a truly unique spiritual and artistic experience. But that's not the end of the old attractions of Krakow!
If someone is interested in modern history, should visit the Schindler Museum and give contemplation of the dark times of World War II.

But Krakow is not only tombs, museums and art! It is also a city even created for entertainment lovers, full of charming cafes, pastry shops and restaurants. Old Krakus sit there and floated long, exciting stories of his adventures. It is difficult not to stop and listen to some anecdotes.

Krakow is a wonderful place, where everyone can find something for themselves. A connoisseur of art will delight the many museums and exhibitions, and a lover of good coffee will not be able to leave places such as the famous Cellar under the Rams. Can linger there for so long, that is about to witness the performance of one of the many local artists! A visit to Krakow, you can recommend to anyone!
Read more
3.8
13 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Zaktualizowano przyznawanie uprawnień według najnowszej polityki prywatności Google Play (usunięto dostęp do kontaktów)
Poprawiono działania map oraz nawigację.
Read more

Additional Information

Updated
September 11, 2017
Size
3.5M
Installs
5,000+
Current Version
1.2
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Deep Dream Studio 🇵🇱
Developer
Castlemaine Street Athlone Ireland
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.