My Chi Parks

Tất cả mọi người
177
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Join over 100,000 people who have downloaded the My Chi Parks™ app to discover free cultural and arts programming in Chicago parks. My Chi Parks™ is the official app of the Night Out in the Parks program, which hosts over 1,000 free events in parks all over the city, year round!

My Chi Parks™ is your destination for local, outdoor fun. Whether you want to learn to salsa, watch a classic movie, or experience Shakespeare for the first time, you can do it with My Chi Parks™. Search by event type, find events near you, and save your favorites so you catch them all!
In My Chi Parks™, you can:
- View a list of all Night Out in the Parks events happening this summer
- Search for specific events by date, by name, or by event type
- Use GPS to find events happening at parks near you
- Share event details with friends — on social media, through texting, or via email
- Save favorite events to your My Events page and quickly see your favorite events all in one place
- Get notified if a change happens to an event on your My Events list
- Sign in to your Park Points account and earn points for any event you attend. Don’t have Park Points yet? Sign up in the app!
- See park information and get directions for every event
- Watch movie trailers
Tham gia hơn 100.000 người đã tải về các ứng dụng của tôi Chí Parks ™ tới khám phá chương trình văn hóa và nghệ thuật miễn phí tại các khu Chicago. Mỹ Chi Parks ™ là ứng dụng chính thức của Night Out trong chương trình Công viên, nơi tổ chức hơn 1.000 sự kiện miễn phí tại các khu công trên tất cả các thành phố, quanh năm!

Mỹ Chi Parks ™ là điểm đến của bạn cho địa phương vui chơi ngoài trời. Cho dù bạn muốn học để salsa, xem một bộ phim cổ điển, hoặc trải nghiệm Shakespeare cho lần đầu tiên, bạn có thể làm điều đó với Mỹ Chi Parks ™. Tìm theo loại sự kiện, tìm sự kiện gần bạn, và lưu yêu thích của bạn để bạn nắm bắt tất cả!
Trong Mỹ Chi Parks ™, bạn có thể:
- Xem danh sách tất cả Night Out trong những sự kiện xảy ra Công viên mùa hè này
- Tìm kiếm các sự kiện cụ thể theo ngày, theo tên, hoặc bằng cách loại sự kiện
- Sử dụng GPS để tìm các sự kiện xảy ra tại công viên gần bạn
- Các chi tiết Chia sẻ sự kiện với bạn bè - trên phương tiện truyền thông xã hội, thông qua nhắn tin, hoặc thông qua email
- Lưu các sự kiện yêu thích vào trang Sự kiện của tôi của bạn và nhanh chóng xem các sự kiện yêu thích của bạn tất cả trong một
- Nhận thông báo nếu có sự thay đổi xảy ra đối với một sự kiện trong danh sách sự kiện của tôi
- Đăng nhập vào điểm Công viên tài khoản và kiếm được điểm cho bất kỳ sự kiện mà bạn tham dự. Không có Công viên điểm chưa? Đăng ký trong các ứng dụng!
- Xem thông tin công viên và chỉ đường cho mỗi sự kiện
- Xem đoạn phim
Đọc thêm
3,9
Tổng 177
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

- Seasonal updates
- Sponsorship changes
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
20 tháng 9, 2018
Kích thước
15M
Lượt cài đặt
10.000+
Phiên bản hiện tại
1.7.9
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
The Chicago Park District
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.