Kad ce mi bus - red voznje

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Aplikacija koja vam prikazuje za koliko Vam kreće gradski prevoz. Ukoliko se nalazite na početnoj stanici i kao što je obično nigde nema reda vožnje ili ste negde u prevozu i bitno vam je da znate za koliko autobus kreće onda je ovo prava aplikacija za vas. Ne morate ništa da kucate, nikakve kodove već samo da izaberete broj linije koji vam treba i aplikacija će sama videti koji je dan u nedelji, koliko ima sati i reći će vam za koliko bi trebalo da krene autobus.

Postoji mogućnost pretrage linija kao i dodavanje omiljenih odnosno najčesće korišćenih linija pa lako možete naći liniju koji vam treba. Možete pregledati red vožnje za ceo dan i planirati polazak.

Nije joj potreban internet da bi radila. U sebi sadrži sve potrebne podatke. Trenutno je podržano 99,9% linija gradskog prevoza u Beogradu(ITS1 i ITS2) i ceo gradski prevoz u Novom Sadu. Ukoliko sa nečim niste zadovoljni, kontaktirajte me na mail i rešićemo, nema potrebe za lošim ocenama.

Uskoro će biti još linija i gradova.

Disclaimer
Prilikom pristupa, pregleda i korišcenja aplikacije Kad ce mi bus korisnik prihvata, bez ikakvih ogranicenja i kvalifikacija, ove uslove.Podaci koje ove aplikacija pruža preuzeti su sa sajta Sekretarijata za saobraćaj. Ova aplikacija je informativnog karaktera i pored toga što su preuzete sveobuhvatne mere u cilju dobijanja što preciznijih podataka, odstupanja od stvarne situacije na terenu su moguća usled tehnološko-operativnih ograničenja. Stoga autor ove aplikacije ne snosi odgovornost za eventualne posledice koje bi korisnik mogao da pretrpi zbog informacija dobijenih u ovoj aplikaciji.Autor aplikacije ulaže sve razumne napore kako bi osigurao da informacije i podaci na ovoj stranici budu pouzdani, tacni, potpuni i ažurni. U svakom slucaju, autor ne preuzima nikakvu odgovornost i odrice se svih odgovornosti za bilo kakve netačnosti, nedostatke ili propuste koji mogu postojati u sadržaju objavljenom na ovoj stranici ili Android aplikaciji, a koji mogu da proizađu iz materijalnih ili štamparskih grešaka, unosa podataka, formatiranja ili skeniranja.
Sadržaj ove stranice pripremljen je za svrhu opšteg informisanja.
Autor ni na koji nacin nije odgovoran za sadržaj bilo kojih drugih stranica putem kojih korisnik može, uz pomoc hiperveze, da ima pristup ovoj stranici ili drugim stranicama povezanim sa njom, ni za bilo kakvu izgubljenu dobit ili prihode, gubitak ili oštecenje podataka koji su posledica upotrebe ili oslanjanja na stranice sa kojima je ova stranica može biti povezana.Autor ne preuzima odgovornost za privremenu nedostupnost stranice, kašnjenja u ažuriranju informacija ili štetu koja proizlazi iz prekida, privremene nedostupnosti, kašnjenja ili anomalija u povezivanju sa stranicom koji mogu da zavise od napajanja, telefonskih usluga, prekida u radu interneta ili bilo kojih drugih uzroka.
An application that shows you how far public transport costs you. If you are at the starting station and as usual there is no timetable anywhere or you are somewhere in transport and it is important for you to know how far the bus is going then this is the right app for you. You don't have to type anything, no codes, just choose the line number you need and the app will see for itself what day of the week it is, what time it is and will tell you how long the bus should leave.

There is the possibility of searching for lines as well as adding your favorite or most frequently used lines, so you can easily find the line you need. You can view the timetable for the whole day and plan your departure.

She doesn't need the internet to work. It contains all the necessary information. Currently, 99.9% of public transport lines in Belgrade (ITS1 and ITS2) and the entire city transport in Novi Sad are supported. If you are not satisfied with something, contact me by e-mail and we will solve it, there is no need for bad grades.

There will be more lines and cities soon.

Disclaimer
When accessing, viewing and using the application When the bus user accepts, without any restrictions and qualifications, these conditions. The data provided by this application are downloaded from the website of the Secretariat of Transport. This application is of an informative nature, and in addition to the fact that comprehensive measures have been taken in order to obtain as accurate data as possible, deviations from the actual situation on the ground are possible due to technological and operational limitations. Therefore, the author of this application is not responsible for any consequences that the user may suffer due to the information obtained in this application. The author of the application makes every reasonable effort to ensure that the information and data on this page are reliable, accurate, complete and up to date. In any case, the author does not assume any responsibility and disclaims all responsibility for any inaccuracies, deficiencies or omissions that may exist in the content published on this page or Android application, which may result from material or typographical errors, data entry, formatting or scanning.
The content of this page has been prepared for the purpose of general information.
The author is in no way responsible for the content of any other pages through which the user may, with the help of a hyperlink, have access to this page or other pages related to it, nor for any lost profits or income, loss or damage of data resulting use of or reliance on the pages to which this page may be linked. The author assumes no responsibility for temporary unavailability of the page, delays in updating information or damage resulting from interruptions, temporary unavailability, delays or anomalies in connection with the site that may depend on power , telephone services, Internet outages, or any other cause.
Read more
Collapse
4.7
8,912 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
February 26, 2021
Size
8.8M
Installs
100,000+
Current Version
1.10.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$1.49 per item
Permissions
Offered By
Dizdarevic Ideas
Developer
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.