1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

VËREJTJE: Aplikacioni të përdoret vetëm për raportimin e rasteve që kanë të bëjnë direkt me rastet e Doganës së Kosovës

Shkarkoni aplikacionin eDogana dhe bëhuni pjesë e fuqishme për të mbështetur shtetin ne rrugën e prosperitetit , duke mos mbyllur syte para gjerave te shëmtuara qe pengojne zhvillimin e drejtë .

Aplikacioni, do të përdoret nga qytetarët e Kosovës, e jo vetëm, për të njoftuar Doganën e Kosovës për kontrabandën, korrupsionin apo shkeljet tjera eventuale brenda fushëveprimit doganorë.
Qytetari nuk obligohet të zbulojë identitetin e tij personal, përjashtimisht me vullnetin e tij, dhe Dogana e Kosovës siguron qytetarët se të gjitha informatat, raportimet e pranuara nga qytetarët do ti trajtojë dhe mbrojë sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve si dhe akteve tjera ligjore në Republikën e Kosovës.
Që informata të jetë me peshë, Qytetari mund të dërgojë edhe vendndodhjen nga ku ai / ajo raporton.
Updated on
Sep 30, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- Përmirësime në performance.
- Eshte shtuar mundësia e kërkimit të veturave të zhdoganuara nga data 01 Shtator 2021 e deri më sot.