AppLock

Для всіх вікових груп
5 385 642
Містить рекламу
·
Пропонуються покупки в додатках
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

Most downloaded app lock in Play Store. Protect privacy with password, pattern, fingerprint lock.

★ #1 App lock in over 50 countries.
★ Over 400 Million users, supports 45 languages.

☞ AppLock can lock Facebook, Whatsapp, Gallery, Messenger, Snapchat, Instagram, SMS, Contacts, Gmail, Settings, incoming calls and any app you choose. Prevent unauthorized access and guard privacy. Ensure security.
☞ AppLock can hide pictures and videos. Hidden pictures and videos are vanished from Gallery and only visible in the photo and video vault. Protect private memories easily. No pin, no way.
☞AppLock has random keyboard and invisible pattern lock. No more worry people may peep the pin or pattern. More safe!

★ With AppLock, you will:
Never worry about parents check your Snapchat, Musical.ly!
Never worry about friends borrow your phone to play games with mobile data again!
Never worry about a workmate gets your phone to look the gallery again!
Never worry about someone reads private data in your apps again!
Never worry about kids mess up Settings, send wrong messages, paying games again!

---FAQ---
1)How to change password?
Open AppLock, Protect, Unlock Settings

2)How to open hidden AppLock?
Please update to the latest version and then try the following four methods to open hidden AppLock:
1. Gallery
Open your Gallery, select a picture, click the share button. Find "Open AppLock" and click it.
2. Widgets
Long press the home screen, click Widgets. Find "Open AppLock" and drag it to the home screen.
3. Dial pad
Enter *#*#12345#*#* in your dial pad.
4. Browser
Open any link in the browser:
① openapplock.com
② domobile.com/applock

3)How to stop uninstalling AppLock?
Please enable Advanced Protection in Protect of AppLock, so nobody can uninstall or kill AppLock without password. You can disable Advanced Protection when you don't want it.

4)I forgot my password, How to find it?
Update to the latest version first. And then tap AppLock icon, click the icon at top right corner of lock page, tap 'forgot password'.
1. Security answer: enter security answer, click 'reset password'.
2. Security email: click 'send code to security email', input reset code, click 'reset password'.

---Features---
• Lock apps with password, pattern, or fingerprint lock.
• Vault: hide pictures and videos
• Well-designed Themes
• Incognito browser: no history record
• Private SNS: log in multiple accounts
• Intruder Selfie: take photos of invaders.
• Customized background, select a favorite picture
• Customized Profiles: set different locked app groups
• Time Lock: auto-lock/unlock according to time
• Location Lock: auto-lock/unlock according to location
• Hide AppLock icon
• Advanced Protection: prevent AppLock being killed by task killer
• Random keyboard: prevent people peeping pin code
• Force stopped cover
• Lock switch (WiFi, Bluetooth, mobile data, sync)
• AppLock widget: enable/disable AppLock with one tap
• Quick lock switch: Lock/unlock in notification bar
• Lock incoming calls
• Lock system settings to prevent a mess by kids
• Allow a brief exit: no need password, pattern, fingerprint again within set time
• Prevent uninstalling apps
• Low memory usage.
• Power saving mode

AppLock uses the Device Administrator permission.
To enable Advanced Protection, please activate AppLock as "device administrator". It's only used for preventing intruders uninstalling AppLock.
AppLock uses Accessibility service.
To enable Power saving mode, please allow Accessibility services. The service is only used to remind users with disabilities to unlock apps, and reduce battery usage.

Please be assured that AppLock will never use these permissions to access your private data.


Feel free to send your feedback to us! support@domobile.com

Official SNS account
Facebook: http://www.facebook.com/bestapplock
Twitter: https://twitter.com/bestapplock
Website: http://www.domobile.com
Більшість завантажених блоків програм у магазині Play. Захист конфіденційності за допомогою пароля, шаблону, блокування відбитків пальців.

★ # 1 App замок в більш ніж 50 країнах.
★ Більше 400 мільйонів користувачів, підтримує 45 мов.

Ock AppLock може заблокувати Facebook, Whatsapp, галерею, Messenger, Snapchat, Instagram, SMS, контакти, Gmail, налаштування, вхідні дзвінки та будь-яку програму, яку ви обираєте. Запобігання несанкціонованому доступу та збереження конфіденційності. Забезпечити безпеку.
☞ AppLock може приховувати зображення та відео. Приховані малюнки та відео зникли з галереї та відображалися лише у сховищі фото та відео. Легко захищайте приватні спогади. Ніякого штифта, ніяк.
LAppLock має випадкову клавіатуру і невидимий замок. Більше не турбуйтеся, люди можуть зазирнути шпилькою або малюнком. Більше безпечно!

★ За допомогою AppLock:
Ніколи не турбуйтеся про те, що батьки перевірять ваш Snapchat, Musical.ly!
Ніколи не турбуйтеся про те, що друзі знову запозичать ваш телефон, щоб грати в ігри з мобільними даними!
Ніколи не турбуйтеся про те, що колега отримує ваш телефон, щоб знову подивитися галерею!
Ніколи не турбуйтеся про те, що хтось знову читає особисті дані у ваших програмах!
Ніколи не турбуйтеся про те, що діти зіпсують Налаштування, відправляйте неправильні повідомлення, знову сплачуючи ігри!

--- Поширені запитання ---
1) Як змінити пароль?
Відкрийте AppLock, Protect, Unlock Settings

2) Як відкрити прихований AppLock?
Оновіть останню версію, а потім спробуйте наступні чотири способи, щоб відкрити прихований AppLock:
1. Галерея
Відкрийте галерею, виберіть зображення, натисніть кнопку "Спільний доступ". Знайдіть "Відкрити AppLock" і натисніть на неї.
2. Віджети
Довгий час натисніть головний екран, клацніть Віджети. Знайдіть "Відкрити AppLock" і перетягніть його на головний екран.
3. Блокнот
Введіть * # * # 12345 # * # * на клавіатурі.
4. Браузер
Відкрити будь-яке посилання в браузері:
① openapplock.com
② domobile.com/applock

3) Як припинити видалення AppLock?
Будь ласка, увімкніть розширений захист у програмі Захист AppLock, щоб ніхто не міг видаляти або вбивати AppLock без пароля. Ви можете вимкнути розширений захист, коли ви його не бажаєте.

4) Я забув пароль, як його знайти?
Спочатку оновіть останню версію. А потім натисніть значок AppLock, натисніть піктограму у верхньому правому куті сторінки блокування, торкніться 'забули пароль'.
1. Відповідь на питання безпеки: введіть відповідь на питання безпеки, натисніть кнопку "скинути пароль".
2. Безпека електронної пошти: натисніть "Надіслати код для безпеки електронної пошти", введіть код скидання, натисніть кнопку "скинути пароль".

--- Особливості ---
• Заблокувати програми за допомогою пароля, шаблону або блокування відбитків пальців.
• Vault: приховати зображення та відео
• Добре продумані теми
• Браузер анонімного перегляду: немає історії запису
• Приватні SNS: увійти до декількох облікових записів
• Intruder Selfie: фотографуйте загарбників.
• Індивідуальний фон, виберіть улюблене зображення
• Індивідуальні профілі: встановлюють різні групи заблокованих програм
• Блокування часу: автоматичне блокування / розблокування відповідно до часу
• Блокування місцезнаходження: автоматичне блокування / розблокування відповідно до місця розташування
• Приховати значок AppLock
• Розширений захист: запобігання вбивству AppLock від вбивця завдань
• Випадкова клавіатура: запобігання викривленню PIN-коду
• Примусово зупиниться
• Перемикач блокування (WiFi, Bluetooth, мобільні дані, синхронізація)
• Віджет AppLock: увімкнення / вимкнення AppLock одним натисканням
• Швидкий перемикач блокування: Блокування / розблокування в панелі сповіщень
• Заблокувати вхідні дзвінки
• Заблокуйте системні налаштування, щоб запобігти безладді дітей
• Дозволити короткий вихід: немає необхідності в паролі, шаблоні, відбитків пальців знову протягом встановленого часу
• Запобігання видаленню програм
• Низьке використання пам'яті.
• Режим енергозбереження

AppLock використовує дозвіл адміністратора пристрою.
Щоб увімкнути розширений захист, активуйте AppLock як "адміністратор пристрою". Використовується лише для запобігання видаленню зловмисників AppLock.
AppLock використовує службу доступності.
Щоб увімкнути режим енергозбереження, дозвольте доступ до послуг доступності. Служба використовується лише для того, щоб нагадувати користувачам з обмеженими можливостями розблокування додатків і зменшення споживання батареї.

Будьте впевнені, що AppLock ніколи не використовуватиме ці дозволи для доступу до ваших приватних даних.


Не соромтеся надсилати нам свої відгуки! support@domobile.com

Офіційний обліковий запис SNS
Facebook: http://www.facebook.com/bestapplock
Twitter: https://twitter.com/bestapplock
Веб-сайт: http://www.domobile.com
Показати більше
Згорнути
4,4
Усього 5 385 642
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

New design.
Open the hidden AppLock by the four methods below:
1. Gallery
Open your Gallery and select a picture. Click the share button. Find "Open AppLock" and click it.
2. Widgets
Long press the home screen and click Widgets. Find "Open AppLock" and drag it to the home screen.
3. Dial pad
Enter *#*#12345#*#* in your dial pad.
4. Browser
Open any link in the browser:
① openapplock.com
② domobile.com/applock
Показати більше
Згорнути

Додаткова інформація

Оновлено
8 березня 2019 р.
Розмір
8,1M
Встановлення
100 000 000+
Поточна версія
2.8.10
Потрібна ОС Android
4.0 і новіших версій
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Інтерактивні елементи
Покупки цифрового вмісту
Контент, що продається через додаток
0,99 USD – 128,78 USD за продукт
Постачальник
DoMobile Lab
Розробник
19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon Hong Kong
©2019 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.