AppLock

Для всіх вікових груп
5 144 446
Містить рекламу
·
Пропонуються покупки в додатках
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

Most downloaded app lock in Play Store. Protect privacy with password, pattern, fingerprint lock.

★ #1 App lock in over 50 countries.
★ Over 350 Million users, supports 39 languages.

☞ AppLock can lock Facebook, Whatsapp, Gallery, Messenger, Snapchat, Instagram, SMS, Contacts, Gmail, Settings, incoming calls and any app you choose. Prevent unauthorized access and guard privacy. Ensure security.
☞ AppLock can hide pictures and videos. Hidden pictures and videos are vanished from Gallery and only visible in the photo and video vault. Protect private memories easily. No pin, no way.
☞AppLock has random keyboard and invisible pattern lock. No more worry people may peep the pin or pattern. More safe!

★ With AppLock, you will:
Never worry about parents check your Snapchat, Musical.ly!
Never worry about friends borrow your phone to play games with mobile data again!
Never worry about a workmate gets your phone to look the gallery again!
Never worry about someone reads private data in your apps again!
Never worry about kids mess up Settings, send wrong messages, paying games again!

Get your hidden gallery, secret browser, private SNS with AppLock!

---FAQ---
1)How to change password?
Open AppLock, Protect, Unlock Settings

2)How to open hidden AppLock?
There are two ways:
1. Enter #password in dial pad, and tap call button.
2. Open domobile.com/applock in the browser.

3)How to stop uninstalling AppLock?
Please enable Advanced Protection in Protect of AppLock, so nobody can uninstall or kill AppLock without password. You can disable Advanced Protection when you don't want it.

4)I forgot my password, How to find it?
Update to the latest version first. And then tap AppLock icon, click the icon at top right corner of lock page, tap 'forgot password'.
1. Security answer: enter security answer, click 'reset password'.
2. Security email: click 'send code to security email', input reset code, click 'reset password'.

---Features---
• Lock apps with password, pattern, or fingerprint lock.
• Vault: hide pictures and videos
• Well-designed Themes
• Incognito browser: no history record
• Private SNS: log in multiple accounts
• Intruder Selfie: take photos of invaders.
• Customized background, select a favorite picture
• Customized Profiles: set different locked app groups
• Time Lock: auto-lock/unlock according to time
• Location Lock: auto-lock/unlock according to location
• Hide AppLock icon
• Advanced Protection: prevent AppLock being killed by task killer
• Random keyboard: prevent people peeping pin code
• Force stopped cover
• Lock switch (WiFi, Bluetooth, mobile data, sync)
• AppLock widget: enable/disable AppLock with one tap
• Quick lock switch: Lock/unlock in notification bar
• Lock incoming calls
• Lock system settings to prevent a mess by kids
• Allow a brief exit: no need password, pattern, fingerprint again within set time
• Prevent uninstalling apps
• Low memory usage.
• Power saving mode

AppLock uses the Device Administrator permission.
To enable Advanced Protection, please activate AppLock as "device administrator". It's only used for preventing intruders uninstalling AppLock.
AppLock uses Accessibility service.
To enable Power saving mode, please allow Accessibility services. The service is only used to remind users with disabilities to unlock apps, and reduce battery usage.

Please be assured that AppLock will never use these permissions to access your private data.


Feel free to send your feedback to us! support@domobile.com

Website: http://www.domobile.com
Google+ : https://plus.google.com/communities/103197101424348950425
FAQ: https://www.facebook.com/pg/bestapplock/photos/?tab=album&album_id=1645378942157891
Twitter: https://twitter.com/bestapplock
Найпопулярніше завантаження блокування додатка в Play Маркеті. Захистіть конфіденційність за допомогою пароля, шаблону, блокування відбитків пальців.

★ # 1 блокування додатків у більш ніж 50 країнах.
★ Більше 350 мільйонів користувачів, підтримує 39 мов.

☞ AppLock може заблокувати Facebook, WhatsApp, Gallery, Messenger, Snapchat, Instagram, SMS, Контакти, Gmail, Налаштування, вхідні дзвінки та будь-яку програму, яку ви виберете. Запобігання несанкціонованому доступу та охорону конфіденційності. Забезпечення безпеки.
☞ AppLock може приховати зображення та відео. Приховані картинки та відео зникли з Галереї, і вони видно лише у фото та відеозаході. Захистіть приватні спогади легко. Ніякого штиря, ніяким чином.
☞AppLock має випадкову клавіатуру та невидимий замок шаблону. Більше не хвилюйтеся, люди можуть заглядати за штифт або візерунок. Більш безпечно!

★ За допомогою AppLock ви:
Ніколи не турбуйтеся про батьків, перевіряйте свою Snapchat, Musical.ly!
Ніколи не хвилюйтеся про друзів, зачекайте свій телефон, щоб знову грати в ігри з мобільними даними!
Ніколи не хвилюйтеся, якщо співробітник отримає ваш телефон, щоб знову подивитися галерею!
Ніколи не хвилюйтеся про те, що хтось знову читає приватні дані у ваших додатках!
Ніколи не турбуйтеся про те, як діти завадять налаштуванням, надсилають неправильні повідомлення, знову платять за ігри!

Отримайте свою приховану галерею, секретний браузер, приватний SNS з AppLock!

--- Часті питання ---
1) Як змінити пароль?
Відкрийте параметри AppLock, Захист, Розблокування

2) Як відкрити прихований AppLock?
Є два шляхи:
1. Введіть #password на набірну клавішу та торкніться кнопки виклику.
2. Відкрийте веб-сайт domobile.com/applock.

3) Як припинити видалення AppLock?
Будь ласка, увімкніть Advanced Protection in Protect AppLock, щоб ніхто не міг видалити або вбити AppLock без пароля. Ви можете вимкнути Advanced Protection, якщо ви цього не хочете.

4) Я забув свій пароль, як це знайти?
Поперше оновіть останню версію. А потім натисніть значок AppLock, натисніть піктограму у верхньому правому куті сторінки блокування, торкніться "забув пароль".
1. Відповідь на безпеку: введіть відповідь безпеки, натисніть "скинути пароль".
2. Електронна пошта безпеки: натисніть "Надіслати код для електронної пошти безпеки", код скидання введення, натисніть кнопку "скинути пароль".

--- Особливості ---
• Блокування програм з паролем, шаблоном або блокуванням відбитків пальців.
• Сейф: приховати зображення та відео
• добре розроблені теми
• Інкогнітний браузер: немає запису історії
• Приватний SNS: увійдіть до декількох облікових записів
• Intruder Selfie: фотографувати загарбників.
• Індивідуальний фон, виберіть улюблене зображення
• Індивідуальні профілі: встановлюйте різні заблоковані групи додатків
• Час блокування: автоматичне блокування / розблокування відповідно до часу
• Lock Lock: автоматичне блокування / розблокування відповідно до місцезнаходження
• Приховати значок AppLock
• Додатковий захист: запобігання забиттю програмою "AppLock"
• Випадкова клавіатура: запобігати роздувам PIN-коду
• Примусово припинити обкладинку
• Перемикач блокування (WiFi, Bluetooth, мобільні дані, синхронізація)
• Віджет AppLock: увімкнути / вимкнути AppLock одним натисненням кнопки
• Швидкий перемикач блокування: блокування / розблокування на панелі сповіщень
• Блокування вхідних дзвінків
• Блокування системних налаштувань, щоб запобігти неприємності дітям
• Дозволити короткий виїзд: не потрібно паролю, шаблону, відбитків пальців знову протягом встановленого часу
• Забороняється видаляти додатки
• Низьке використання пам'яті.
• Режим енергозбереження

AppLock використовує дозвіл адміністратора пристрою.
Щоб увімкнути Advanced Protection, активуйте AppLock як "адміністратор пристрою". Він використовується лише для запобігання вилученню додатків AppLock.
AppLock використовує службу доступності.
Щоб увімкнути режим енергозбереження, будь ласка, дозвольте отримати послуги з доступності. Сервіс використовується лише для того, щоб нагадати користувачам з обмеженими можливостями для розблокування додатків та зменшення використання акумулятора.

Будьте певні, що AppLock ніколи не використовуватиме ці дозволи для доступу до ваших особистих даних.


Не соромтеся надіслати свої відгуки нам! support@domobile.com

Веб-сайт: http://www.domobile.com
Google+: https://plus.google.com/communities/103197101424348950425
Поширені запитання: https://www.facebook.com/pg/bestapplock/photos/?tab=album&album_id=1645378942157891
Twitter: https://twitter.com/bestapplock
Показати більше
4,4
Усього 5 144 446
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

Optimized function, fixed bugs
Показати більше

Додаткова інформація

Оновлено
11 червня 2018 р.
Розмір
Залежить від пристрою
Встановлення
100 000 000+
Поточна версія
Залежить від пристрою
Потрібна ОС Android
Залежить від пристрою
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Інтерактивні елементи
Покупки цифрового вмісту
Контент, що продається через додаток
0,99 USD – 128,78 USD за продукт
Постачальник
DoMobile Lab
Розробник
©2018 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.