Växa och upptäcka världen

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Den världsomfattande och bästsäljande bebisappen "Växa och upptäcka världen" är en personligt anpassad veckokalender för ditt barns mentala utveckling, och håller dig uppdaterad om din bebis' språng, hopp och kinkiga faser.


DEN BÄSTA APPEN I VÄRLDEN
=============================
- Belönad med utmärkelsen "Coolest Apps for Moms"
- Belönad med "Best App Ever Awards" 2013 & 2014 (i kategorin "Health & Fitness")
- Belönad med "Consumer Choice & Gold Award" av Mumii
- Belönad med "Top 10 Children's Health App" av AppRx Awards
- Belönad med "Best App for Parents Listing" av NHS (Storbritannien)
- Belönad av Apple med en topp 10-placering av "Best of the year 2016" i Australien, Storbritannien, Nederländerna och många andra länder.
- Belönad med topp 25-placeringar i kategorin hälsa & form i de flesta länder i världen.

VIKTIGA FUNKTIONER & FÖRDELAR
=============================
Håll koll på din bebis' mentala utveckling
Lär dig allt om din bebis' språng, hopp och kinkiga faser.
Läs den bästsäljande boken "Växa och upptäcka världen" här i appen
Gör anteckningar om en rad olika ämnen


Se den som en alltid medtagbar, ögonblicklig version av språngkalendern som finns i "Växa och upptäcka världen". Som ett komplement till boken, som med sitt lättfattliga språk går på djupet i sin beskrivning av de otroliga utvecklingsförändringar som din bebis går igenom, är appen med språngkalendern perfekt att ha med sig för att hålla koll på bebisens mentala utveckling (under de första 20 månaderna).
Genom att ha reda på vad som händer inuti din bebis' huvud kan du stötta honom så att det blir lättare för honom att ta språnget och stimulera hans utveckling.

Appen "Växa och upptäcka världen" förser nyblivna föräldrar med följande information:


- Kalender som visar när din bebis är på väg att ta ett språng i sin mentala utveckling

- Om vad din bebis klarar av att förstå och lära sig efter ett visst mentalt språng

- Om vad din bebis klarar av efter ett visst mentalt språng

- Om vad du kan göra för att hjälpa din bebisDen här appen kommer också till nytta genom att ge nyblivna föräldrar en påminnelse om när deras bebis' hjärna håller på att förändras, eller "ta ett språng". Bebisen gör då betydande framsteg i sin mentala utveckling, och varje steg framåt medför en drastisk förändring i sättet din bebis betraktar sin omvärld. Eftersom sprången dyker upp så snabbt kan den "nya världen" och de nya förmågorna ibland verka skrämmande, och utvecklingen kan till en början medföra sömnsvårigheter, dålig aptit, gnällighet, klängighet och grinighet - vilket kan vara mycket tröttsamt och frusterande för mamma och pappa.


Internationella experter om "Växa och upptäcka världen":
 "Detta är ett väldigt praktiskt och underhållande fönster mot bebisens första ett och ett halvt år. van de Rijt och Plooij har observerat och funnit de känsliga och utsatta tidpunkterna i barnets utveckling, vilka jag också har kommit fram till helt oberoende och som återfinns i min bok "Touchpoints" (Perseus Books Group). Författarnas observationer och praktiska råd är underbara."
 T. Berry Brazelton, med. dr, professor emeritus, Harvard Medical School
 


"Alla som har med bebisar och småbarn att göra kommer vilja läsa "Växa och upptäcka världen". Den här boken kommer vara en ögonöppnare för föräldrar beträffande de aspekter som gäller barnens framsteg, utveckling, förändrade beteenden och känslomässiga reaktioner, vilka de annars kanske inte skulle ha lagt märke till eller skulle ha funnit förbryllande och nedslående."
 Catherine Snow, fil. dr, professor i pedagogik på Shattuck, Harvard Graduate School of Education
 


Friskrivningsklausul:
Den här appen har tagits fram med största möjliga omsorg. Varken apputvecklaren eller författaren ska dock hållas ansvariga för skador som kan härföras till eventuella felaktigheter eller underlåtelser i den här appen.
The worldwide bestselling bebisappen "Growing and discover the world" is a personalized weekly calendar for your child's mental development, and keeps you updated on your baby 'leaps, jumps and fussy phases.


THE BEST APP IN THE WORLD
=============================
- Awarded the distinction of "Coolest Apps for Moms"
- Awarded "Best App Ever Awards" in 2013 and 2014 (in the category "Health & Fitness")
- Awarded the "Consumer Choice & Gold Award" by Mumii
- Awarded the "Top 10 Children's Health App" by apprx Awards
- Awarded "Best App for Parents Listing" of the NHS (UK)
- Awarded by Apple with a top 10 placement of the "Best of the Year 2016" in Australia, Britain, the Netherlands and many other countries.
- Awarded the top 25 placings in the category Health & form in most countries in the world.

KEY FEATURES & BENEFITS
=============================
Keep track of your baby 'mental development
Learn all about your baby 'leaps, jumps and fussy phases.
Read the bestselling book "Growing and discover the world" this app
Make notes on a variety of subjects


See it as an always Detachable, instant version of the go calendar found in "Growing and discover the world." As a complement to the book, which, with its easy-to-understand language runs deep in his description of the incredible development changes as your baby goes through, the app with the go calendar, perfect to take with you to keep track of your baby's mental development (during the first 20 months ). By keeping track of what's happening inside your baby's head can support him so that it becomes easier for him to take the leap and stimulate his development.

The app "Growing and discover the world" provide new parents with the following information:
- Calendar to show when your baby is about to take a leap in his mental development
- About what your baby is able to understand and learn after a certain mental leap
- About what your baby is able after a certain mental leap
- About what you can do to help your baby

This app will also benefit by giving new parents a reminder when their babies' brains are changing, or "take a leap." The baby then make significant progress in their mental development, and each step forward brings a drastic change in the way your baby sees the world around them. Since leaps pops up so quickly the "new world" and new abilities sometimes seem daunting, and the development may initially cause insomnia, poor appetite, gnällighet, clinging and crankiness - which can be very tiring and frustrating for mom and dad.

International experts on "Growing and discover the world": "This is a very practical and entertaining window to the baby's first year and a half. Van de Rijt and Plooij have observed and found the sensitive and vulnerable moments in the child's development, which I also have arrived at independently, which can be found in my book "Touchpoints" (Perseus Books Group). the authors' observations and practical advice is wonderful. " T. Berry Brazelton, with. PhD, Professor Emeritus, Harvard Medical School

"Anyone who has babies and toddlers do will want to read" Growing and discover the world ". This book will be an eye opener for parents of those aspects related to the children's progress, development, changed behavior and emotional responses, which they might not otherwise would have noticed or would have found puzzling and disappointing. " Catherine Snow, file. PhD, Professor of Education at Shattuck, Harvard Graduate School of Education

Disclaimer: This app has been designed with the utmost care. Neither app developer or writer should be held liable for damages that may härföras for any errors or omissions in this app.
Read more
Collapse
4.7
210 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

* Funktionen ”Dela anteckningar” beträffande ditt barns utveckling: Nu kan du dela alla anteckningar om din bebis med din familj och dina vänner, eller till och med skicka anteckningarna till dig själv så du kan läsa dem igen vid ett senare tillfälle.
*Funktionen ”Berätta för en vän”: Det snabbaste sättet att rekommendera appen ”Växa och upptäcka världen” för smartmobiler och surfplattor till alla dina vänner som är nyblivna föräldrar!
* Integritetspolicyn är uppdaterad i enlighet med GDPR.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
July 24, 2018
Size
17M
Installs
5,000+
Current Version
7.2.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
Domus Technica
Developer
van Pallandtstraat 63 6814 GN Arnhem The Netherlands
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.