Nightly: enjoy healthy sleep

Dla wszystkich
142
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Meet the revolutionary technology for healthier sleep. Nightly is, an innovative solution that helps you improve your sleep in three ways: it helps you fall asleep faster and more relaxed, limits bad dreams and, consequently, reduces the likelihood of nighttime awakenings.

The science of sleep has advanced significantly over the last few years making great sleep attainable. Drawing on these advancements, we now offer you an expert-approved way to a better, more restful sleep. Our scientifically-developed technology powered by AI actively detects critical moments during the night and reacts with soothing audio to help you get an entire night’s rest uninterrupted by bad dreams. Not only does it promote the onset of sleep at bedtime but also significantly reduces sleep-maintenance problems resulting from bad dreams. Try out Nightly and take advantage of the latest research to improve your sleep!

Sleep soundly with Sleep Stimulation
Sleep Stimulation is the fruit of over 3-year research by sleep scientists, psychologists, and experts in the fields of neuroaesthetics and cognitive film theory. Its unique active feature continuously monitors your movements while you sleep, assesses your sleep quality, and the moment it detects an onset of restlessness or bad dreams, it reacts with specially developed soothing sounds that create a calm setting which helps you maintain healthy undisturbed sleep.
This technology is based on research which shows that relaxing music lowers the heart rate, blood pressure, cortisol levels, anxiety and stress, and audio-visual stimulation before going to bed significantly improves the quality of sleep.

Fall asleep easily
Stop your mind from racing with the help from our Relaxing Themes. 69.99% of our users fall asleep faster* and 72.9% of them sleep longer.*

Reduce unwanted wake-ups
Enjoy more peaceful nights with our Sleep Stimulation technology. 70% of Nightly users experience better quality sleep.*

Limit bad dreams
Take the stress and anxiety out of your nights. 86.7% of frequent Nighty users do not report a single bad dream.**
Developed to help you sleep better
Nightly includes:
- A timeline with your sleep history to track your progress,
- Relaxing themes to help you unwind,
- Sleep Stimulation technology recognizing specific moments in your sleep and playing soothing sounds,
- Intelligent alarm to wake you up in the right moment,
- Dark-coloured interface that will not disturb your night,

Start improving your sleep - Nightly!

We want to hear from you
We love hearing your feedback, questions and suggestions. That’s how we continuously get better.

Use the “Send us feedback” link in the navigation menu or send an email to hello@nightly.co

Want to stay updated about Nightly?
Website: www.nightly.co
Facebook: www.facebook.com/getnightly
Twitter: www.twitter.com/NightlyApp

---

* Based on anonymous data from Nightly users who slept at least 4 nights with the app in comparison to those who slept less than 4 nights.
** Based on anonymous data from Nightly users who slept 6 and more nights with the app
Poznaj rewolucyjną technologię do zdrowszego snu. Nightly znaczy, innowacyjne rozwiązanie, które pomaga poprawić swój sen na trzy sposoby: pomaga zasnąć szybciej i bardziej zrelaksowany, ogranicza złe sny, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo nocnych przebudzeń.

Jak we śnie awansowała znacznie w ciągu ostatnich kilku lat składających wielki sen osiągalne. Opierając się na tych osiągnięć, oferujemy Państwu fachowe sposób zatwierdzony do lepszego, bardziej spokojny sen. Nasza technologia opracowana naukowo-zasilany przez AI aktywnie wykrywa krytyczne momenty w nocy i reaguje z kojący dźwięk, aby pomóc Ci reszta całą noc za nieprzerwany przez złych snów. Nie tylko promować zaśnięciu przed snem, ale także znacznie redukuje problemy ze snem konserwacyjnych wynikających ze złych snów. Wypróbuj nocnej i skorzystać z najnowszych badań, aby poprawić swój sen!

Spać spokojnie ze snem Stymulacja
Stymulacja sen jest owocem ponad 3-letnie badania naukowców snu, psychologów i specjalistów w dziedzinie neuroestetyka i teorii filmu poznawczych. Jego unikalna aktywna funkcja stale monitoruje ruchy podczas snu, ocenia jakość snu, a momentem wykrycia wystąpienia niepokój czy złe sny, reaguje ze specjalnie opracowanych kojące dźwięki, które tworzą spokojną ustawienie, które pomaga utrzymać zdrowy spokojny sen.
Technologia ta opiera się na badaniach, które pokazuje, że muzyka relaksacyjna obniża tętno, ciśnienie krwi, poziom kortyzolu, lęk, stres i stymulacji audio-wideo przed pójściem do łóżka znacząco poprawia jakość snu.

Zasnąć
Zatrzymać swój umysł z wyścigów z pomocą relaksującej Motywy. 69,99% naszych użytkowników zasnąć szybciej * i 72,9% z nich spać dłużej. *

Zredukować niechciane wake-ups
Cieszyć się spokojną noc z naszą technologią stymulacji uśpienia. 70% użytkowników Nightly doświadczyć lepszą jakość snu. *

Ograniczyć złe sny
Weź stres i niepokój z waszych dni. 86,7% częstych użytkowników koszulka nocna nie zgłaszają jeden zły sen. **
Opracowany, aby pomóc Ci lepiej spać
Nightly obejmuje:
- kalendarium z historii uśpienia, aby śledzić swoje postępy,
- Reszta tematów, które pomogą Ci się zrelaksować,
- Sen technologia Stymulacja uznając szczególne momenty w swoim śnie i gra kojące dźwięki,
- Inteligentny alarm obudzi Cię w odpowiednim momencie,
- Ciemne interfejs, który nie będzie przeszkadzać w nocy,

Zacznij poprawy snu - nocnej!

Chcemy usłyszeć od ciebie
Uwielbiamy Wasze opinie, pytania i sugestie. To, w jaki sposób ciągły lepiej.

Użyj linku „Wyślij nam swoją opinię” w menu nawigacyjnym lub wysłać e-mail do hello@nightly.co

Chcesz być na bieżąco o Nightly?
WWW: www.nightly.co
Facebook: www.facebook.com/getnightly
Twitter: www.twitter.com/NightlyApp

---

* Na podstawie anonimowych danych Nightly użytkowników, którzy spali co najmniej 4 noce z aplikacji w porównaniu do tych, którzy spali mniej niż 4 noce.
** Na podstawie anonimowych danych Nightly użytkowników, którzy spali 6 i więcej nocy z aplikacją
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 142
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Thank you for using Nightly! Your comfort while using Nightly is the most important thing to us and we are constantly improving the app for you. This update GDPR Policy agreement.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
24 maja 2018
Rozmiar
4,6M
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
1.0.29-0
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
4,99 USD-35,99 USD za element
Sprzedawca
DreamJay Inc.
Deweloper
2612-A Eighth St. Berkeley CA 94710
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.