Duolingo: Learn Languages Free

5 770 384
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Learn Spanish, French, German, Italian, Russian, Portuguese, Turkish, Dutch, Irish, Danish, Swedish, Ukrainian, Esperanto, Polish, Greek, Hungarian, Norwegian, Hebrew, Welsh and English.

Totally fun and free. New! Swahili and Romanian.

Practice your speaking, reading, listening and writing skills while playing a game! You'll improve your vocabulary and grammar skills by answering questions and completing lessons. Start with basic verbs, phrases, and sentences, and learn new words daily.

• Google Play's Editor's Choice and "Best of the Best" of 2013 and 2014!

• "Far and away the best language-learning app." —The Wall Street Journal

• "Duolingo may hold the secret to the future of education." —TIME Magazine

• "Among apps for learning a language, you can't beat Duolingo." —PC Magazine.

• "The most productive means of procrastination ever discovered. The short lesson blocks are painless and peppy, and reaching the next level (and then the level after that) becomes addictive." —Slate


Duolingo is changing the way people learn languages.

• It's free, for real.

• It's fun. Advance by completing bite-sized lessons, and track your progress with shiny achievements.

• It's effective. 34 hours of Duolingo are equivalent to a semester of university-level education.


Send any feedback to android@duolingo.com

Buy Duolingo gear at https://gear.duolingo.com

Facebook: https://www.facebook.com/duolingo

Twitter: https://twitter.com/duolingo

Google+: https://plus.google.com/+duolingo

Use Duolingo on the Web at https://www.duolingo.com
Učiť španielsky, francúzsky, nemecky, taliansky, rusky, portugalsky, turecky, holandsky, írčina, dánčina, švédčina, ukrajinsky, esperanto, poľsky, grécky, maďarsky, nórsky, hebrejsky, waleštinu a angličtinu.

Úplne zábavné a zadarmo. Nový! Svahilsky a rumunský.

Precvičiť hovorenie, čítanie, počúvanie a písanie zručnosti pri hraní hry! Budete zlepšiť svoju slovnú zásobu a gramatické zručnosti tým, že odpovede na otázky a dokončenie lekcie. Začnite so základnými slovesami, fráz a viet, a učiť sa nové slová denne.

• Google Play je Editor Choice a "Best of the Best" v rokoch 2013 a 2014!

• "Zďaleka najlepší výučbu jazykov app." -The Wall Street Journal

• "duolingo môže držať tajomstvo budúcnosti vzdelávania." ČASOVÝ Magazine

• "Medzi aplikácií pre učenie jazyka, nemôžete poraziť duolingo." -PC Magazine.

• "Najproduktívnejší prostriedky otáľania kedy objavený. Krátke lekcie bloky sú bezbolestné a peppy, a dosiahnutie vyššej úrovne (a úroveň po tom) sa stáva návykové." -Slate


Duolingo sa mení spôsob, akým sa ľudia učia jazyky.

• Je to zadarmo, naozaj.

• Je to zábava. Vopred vyplnením veľkosti sústa lekcie, a sledovať svoj pokrok s lesklými úspechmi.

• Je to účinné. 34 hodín duolingo sú ekvivalentné polroku vysokoškolské vzdelanie.


Poslať spätnú väzbu k android@duolingo.com

Kúpiť duolingo výbavu na https://gear.duolingo.com

Facebook: https://www.facebook.com/duolingo

Twitter: https://twitter.com/duolingo

Google+: https://plus.google.com/+duolingo

Použite duolingo na webovej adrese https://www.duolingo.com
Ďalšie informácie

Recenzie

4,7
Celkove 5 770 384
54 555 475
4955 851
3147 750
241 521
169 787
Načítava sa...

Novinky

- Show streak in home
- Show fluency score in home
- Challenge correct streak animation and bonus XP
- We're hiring an Android developer: duolingo.com/jobs
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
15. marca 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
100 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 84,99 USD za položku
Od predajcu
Duolingo
Vývojár
Duolingo 5900 Penn Avenue Pittsburgh PA 15206
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.