Real Racing 3

За всички възрасти
Подходящо за семейството
367 343
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Real Racing 3 is the award-winning franchise that sets a new standard for mobile racing games – you have to play it to believe it.

This app offers in-app purchases. You may disable in-app purchasing using your device settings.

Over 200 Million Downloads!

TabbyAwards 2014 – WINNER: Best Action, Adventure, Arcade & Racing Game
Mobile Excellence Awards – WINNER: Best Mobile Game 2013
Game Connect Asia Pacific – WINNER: Game of The Year 2013, Technical Excellence, Excellence in Art
Meffy Awards – FINALIST: Best Mobile Game 2013

Real Racing 3 features an ever-expanding roster of officially licensed tracks with 39 circuits at 17 real-world locations, a 43-car grid and over 140 meticulously detailed cars from top manufacturers. Plus Real-Time Multiplayer, Social Leaderboards, Time Trials, night racing, and innovative Time Shifted Multiplayer™ (TSM) technology, allowing you to race anyone, anytime, anywhere.

**This is a resource-intensive game featuring extremely high quality visuals. Please make sure you have at least 1.5GB of free space on your device.**

PRAISE FOR REAL RACING 3
“Feels a full generation ahead of the competition” (IGN, 9.1/10, Editors’ Choice)
“A stunning visual masterpiece on mobile” (Touch Arcade)
“Sets the new standard on mobile for racing games” (Pocket Gamer, 9/10, Gold Award)

REAL CARS
Take the wheel of over 140 intensely detailed vehicles from iconic manufacturers like Ford, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin and Mercedes-Benz and test your skills on an authentic 43-car race grid – the most epic racing experience on any handheld.

REAL TRACKS
Burn rubber on a full lineup of 17 real tracks in multiple configurations from top worldwide locations, including Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, Dubai Autodrome and many more.

REAL PEOPLE
Go bumper to bumper with friends and rivals in global 8-player, cross-platform, real-time racing with drafting. Or drop into any race to challenge their AI-controlled versions in Time-Shifted Multiplayer™.

MORE CHOICES THAN EVER
Compete in over 4,000 events including Cup races, Eliminations and Endurance challenges. Choose from a wide range of upgrades to maximize your car’s performance. Customize your car with a huge collection of paints, vinyls and rims. View the action from a variety of camera angles, tweak the HUD and fine-tune the controls to your personal preference.

THE PREMIER RACING EXPERIENCE
Powered by the remarkable Mint™ 3 Engine, Real Racing 3 features detailed car damage, fully functioning rear view mirrors, and dynamic reflections for truly HD racing. Enjoy a rich, next-gen game with the most advanced cross-platform social and competitive racing community ever. Real Racing 3 delivers it all and pushes the boundaries with every update.

Welcome to the definitive racing experience.
__
User Agreement: terms.ea.com
Visit https://help.ea.com/ for assistance or inquiries.

EA may retire online features and services after 30 days’ notice posted on www.ea.com/1/service-updates

Important Consumer Information: requires a persistent Internet connection (network fees may apply); Requires acceptance of EA’s Privacy & Cookie Policy and User Agreement.
includes in-game advertising; collects data through third party analytics technology (see Privacy & Cookie Policy for details); contains direct links to the Internet and social networking sites intended for an audience over 13.
Real Racing 3 е награденият франчайз, който определя нов стандарт за мобилни състезателни игри - трябва да го играете, за да го повярвате.

Това приложение предлага покупки в приложението. Можете да деактивирате покупката в приложението, като използвате настройките на устройството си.

Над 200 милиона изтегляния!

TabbyAwards 2014 - WINNER: Най-добро действие, приключение, Arcade & Racing Game
Награди за мобилни отличия - WINNER: Най-добра мобилна игра 2013
Game Connect Asia Pacific - Победител: Игра на годината 2013, Технически постижения, Превъзходство в изкуството
Награди на Мефи - FINALIST: Най-добра мобилна игра 2013

Real Racing 3 се отличава с непрекъснато разширяващ се списък от официално лицензирани писти с 39 вериги на 17 места в реалния свят, мрежа от 43 автомобила и над 140 щателно детайлни коли от най-добрите производители. Plus Multiplayer в реално време, социални класации, времеви изпитания, състезания през нощта и иновативна технология Time Shifted Multiplayer ™ (TSM), която ви позволява да се състезавате всеки, по всяко време и навсякъде.

** Това е ресурсно-интензивна игра с изключително високо качество на визуализациите. Моля, уверете се, че имате най-малко 1,5 GB свободно място на устройството си. **

ПРАВИЛА ЗА РЕАЛНО РАСТЕЖ 3
"Усеща цялото поколение преди състезанието" (IGN, 9.1 / 10, Избор на редакторите)
"Зашеметяващ визуален шедьовър на мобилния" (Touch Arcade)
"Задава новият стандарт за мобилни устройства за състезателни игри" (Pocket Gamer, 9/10, Gold Award)

РЕАЛНИ АВТОМОБИЛИ
Вземете колелото от над 140 интензивно детайлни автомобила от икономски производители като Ford, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и Mercedes-Benz и изпробвайте уменията си на автентична раса с 43 автомобила - най-епичното състезание на всяка ръка.

REAL TRACKS
Изгаряйте гумата на пълен състав от 17 реални песни в множество конфигурации от най-добрите световни местоположения, включително Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, Dubai Autodrome и много други.

РЕАЛНИ ХОРА
Отидете на бронята на бронята с приятели и съперници в глобални 8-плейбейни състезания в реално време с платформа. Или отпадайте във всяко надбягване, за да оспорите техните AI-контролирани версии в Time-Shifted Multiplayer ™.

ПОВЕЧЕ ИЗБЕРИ ОТ ЕДИНСТВО
Състезавайте се в над 4000 събития, включително състезания за купа, елиминиране и изпитания за издръжливост. Изберете от широк спектър от подобрения, за да увеличите ефективността на автомобила си. Персонализирайте колата си с огромна колекция от бои, винили и джанти. Прегледайте действието от различни ъгли на камерата, омекотете HUD и фина настройка на контролите според вашите предпочитания.

ОЧАКВАЩИЯТ ОПИТ
Осъществено от забележителния Mint ™ 3 двигател, Real Racing 3 се отличава с детайлно увреждане на автомобила, напълно функциониращи огледала за обратно виждане и динамични отражения за истински HD състезания. Насладете се на богатата игра от следващото поколение с най-модерната социално-конкурентна състезателна общност в историята. Real Racing 3 доставя всичко и натиска границите с всяка актуализация.

Добре дошли в окончателното състезание.
__
Споразумение с потребителя: terms.ea.com
Посетете https://help.ea.com/ за помощ или запитвания.

EA може да оттегли онлайн функции и услуги след 30-дневно предизвестие, публикувано на www.ea.com/1/service-updates

Важна информация за потребителите: изисква постоянна интернет връзка (може да се прилагат мрежови такси); Изисква приемането на Политиката за поверителност и Cookie на EA и Споразумението с потребителя.
 включва реклами по време на игра; събира данни чрез технология за анализ на трета страна (за подробности вижте Правилата за поверителност и cookie); съдържа директни връзки към интернет и социални мрежи, предназначени за аудитория над 13 години.
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 367 343
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

The new year is here but the excitement continues to accelerate in this Real Racing 3 update with 4 new exciting R3 Spec Nissans! Beat the competition and get the:

• Nissan 240z R3 Spec
• Nissan 370z R3 Spec
• Nissan Skyline GT-R (R34) R3 Spec
• Nissan GT-R (R35) R3 Spec

Plus, new content in RRTV. Check it out today and start racing!
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
14 януари 2019 г.
Размер
32M
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
7.0.5
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 99,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
ELECTRONIC ARTS
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.