EcoCalculator

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Thanks to EcoCalculator by Renault Trucks, you will be able to calculate the environmental impact of a Renault Trucks vehicle or fleet as well as the financial gain achieved when reducing fuel consumption.

On the basis of the values you enter (type of energy: diesel oil, natural gas, B30, hybrid or electric; type of vehicle, consumption, distance), our EcoCalculator will allow you to achieve the following three simulations:
- Calculating the environmental footprint of your vehicle(s) (CO2, CO, NOx, HC and particulate matter emissions) and the benefit for your budget and for the environment of a decrease in fuel consumption.
- Calculating the amount of CO2 emissions released when providing a transport service, in accordance with French regulation applicable since October 1st 2013.
- Calculating the cost of pollutant emissions and energy impacts of vehicles in order to tender for public procurements in Europe (EU Directive 2009/33/EC).

You can save your simulations and email them to your correspondent.
If you have any question or suggestion about this application or any of the Renault Trucks Apps, please contact us at the following address:
Mobile-applications-rt@renault-trucks.com

Read more about Renault Trucks Apps:
http://www.renault-trucks.com
http://www.renault-trucks.fr/trucker-apps
Dzięki EcoCalculator przez Renault Trucks, będzie w stanie obliczyć wpływu na środowisko pojazdów Renault Trucks lub floty, jak również zysk finansowy osiągnięty, gdy zmniejszenie zużycia paliwa.

Na podstawie wprowadzonych wartości (rodzaj energii: olej napędowy, gaz ziemny, B30, hybrydowy lub elektryczny, typ pojazdu, zużycie paliwa, odległość), nasz EcoCalculator pozwoli osiągnąć następujące trzy symulacje:
- Obliczanie wpływu wywieranego na środowisko pojazdu (-ów) (CO2, CO, NOx, HC i cząstek stałych) oraz korzyści dla budżetu i dla środowiska naturalnego spadku zużycia paliwa.
- Obliczanie ilości emisji CO2 uwalnianych podczas świadczenia usługi transportowej, zgodnie z francuskim rozporządzenia obowiązującego od 1 października 2013.
- Obliczanie kosztu emisji zanieczyszczeń i oddziaływania energii w pojazdach, w celu składania ofert na zamówienia publiczne w Europie (UE dyrektywa 2009/33/WE).

Możesz zapisać swoje symulacje i wysłać je do swojego korespondenta.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie na temat tej aplikacji lub z Renault Trucks Apps, skontaktuj się z nami pod adresem:
Mobile-applications-rt@renault-trucks.com
 
Dowiedz się więcej o Renault Trucks Apps:
http://www.renault-trucks.com
http://www.renault-trucks.fr/trucker-apps
Więcej informacji
4,3
Łącznie: 25
517
43
32
21
12
Ładuję...

Nowości

- minor fixes
- added privacy policy link
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
15 marca 2017
Rozmiar
10M
Instalacje
1 000+
Aktualna wersja
2.4.1
Wymaga Androida
3.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Renault Trucks SAS
Programista
RENAULT TRUCKS TER A 50 1 20 99 ROUTE DE LYON 69806 SAINT-PRIEST
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.