SymboTalk - AAC Talker

Per a tots els públics
75
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

SymboTalk is a free app that talks for you by clicking on symbols (images or icons). The app has predefined communication boards from different areas of life, each board contains symbols (images). Clicking on a symbol reads it aloud and adds it to a sentence which can also be read. This way SymboTalk can be your voice and talk for you.

SymboTalk is an augmentative and alternative communication (AAC) system, designed to make communication boards for any use.
The app designed for those whose physical or mental condition does not allow them to speak for themselves, For example, people with Autism, Asperger's or anyone on the autistic spectrum, Down Syndrome, ALS, apraxia, stroke, etc.

--Key Features--
- Symbols: Make your own symbols or choose from on-line library.
- Boards: Build flexible communication boards and sub boards.
- Profiles: Edit boards for your users and put them in "me" mode for limited access.
- Communicate: Click on symbols to read them or download board's for hard-copy use.
- Everywhere: Use your data on any device or platform and with any screen size.
- Real Time: Sync your data on-line and access it from any device - Paid option.


--More Features--
- 14 predefined Boards based on ARASAAC Symbols for immediate use, translated to 23 languages.
- Add images to symbols from your camera or files.
- Search images for symbols from online library with more then 60,000 images including ARASAAC, Mulberry and Sclera Symbols.
- Record audio for symbols.
- All languages in your android text to speech is supported (for speak).
- Build flexible board, with many grid options.
- Lock screen for user that cant make their own boards.
- Choose color for symbols.
- Make sub boards.
- Full offline support.
- Group symbols into a sentence.
- Search your boards and symbols.
- Cloud Services: Share, Sync & Backup. => Paid Features* Supported languages for speak: Bangla (Bangladesh), Bangla (India), Cantonese (Hong Kong), Czech, Danish, Dutch, English (Australia), English (India), English (United Kingdom), English (United States), Finnish, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Korean, Mandarin (China), Mandarin (Taiwan), Nepali, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Sinhala, Spanish (Spain), Spanish (United States), Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian and Vietnamese.
* Get more languages by downloading an appropriate application.
* Interface languages: English, Spanish, Mandarin, Basque, Galician and Hebrew.
SymboTalk és una aplicació gratuïta que us parla fent clic als símbols (imatges o icones). L'aplicació compta amb taules de comunicació predefinides de diferents àrees de la vida, cada placa conté símbols (imatges). Fent clic sobre un símbol el llegeix en veu alta i el afegeix a una frase que també es pot llegir. D'aquesta manera, SymboTalk pot ser la vostra veu i parlar per vosaltres.

SymboTalk és un sistema de comunicació augmentativa i alternativa (AAC), dissenyat per fer taules de comunicació per a qualsevol ús.
L'aplicació dissenyada per a aquells amb condició física o mental que no els permeti parlar per si mateixos, per exemple, persones amb autisme, Asperger o qualsevol persona amb un espectre autista, síndrome de Down, ELA, apraxia, accident cerebrovascular, etc.

--Característiques clau--
- Símbols: Feu els vostres propis símbols o trieu entre una biblioteca en línia.
- Taulers: construir taulers de comunicació i taulers de comunicació flexibles.
- Perfils: editar taules per als vostres usuaris i posar-los en mode "jo" per a un accés limitat.
- Comunicar: feu clic als símbols per llegir-los o baixar-los per utilitzar-los en paper.
- A tot arreu: utilitzeu les vostres dades a qualsevol dispositiu o plataforma i amb qualsevol mida de pantalla.
- Temps real: sincronitzeu les vostres dades en línia i accediu-hi des de qualsevol dispositiu: opció de pagament.


- Més funcions -
- 14 taulers predefinits basats en símbols ARASAAC per a ús immediat, traduïts a 23 idiomes.
- Afegiu imatges als símbols de la vostra càmera o fitxers.
- Cerqueu imatges per a símbols de la biblioteca en línia amb més de 60.000 imatges incloses ARASAAC, Mulberry i Sclera Symbols.
- Gravar àudio per a símbols.
- S’admeten tots els idiomes del vostre text Android per parlar (per parlar).
- Construir un tauler flexible, amb moltes opcions de quadrícula.
- La pantalla de bloqueig per a un usuari que no pugui crear les seves pròpies taules.
- Trieu el color per als símbols.
- Fer sub taules.
- Suport complet fora de línia.
- Agrupar símbols en una frase.
- Cerqueu els vostres taulers i símbols.
- Serveis del núvol: compartir, sincronitzar i fer còpies de seguretat. => Funcions de pagament* Llengües compatibles per parlar: Bangla (Bangladesh), Bangla (Índia), cantonès (Hong Kong), txec, danès, neerlandès, anglès (Austràlia), anglès (Índia), anglès (Regne Unit), anglès (Estats Units), Finès, francès, alemany, hindi, hongarès, indonesi, italià, japonès, khmer, coreà, mandarí (Xina), mandarí (Taiwan), nepalès, noruec, polonès, portuguès (Brasil), rus, cingalès, espanyol (Espanya), Espanyol (Estats Units), suec, tailandès, turc, ucraïnès i vietnamita.
* Obteniu més idiomes baixant una aplicació adequada.
* Llengües d'interfície: anglès, espanyol, mandarí, basc, gallec i hebreu.
Més informació
Replega
4,3
75 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant…

Novetats

Free communication boards app (AAC) for those who can not use their own voice. Aid speech for autism in 24 languages.
New in This Version:
- Option to prevent multi click on a symbol.
- Set board background color.
- Set symbol font color.
- More colors.
- Boards sizes for portrait.
- Faster loading.
- Bug fix.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
16 d’octubre de 2019
Mida
8,1M
Instal·lacions
10.000+
Versió actual
1.1.5
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Compres digitals
Productes de compra des de l'aplicació
0,99 USD per cada element
Oferta per
Elad Elram
Desenvolupador
Israel, Netzer Chazani, PO Box 79, Postal Code 7681401
©2020 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.