Find My Car

Περιέχει διαφημίσεις
·
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Tired of searching where you have parked your car?
Use this app to:
- remember the GPS position of your car, hotel or any other location (with GPS)
- show your current position and your car position on the map (or open an external app with the GPS position)
- use Google Navigation (or an external app) to navigate to your car
- compass navigation: offline navigation with a compass
- share your stored positions (or your current position) with your friends
- take a picture of your parking spot (eg: in underground parking)
- store as many positions as you want. Use import/export-feature for backup
- emergency button: send a pre-configured SMS with your current position to a family member to notify them about your whereabouts with only 2 clicks (must be activated in the settings first)
- Widget: Store your current parking position with one-click (and find it again with 1-click). Attention: DO NOT install the app on your external SD card! The app must be installed on the internal memory, otherwise the widget WON'T work!!!

Tip: very useful for hiking to find your car again or to tell your friends where to meet. This app is soo much more than just a simple GPS car-parking app, try it out now, it's free!

All features are explained on the help-page (swipe to the left to get there) as well as how the app works! The additional features can be found on the right side (swipe to the right).

Explanation for the permissions:
- GPS is of course mandatory for this app
- The Network-Permission is only needed for the coupon system, Google Ads and the internal map (We do not transfer anything else! We do not collect any personal data like other apps do!)
- The access for the SD card is only needed to store the pictures you record in this app, as well as for the import/export feature (we do not read any other files!)

This app has always been a free of charge app and will continue to be so. To finance the development we decided to show a few ads in the app. If you do not like the advertising, you can remove the ads completely by donating 0.99€ or 1.21$ (US-Dollar). (An explanation on how to donate can be found in the app)
Κουρασμένος από την αναζήτηση, όπου έχετε σταθμεύσει το αυτοκίνητό σας;
Χρησιμοποιήστε αυτό το app να:
- Θυμηθείτε τη θέση GPS του αυτοκινήτου σας, το ξενοδοχείο ή οποιαδήποτε άλλη θέση (με GPS)
- Εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας και τη θέση του αυτοκινήτου σας στο χάρτη (ή να ανοίξετε μια εξωτερική εφαρμογή με τη θέση GPS)
- Χρησιμοποιείτε το Google πλοήγησης (ή μια εξωτερική εφαρμογή) για να περιηγηθείτε στο αυτοκίνητό σας
- Πλοήγηση πυξίδα: offline πλοήγηση με μια πυξίδα
- Μοιραστείτε αποθηκευμένες θέσεις σας (ή την τρέχουσα θέση σας) με τους φίλους σας
- Να λάβει μια εικόνα του τόπου πάρκινγκ σας (π.χ.: σε υπόγειο χώρο στάθμευσης)
- Κατάστημα, καθώς πολλές θέσεις όπως εσείς θέλετε. Χρησιμοποιήστε εισαγωγές / εξαγωγές-χαρακτηριστικό γνώρισμα για backup
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης: στείλετε ένα προ-ρυθμισμένες SMS με την τρέχουσα θέση σας σε ένα μέλος της οικογένειας για να τους ενημερώσει για την τύχη σας με μόνο 2 κλικ (πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις πρώτα)
- Widget: Αποθηκεύστε την τρέχουσα θέση πάρκινγκ σας με ένα κλικ (και το βρίσκω και πάλι με 1-click). Προσοχή: ΜΗΝ εγκαταστήσετε την εφαρμογή στην εξωτερική κάρτα SD σας! Η εφαρμογή πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μνήμη, αλλιώς το widget δεν θα λειτουργήσει !!!

Tip: πολύ χρήσιμο για πεζοπορία για να βρει και πάλι το αυτοκίνητό σας ή να πείτε στους φίλους σας πού να ανταποκριθεί. Αυτό το app είναι soo πολύ περισσότερο από ένα απλό GPS app στάθμευσης αυτοκινήτων, να το δοκιμάσετε τώρα, είναι δωρεάν!

Όλα τα χαρακτηριστικά αναλύονται στη βοήθεια σελίδας (swipe προς τα αριστερά για να φτάσετε εκεί), καθώς και το πώς λειτουργεί το app! Τα επιπλέον χαρακτηριστικά μπορεί να βρεθεί στη δεξιά πλευρά (swipe προς τα δεξιά).

Επεξήγηση για τα δικαιώματα:
- GPS είναι φυσικά υποχρεωτικό για αυτό το app
- Το Δίκτυο-Η άδεια είναι απαραίτητη μόνο για το σύστημα κουπονιών, διαφημίσεων Google και του εσωτερικού χάρτη (Δεν μεταφέρουμε οτιδήποτε άλλο Εμείς δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όπως άλλες εφαρμογές κάνουν!)
- Η πρόσβαση για την κάρτα SD είναι απαραίτητη μόνο για να αποθηκεύετε τις εικόνες που καταγράφει σε αυτό το app, καθώς και για τη λειτουργία εισαγωγής / εξαγωγής (που δεν διαβάζουν άλλα αρχεία!)

Αυτή η εφαρμογή έχει πάντα ένα δωρεάν app χρέωση και θα συνεχίσει να είναι έτσι. Για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αποφασίσαμε να δείξουμε μερικές διαφημίσεις στο app. Αν δεν σας αρέσει η διαφήμιση, μπορείτε να αφαιρέσετε τις διαφημίσεις πλήρως με δωρεά 0,99 € ή 1,21 $ (δολάριο). (Μια εξήγηση για το πώς να δωρίσουν μπορεί να βρεθεί στο app)
Διαβάστε περισσότερα
3,9
3.286 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Update 2.4:
* update to the new google play services

Update 2.2:
* fixed GPS Bug

Update 2.2:
* New Widget for One-Click position storing and finding

Update 2.0:
* completely re-written app
* all previous features can still be used for free
* new features (import/export, take pictures) for supporters

For Permission changes, please read the app description
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
25 Σεπτεμβρίου 2014
Μέγεθος
1,7M
Εγκαταστάσεις
1.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
2.4
Απαιτεί Android
2.2 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Ψηφιακές αγορές
Προϊόντα εντός εφαρμογής
1,29 $ - 12,24 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
eLibera
Προγραμματιστής
©2018 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.