MapaMap Truck Europa

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

MapaMap Truck Europa to nawigacja GPS przeznaczona na telefony i tablety z systemem Android™ zaprojektowana z myślą o kierowcach pojazdów ciężarowych i dostawczych podróżujących po Europie.


MapaMap Truck Europa to nawigacja GPS zaprojektowana z myślą o kierowcach pojazdów ciężarowych i dostawczych podróżujących po Europie.

Nawigacja MapaMap Truck Europa wytyczy najlepszą trasę dla pojazdu o określonych parametrach, z uwzględnieniem ograniczeń dla transportu ciężarowego oraz ustawień użytkownika.

MapaMap Truck Europa zawiera mapy 49 krajów Europy, które są instalowane w pamięci urządzenia lub na karcie SD. Nawigacja działa w trybie off-line (dostęp do Internetu nie jest wymagany). Możliwe jest także wyznaczanie tras dla samochodów osobowych.

Mapa Europy zawiera 49 krajów:
Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monaco, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Owcze.

Mapy można jednorazowo pobrać i zainstalować na urządzeniu lub skorzystać ze specjalnej funkcji menadżera map i pobrać tylko te kraje (mapy), z których w danym momencie zamierzamy korzystać.

Producentem nawigacji MapaMap Truck Europa oraz wykorzystywanej w niej szczegółowej mapy Polski jest Emapa S.A. Dostawcą pozostałych krajów europejskich jest firma TomTom. Nawigacja jest przeznaczona na konsumenckie urządzenia mobilne z systemem Android™.


DLA AUT CIĘŻAROWYCH
✓ ustawienie indywidualnych parametrów pojazdu (wysokość, szerokość, masa, nacisk na oś)
✓ uwzględnianie ograniczeń dla pojazdów ciężarowych
✓ ostrzeganie o wjeździe na drogę z ograniczeniami dla ciężarówek
✓ informacja o korkach i utrudnienia na drodze (tylko na terenie Polski)
✓ blokowanie wybranych odcinków dróg
✓ omijanie dróg płatnych i dróg gruntowych
✓ wybór trasy najkrótszej lub najszybszej
✓ informacja o płatnych drogach
✓ import i eksport własnych punktów POI
✓ platforma wymiany informacji między kierowcami (policja, kontrola drogowa, wypadki, korki itp.) uzupełniana przez moderatora (dostępna tylko na terenie Polski)


POZOSTAŁE FUNKCJE
✓ wyznaczanie trasy z uwzględnieniem max. 200 punktów VIA
✓ planowanie trasy w pobliżu określonego miejsca
✓ punkty użyteczności publicznej (POI), w tym punkty POI informujące o parkingach i stacjach paliw
✓ pikietaż dróg (tylko na terenie Polski)
✓ ostrzeganie o przekraczaniu prędkości
✓ podsumowanie trasy z możliwością jej przejrzenia
✓ lista zdarzeń z informacją o manewrach
✓ zapisanie wyznaczonej trasy i możliwość ponownego nawigowania
✓ zapisywanie dokładnego śladu przebytej trasy i możliwość wizualizacji jej na mapie
✓ głośność komunikatów głosowych dostosowywana do prędkości jazdy
✓ asystent pasa ruchu
✓ tablice drogowe


BEZPŁATNA WERSJA TRIAL
Wersja TRIAL udostępnia pełną funkcjonalność przez 7 dni. W trakcie lub po upływie okresu testowego można przedłużyć działanie aplikacji:
- o 30 dni (29 pln)
- o 365 dni (99 pln)
- do wersji nieograniczonej czasowo z dostępem do 3 kolejnych aktualizacji map Europy (299 zł)
MapaMap Truck Europa is a GPS navigation designed for Android ™ phones and tablets designed for drivers of heavy goods vehicles and vans traveling around Europe.


MapaMap Truck Europa is a GPS navigation designed for drivers of heavy goods vehicles and vans traveling around Europe.

Navigation MapaMap Truck Europe will determine the best route for a vehicle with certain parameters, including restrictions for truck transport and user settings.

MapaMap Truck Europa contains maps of 49 European countries that are installed in the device's memory or on the SD card. Navigation works in off-line mode (Internet access is not required). It is also possible to designate routes for passenger cars.

The map of Europe contains 49 countries:
Albania, Andorra, Austria, Belgium, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Montenegro, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Gibraltar, Greece, Spain, the Netherlands, Ireland, Iceland, Kosovo, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Germany, Norway, Poland, Portugal, Russia, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, Ukraine, Vatican City, Hungary, United Kingdom, Italy, Faroe Islands.

Maps can be downloaded once and installed on the device or use the special function of the map manager and download only those countries (maps) that we intend to use at the moment.

The producer of MapaMap Truck Europa navigation and the detailed map of Poland used in it is Emapa S.A. TomTom is a supplier of other European countries. Navigation is intended for consumer mobile devices with Android ™.


FOR AUTOMOBILES
✓ setting individual vehicle parameters (height, width, weight, axle load)
✓ taking into account restrictions for heavy goods vehicles
✓ warning about entering the road with restrictions for lorries
✓ information about traffic jams and traffic problems (only in Poland)
✓ blocking selected road sections
✓ avoiding toll roads and dirt roads
✓ selection of the shortest or fastest route
✓ information on toll roads
✓ import and export of own POIs
✓ platform for the exchange of information between drivers (police, traffic control, accidents, traffic jams, etc.) supplemented by a moderator (available only in Poland)


OTHER FUNCTIONS
✓ route calculation taking into account max. 200 VIA points
✓ planning a route near a specific place
✓ POIs (POIs), including POIs informing about car parks and petrol stations
✓ chainage of roads (only in Poland)
✓ warning of speeding
✓ route summary with the option to review it
✓ list of events with information about maneuvers
✓ saving the designated route and the ability to navigate again
✓ saving the exact trace of the traveled route and the possibility of visualizing it on the map
✓ volume of voice messages adjusted to the speed of travel
✓ lane assistant
✓ road signs


FREE TRIAL
The TRIAL version provides full functionality for 7 days. During or after the trial period, the application may be extended:
- 30 days (PLN 29)
- 365 days (PLN 99)
- to the unlimited version with access to 3 consecutive updates of the map of Europe (PLN 299)
Read more
Collapse
2.9
56 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

✓ Mapy Europy z II kwartału 2019 roku.
✓ Poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników
✓ Usprawnienia działania aplikacji.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 10, 2019
Size
49M
Installs
10,000+
Current Version
10.13.2-6-g92391e9
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$6.49 - $64.99 per item
Permissions
Offered By
Emapa S.A.
Developer
ul. Ciołka 12 01-402 Warszawa Polska
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.