WinŠped carinska tarifa

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Pretraživač carinske tarife je namenjen prvenstveno firmama koje obavljaju spoljnotrgovinsku delatnost (uvoz, izvoz, usluga špedicije…).

Kalkulator carinskih dažbina mogu koristiti pravna lica, za proračun uvoznih dažbina za robu koju uvoze, kao i fizička lica, za proračun dažbina za robu koju unose preko graničnog prelaza (drumski, luka, aerodrom) ili je poštom primaju iz inostranstva.

U aplikaciji je dostupna pretraga liste obavezujućih obaveštenja carine, o svrstavanju robe po carinskoj tarifi.

Pretraga liste obrade Pan-evro-mediteranske konvencije (PEM), pruža informacije izvoznicima o neophodnim stepenima i vrstama obrade, kako bi roba koju proizvode ispunila uslov za sticanje preferencijalnog srpskog porekla i kako bi shodno međunarodnim sporazumima, bila oslobođena od plaćanja carine u zemljama EU, CEFTA, EFTA i u Turskoj.

U aplikaciji se koriste javno dostupni podaci iz dokumenata objavljenih na internet stranicama Uprave carina Republike Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije i Vlade Republike Srbije. Aplikacija povezuje podatke iz više izvora, pregledno ih grupiše, sortira i vrši njihov prikaz na upit korisnika. Ne garantujemo da su prikazani podaci ispravni i tačni, i ne snosimo nikakvu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koju korisnik eventualno pretrpi njihovim korišćenjem.

Pretraga je maksimalno pojednostavljena, kako bi se što brže i lakše dobila jasna i pregledna informacija.

Dostupan je i osnovni kalkulator carinskih dažbina.

U aplikaciji su "Zakon o carinskoj tarifi" i "Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife" povezani sa sledećim propisima i dokumentima:
• Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
• Zakon o porezu na dodatu vrednost
• Zakon o akcizama
• Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih polјoprivrednih proizvoda
• Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
• Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno zakonu o zdravlju bilja ili zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili zakonu o sredstvima za zaštitu bilja
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli
• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
• Sporazum CEFTA
• Sporazum EFTA
• Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom
The Customs Tariff search engine is intended primarily for companies engaged in foreign trade (import, export, freight forwarding, etc.).

Customs duties calculator can be used by legal entities to calculate import duties on goods they import, as well as natural persons, to calculate customs duties on goods that they enter through a border crossing (road, port, airport) or receive them by mail from abroad.

The application is available to search the list of binding customs notices, on the classification of goods by customs tariff.

Searching for the processing list of the Pan-Euro-Mediterranean Convention (PEM), provides information to exporters on the necessary rates and types of processing, in order for the goods they produce to be eligible for preferential Serbian origin and, in accordance with international agreements, to be exempt from customs duties in EU countries , CEFTA, EFTA and in Turkey.

The application uses publicly available data from documents published on the web pages of the Customs Administration of the Republic of Serbia, the Ministry of Finance of the Republic of Serbia and the Government of the Republic of Serbia. The application connects data from multiple sources, transparently groups, sorts and renders them on request of users. We do not guarantee that the information presented is correct and correct, and we do not bear any responsibility for direct or indirect damage that the user may suffer from their use.

The search is as simple as possible to get clear and transparent information as quickly and easily as possible.

A basic customs duty calculator is also available.

In the application, the "Customs Tariff Law" and the "Regulation on Harmonization of the Customs Tariff Nomenclature" are related to the following regulations and documents:
• Decision on determining the goods for which import, export or transit is required to obtain certain documents
• Law on Value Added Tax
• Excise Law
• Decision on seasonal tariff rates on imports of certain agricultural products
• Decision to determine agricultural and food products subject to special import duty and fixing the amount of the special duty
• Decision on the conditions and manner for reducing the customs duties on certain goods, or for exempting certain goods from payment of customs duties
• List of goods with tariff items subject to veterinary and sanitary control on import
• List of goods with tariff items subject to phyto-sanitary control under importation in accordance with the Food Safety Act
• List of goods with tariff items subject to phyto-sanitary control upon importation in accordance with the Law on Plant Health or the Law on Plant Nutrition Products and Land Breeders or the Law on Plant Protection Products
• List of goods with tariff items that are subject to health sanitary controls upon importation
• Stabilization and Association Agreement
• CEFTA Agreement
• EFTA Agreement
• Free Trade Agreement with the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Otklonjena je greška koja je na nekim uređajima onemogućavala prikaz tabele carinske tarife
- Otklonjene su druge manje greške
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 31, 2020
Size
23M
Installs
100+
Current Version
1.1.1
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
IT Soft Solutions
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.