WinŠped carinska tarifa

Contains ads
100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Pretraživač carinske tarife je namenjen prvenstveno firmama koje obavljaju spoljnotrgovinsku delatnost (uvoz, izvoz, usluga špedicije…).

Kalkulator carinskih dažbina mogu koristiti pravna lica, za proračun uvoznih dažbina za robu koju uvoze, kao i fizička lica, za proračun dažbina za robu koju unose preko graničnog prelaza (drumski, luka, aerodrom) ili je poštom primaju iz inostranstva.

U aplikaciji je dostupna pretraga liste obavezujućih obaveštenja carine, o svrstavanju robe po carinskoj tarifi.

Pretraga liste obrade Pan-evro-mediteranske konvencije (PEM), pruža informacije izvoznicima o neophodnim stepenima i vrstama obrade, kako bi roba koju proizvode ispunila uslov za sticanje preferencijalnog srpskog porekla i kako bi shodno međunarodnim sporazumima, bila oslobođena od plaćanja carine u zemljama EU, CEFTA, EFTA i u Turskoj.

U aplikaciji se koriste javno dostupni podaci iz dokumenata objavljenih na internet stranicama Uprave carina Republike Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije i Vlade Republike Srbije. Aplikacija povezuje podatke iz više izvora, pregledno ih grupiše, sortira i vrši njihov prikaz na upit korisnika. Ne garantujemo da su prikazani podaci ispravni i tačni, i ne snosimo nikakvu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koju korisnik eventualno pretrpi njihovim korišćenjem.

Pretraga je maksimalno pojednostavljena, kako bi se što brže i lakše dobila jasna i pregledna informacija.

Dostupan je i osnovni kalkulator carinskih dažbina.

U aplikaciji su "Zakon o carinskoj tarifi" i "Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife" povezani sa sledećim propisima i dokumentima:
• Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
• Zakon o porezu na dodatu vrednost
• Zakon o akcizama
• Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih polјoprivrednih proizvoda
• Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
• Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno zakonu o zdravlju bilja ili zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili zakonu o sredstvima za zaštitu bilja
• Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli
• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
• Sporazum CEFTA
• Sporazum EFTA
• Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom
Updated on
Oct 17, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- Prilagođena je veličina prikaza reklamnog banera
- Izvršene su manje optimizacije