Empik Foto - vyvolanie fotiek, fotoknihy

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Vyvolanie fotiek ešte nikdy nebolo také rýchle a jednoduché. S aplikáciou Empik Foto za pár chvíľ objednáte fotografie, vytvoríte projekt fotoknihy, vykúzlite z fotky obraz na plátne alebo pripravíte perfektný darček pre blízku osobu.

Naša aplikácia Vám poskytne možností, aké sú úprava fotiek a použitie rôznych filtrov. Náš editor fotiek ponúka aj možnosť vytvoriť koláže fotiek, ktoré potom vyvoláte ako fotografie alebo použijete pri príprave fotoknihy alebo fotodarčeku.

Pozrite sa na naše produkty!

VYVOLANIE FOTIEK
Premeňte svoje spomienky v fantastické, kvalitné fotky. S našou pomocou vyvoláte fotky doslova za 3 minúty. Budeme sa snažiť, aby Vám Vaše fotografie urobili radosť čo najskôr.

Fotky môžete objednať v obľúbenom formáte: od malých fotografií na doklady cez najobľúbenejší formát 10x15 do veľkých digitálnych snímok formátu 30x45 cm. Používame najkvalitnejšie materiály a stroje, aby Vaše fotky mali tú perfektnú ostrosť a farební hĺbku.

FOTOKNIHY
Fotokniha je niečo viac ako album. Je to Váš príbeh formou fotografií, dovolí Vám uchovať najvzácnejšie spomienky v najkrajšej podobe. Fotokniha je skvelá pamiatka a výnimočný darček na Valentína, k narodeninám, k výročiu svadby a pre každú príležitosť.

OBRAZY
Ak chcete vytvoriť z fotky obraz na plátne, naša aplikácia je to Vaš najlepši výber. Tlačíme fotoobrazy v 3 formátoch (štvorec, na výšku, na šírku) a až 10 rôznych veľkostiach. Overte možnosti appky Empik Foto. Tlačte jednotlivé snímky alebo vytvorte koláž fotiek. Rozhodujete len Vy. Fotoobraz na plátne bude krásnym darčekom pre blízkych a skvelou pamiatkou.

PLAGÁTY
Plagát je skvelým riešením, ak potrebujete oživiť svoj byt. Naše plagáty tlačíme v Empikfoto na veľmi kvalitnom fotografickom papieri s gramážou 270 g. Môžete zvoliť jednu fotku alebo vytvoriť zaujímavú koláž. Naše plagáty môžete tlačiť vo 3 formátoch (štvorec, na výšku, na šírku) a až 10 rôznych veľkostiach.

HRNEČKY
Hrnček s fotkou je ideálny darček pre blízkych a skvelá pamiatka. V aplikácii Empik Foto na Váš čakajú 4 typy hrnčekov: biely, biely s farebným vnútrom a uchom, hrnček s lyžičkou a magický hrnček, ktorý mení farbu pod vplyvom tepla. Všetky hrnčeky majú objem 330 ml a sú vyrobené z lesklej keramiky.

MÄKKÉ FOTOKNIHY
Mäkká fotokniha je veľmi pohodlná alternatíva pre klasickú fotoknihu, vďaka mäkkej väzbe (gramáž 200 g / m2) bude vždy po ruke. Dostupná v 3 rozmeroch: 15x20, 20x20 a 20x30. Bude tiež užitočná v obchode ako produktový katalóg alebo portfólio služieb.

Pozrite sa na naše ďalšie produkty:

FOTOPANELY
KALENDÁRE
PUZZLE
TAŠKY
KRYTY NA MOBIL
VANKÚŠIKY
MAGNETY
PRÍVESKY

Ako vyvolať fotky s aplikáciou Empik Foto?

· Nainštalujte aplikáciu,

· vyberte produkt, o ktorý máte záujem,

· pridajte fotku z mobilného zariadenia, svojho Facebooku alebo Disku Google,

· zvoľte spôsob doručenia,

· čakajte na objednaný produkt alebo informáciu o doručení Vašej objednávky na výdajné miesto.

Spôsoby doručenia

Zvolené produkty môžete vyzdvihnúť na jednom z 10 tisíc výdajných miest. Môžete tiež objednať doručenie domov. Nezávisle od zvoleného spôsobu, pre objednávky vyššie 30 € doručenie je úplne zadarmo.

Empik Foto je vášeň a radosť z tvorenia, ktorá sa prejavuje v popularite a dôvere. Iba v roku 2020 sme pre Vás vytlačili vyššie 130 miliónov fotiek! Stiahnite si mobilnú aplikáciu, pripojte sa k nám, tvorte a odoberajte fotky a fotoprodukty kedykoľvek a kdekoľvek chcete!
Taking photos has never been so quick and easy. With the Empik Foto application, you can order photos in a few moments, create a photo book project, conjure a picture on a canvas from a photo or prepare the perfect gift for a loved one.

Our application will provide you with options such as editing photos and using various filters. Our photo editor also offers the option of creating photo collages, which you can then recall as photos or use to prepare a photo book or photo gift.

Take a look at our products!

CALLING UP PHOTOS
Turn your memories into fantastic, high-quality photos. With our help, you can take photos literally in 3 minutes. We will try to make your photos happy as soon as possible.

You can order photos in your favorite format: from small photos to documents through the most popular format 10x15 to large digital images in the format 30x45 cm. We use the highest quality materials and machines so that your photos have the perfect sharpness and color depth.

PHOTO BOOKS
A photo book is more than an album. It is your story in the form of photographs, it allows you to preserve the rarest memories in the most beautiful form. The photo book is a great souvenir and an exceptional gift for Valentine's Day, birthdays, wedding anniversaries and for any occasion.

PICTURES
If you want to create a picture on canvas from a photo, our application is your best choice. We print photo images in 3 formats (square, portrait, landscape) and up to 10 different sizes. Check out the options of the Empik Foto app. Print individual images or create a collage of photos. Only you decide. A photo painting on canvas will be a beautiful gift for loved ones and a great souvenir.

POSTERS
A poster is a great solution if you need to liven up your apartment. We print our posters in Empikfoto on high-quality photographic paper weighing 270 g. You can choose one photo or create an interesting collage. You can print our posters in 3 formats (square, portrait, landscape) and up to 10 different sizes.

MUGS
A mug with a photo is an ideal gift for loved ones and a great souvenir. In the Empik Foto application, 4 types of mugs are waiting for you: white, white with a colored interior and handle, a mug with a spoon and a magic mug that changes color under the influence of heat. All mugs have a volume of 330 ml and are made of shiny ceramics.

SOFT PHOTOBOOK
The soft photo book is a very comfortable alternative to a classic photo book, thanks to the soft binding (weight 200 g / m2) it will always be at hand. Available in 3 sizes: 15x20, 20x20 and 20x30. It will also be useful in business as a product catalog or portfolio of services.

Take a look at our other products:

PHOTO PANELS
CALENDARS
PUZZLE
BAGS
COVERS FOR MOBILE
PILLOWS
MAGNETS
PENDANTS

How to retrieve photos with Empik Foto?

· Install the application,

· Select the product you are interested in,

· Add a photo from your mobile device, your Facebook or Google Drive

· Choose the method of delivery,

· Wait for the ordered product or information about the delivery of your order to the delivery point.

Delivery methods

You can pick up the selected products at one of the 10,000 delivery points. You can also order home delivery. Regardless of the method chosen, for orders over 30 € delivery is completely free.

Empik Foto is a passion and joy of creation that manifests itself in popularity and trust. In 2020 alone, we printed more than 130 million photos for you! Download the mobile application, join us, create and take photos and photo products whenever and wherever you want!
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Zlepšenie fungovania aplikácie
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 10, 2022
Size
Varies with device
Installs
10,000+
Current Version
1.36.6
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Empik S.A.
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.