Wirtualna tabliczka mnożenia

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Eksperymentalna aplikacja ucząca dzieci tabliczki mnożenia przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Aplikacja współfinansowana przez mFundację.

książka: https://drive.google.com/open?id=1UlkQDozeOFL6tuxcp4hd1dQdDm7TROTW

UWAGA Aplikacja przy instalacji prosi o dwa zezwolenia na wykorzystanie aparatu fotograficznego w Twoim telefonie oraz wykorzystanie zdjęć i innych zasobów. Aby działała, musisz je udzielić.

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA APLIKACJI
“WIRTUALNA TABLICZKA MNOŻENIA”

Niestosowanie się do poniższej instrukcji spowoduje nieprawidłowe działanie aplikacji.
Preferowane jest poziome położenie smartfonu/tabletu podczas stosowania aplikacji. Sprawdź czy w opcjach smartfonu/tabletu masz włączoną opcję “AUTOOBRÓT”

Aplikacja działa tylko i wyłącznie z elektroniczną książeczką “WIRTUALNA TABLICZKA MNOŻENIA” w formacie pdf (program Adobe Reader), która znajduje się na stronie: www.
Książka ta jest nieodłącznym elementem aplikacji. Bez jej użycia aplikacja nie będzie działać.
Aplikacja znajduje się w sklepie Google Play i jest współfinansowana przez Fundację mBanku - mFundację.
Aplikacja przy instalacji prosi o zezwolenie na wykorzystanie aparatu fotograficznego w Twoim telefonie. Pozwól jej na to. Bez tego zezwolenia AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, nie będzie działać.
Aplikacja działa prawidłowo tylko i wyłącznie wtedy, gdy działania mnożenia ( 2x2, 3x3 itd) będzie się prowadzić w kolejności stron. W lewym dolnym rogu strony książki “WIRTUALNA TABLICZKA MNOŻENIA” znajduje się jej numer. Zacznij od strony tytułowej, a następnie strony 1,2,3,4,5,6,7 i skończ na stronie 8.
Skieruj smartfon/tablet w kierunku monitora, na którym uruchomiony został plik pdf z mnożeniem.
Na stronie startowej uruchomionej aplikacji naciśnij przycisk START. Jednocześnie ustaw myszką stronę 2 w pliku pdf, gdzie jest działanie 2x2.
Na ekranie smartfona/tabletu każdej numerowanej strony pokażą Ci się 2 przyciski (jeden w prawym dolnym rogu, drugi w lewym dolnym rogu smartfona/tabletu). Przyciski te odpowiadają liczbom, które są w kółeczkach na stronie książki “WIRTUALNA TABLICZKA MNOŻENIA”. Lewy przycisk w aplikacji odpowiada cyfrze po lewej stronie. Odpowiednio przycisk po prawej stronie odpowiada cyfrze w pliku pdf po prawej stronie.
Naciśnij przycisk na tablecie/smartfonie, który Twoim zdaniem wskazuje na prawidłowy wynik na stronie w pliku pdf.
Jeżeli wskażesz prawidłowy wynik, pojawi się na ekranie tabletu/smartfonu wirtualny zwierzak w kształcie sześcianu. Po tym myszką przejdź do strony numer 3 w pliku pdf. I wybierz następną prawidłową odpowiedź
Jeśli po wybraniu myszką następnej strony pliku pdf nie znika wirtualny zwierzak, wówczas na chwilkę zmień położenie tabletu/smartfonu i ponownie skieruj go na monitor.
Jeżeli nie uda Ci się wskazać prawidłowego wyniku równania i naciśniesz na nieprawidłowy przycisk, to aplikacja wskaże Ci komunikat POPRAW SIĘ. Na stronie tej znajdziesz następujące przyciski:
OD POCZĄTKU ( zaczyna tabliczkę mnożenia od początku- czyli od działania 2x2)
WYJŚCIE ( zakańcza działanie aplikacji)

Aplikacja posiada tylko 8 działań podstawowych (2x2,3x3 itd), a celem aplikacji jest utrwalanie poprawnych wyników. Stąd po naciśnięciu błędnej odpowiedzi, a następnie wybraniu przycisku “OD POCZĄTKU”’, jednocześnie trzeba myszką w pliku pdf powrócić do strony numer 2 - z działaniem 2x2, a więc od początku. I dalej kolejne strony i działania - numer 3 (3x3),4 (4x4),5 (5x5),6 (6x6),7 (7x7),8 (8x8) ,9 (9x9) - w podanej kolejności


UWAGA - zaczęcie działania od innej strony niż numer 2 spowoduje, że aplikacja nie będzie działać poprawnie. Również przeskakiwanie o kilka stron spowoduje błędne działanie aplikacji.
Experimental aplikacja kids learning multiplication tables using augmented reality (AR).

Aplikacja co-financed by mFundację.

Book: https://drive.google.com/open?id=1UlkQDozeOFL6tuxcp4hd1dQdDm7TROTW

NOTE Application with installation asks for two permits to use the camera on your phone and the use of pictures and other resources. To work, you have to give them.

CORRECT USE APPLICATION INSTRUCTIONS
"VIRTUAL multiplication table"

Failure to follow these instructions will result in malfunctioning applications.
Preferred is the horizontal position of the smartphone / tablet a practical application. Verify that the options in the smartphone / tablet you have enabled "AUTOOBRÓT"

The application works only with electronic booklet "VIRTUAL multiplication table" in pdf format (Adobe Reader), which can be found at: www.
This book is an integral part of the application. Without the use of its application will not work.
The application is in the Google Play store and is co-financed by the Foundation mBank - mFundację.
The application installation asks for permission to use the camera on your phone. Let her do it. Without this authorization AR or augmented reality, will not work.
The application works properly only when the operation of multiplication (2x2, 3x3, etc.) will be performed in the order of pages. In the lower left hand corner of the book "VIRTUAL multiplication table" is her number. Start with the title page and pages 1,2,3,4,5,6,7 and finish on page 8.
Point the smartphone / tablet in the direction of the monitor, which was launched pdf file with multiplication.
On the start page application is running, press the START button. At the same time, set the mouse page 2 pdf file, where the action is 2x2.
The screen smartphone / tablet each numbered page will show you 2 buttons (one in the lower right corner, the other in the lower left corner of the smartphone / tablet). These buttons correspond to the numbers that are in the circles on the book "VIRTUAL multiplication table." The left button in the application corresponds to the number on the left. Accordingly button on the right side of the figure corresponds to a pdf file on the right.
Press the button on the tablet / smartphone that you think shows the correct result on the page in a pdf file.
If you indicate the correct result, you are on your tablet / smartphone virtual pet in the shape of a cube. After the mouse, go to page number 3 in the pdf file. I select the next correct answer
If you select with your mouse next page pdf file does not disappear virtual pet, then a moment change the position of the tablet / smartphone, and then point it at the monitor.
If you fail to identify the correct result of the equation and you press the wrong button, the app will show you the message TO IMPROVE. On this page you will find the following buttons:
FROM THE BEGINNING (starts from początku- multiplication tables or from acting 2x2)
Output (application operation terminates)

The application has only 8 primary measures (2x2,3x3, etc.), and the goal is to strengthen the application of correct results. Hence, when you press the wrong answer, and then selecting the "FROM THE BEGINNING" 'while you have the mouse pdf file back to page number 2 - the operation of 2x2, and so from the beginning. And then the next page and operation - the number 3 (3x3), 4 (4x4), 5 (5x5), 6 (6x6), 7 (7x7), 8 (8x8), 9 (9x9) - in the order given


NOTE - Begin the operation from the other side than the number 2 cause the application will not work correctly. Also, skipping a few pages of the application will malfunction.
Read more
Collapse
3.7
9 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
July 26, 2018
Size
48M
Installs
100+
Current Version
1.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna TKK
Developer
Łódź 91-324 ul. Hipoteczna 25/4 Polska
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.