Ew. (free) przebiegu poj. VAT

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja w wersji demonstracyjnej.

Aplikacja EPP-VAT służy do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu rozliczenia podatku VAT.


Od 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje podatnikom, którzy pojazdy te wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.
Aplikacja EPP-VAT została stworzona specjalnie do prowadzenia ewidencji w celu rozliczenia podatku VAT na podstawie znowelizowanej ustawy o VAT.

Aplikacja pozwala prowadzić ewidencję, która zawiera zgodnie z ustawą:
- numer rejestracyjny pojazdu samochodowego
- dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji
- stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego
okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji
- wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu
b) datę i cel wyjazdu
c) opis trasy (skąd – dokąd)
d) liczbę przejechanych kilometrów
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem
- liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji


Aplikacja pozwala generować gotowy raport w formacie HTML lub RTF. Raport można przekazać na komputer w celach ewidencyjnych lub do drukowania za pomocą e-mail, dropboxa, skype, wi-fi direct, bluetooh i wielu innych.

W EPP-VAT możesz tworzyć własne słowniki danych: kierujących pojazdem, lokalizacji, celów wyjazdów. Słowniki ułatwiają i przyspieszają wprowadzanie kolejnych przejazdów do ewidencji. Przy wprowadzaniu korzystasz z wcześniej wprowadzonych danych. Dane można edytować.

Jak zacząć:
krok 1 - wprowadź ewidencję w zakładce "Ewidencje"
krok 2 - wprowadź okres rozliczeniowy (miesięczny lub kwartalny) w zakładce "Okr. rozliczeniowe"
krok 3 i kolejne - wprowadź przejazd do ewidencji w zakładce "Wprowadź przejazd". Kolejne przejazdy wprowadzaj w tej zakładce
krok 4 - podejrzyj ewidencję w zakładce "Pokaż ewidencję"
Application in the demo version.

The application of the EPP-VAT is used to keep records of vehicle mileage in order to account for VAT.


From 1 April 2014, the full deduction of expenses related to motor vehicles shall taxpayers who use the vehicles exclusively for business. In order to demonstrate that the vehicle is used exclusively for business it is necessary to maintain the detailed records of vehicle mileage.
The application of the EPP-Tax was created specifically to keep records to account for VAT on the basis of the amended VAT Act.

The application allows you to keep records that contain accordance with the Act:
- The registration number of the motor vehicle
- The date of commencement and completion of keeping records
- State odometer of a motor vehicle at the inception of record keeping at the end of each
accounting period and the date of completion of keeping records
- Entry person driving a car for each use of the vehicle, comprising:
a) the serial number of
b) the date and purpose of your trip
c) a description of the route (where - where)
d) the number of kilometers
e) the name of the person driving the vehicle
- Confirmed by the taxpayer at the end of each accounting period with regard to the authenticity of the entry of the person driving the vehicle, if it is not taxable
- The number of kilometers traveled at the end of each accounting period and the date of completion of keeping records


The application allows you to generate a finished report in HTML or RTF. The report can be transferred to your computer for accounting purposes or to print via e-mail, Dropbox, Skype, wi-fi direct, bluetooh and many others.

The EPP-VAT can create your own data dictionaries: steering the vehicle, location, objectives trips. Dictionaries facilitate and accelerate the subsequent trips to the records. When making use of the previously entered data. Data can be edited.

How to get started:
Step 1 - Enter the records in the "registers"
Step 2 - Enter the period (monthly or quarterly) in the "Circle. billing"
Step 3 and further - Enter drive to the records in the "Enter drive". Subsequent crossings enter in this tab
Step 4 - preview the records in the "Show records"
Read more
2.5
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
April 24, 2014
Size
1.1M
Installs
500+
Current Version
1.1
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
APPSinventor.pl
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.