Epson iProjection

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Epson iProjection is an intuitive mobile projection app for Android devices. Epson iProjection makes it easy to project images/files wirelessly using an Epson projector with network function. Move about the room and effortlessly display content from your Android device on the big screen.

Key Features

What it enables you to do:
1. Display documents stored in your Android devices
2. Easy pairing by QR code
3. Display images stored in your Android devices "Gallery" library
4. Display web pages
5. Control the projector
6. Send files from your email or cloud storage apps to the iProjection app and save your annotation to your device
7. Marker function enables highlighting and annotation of projected photos and documents and also saving annotation to your device
8. Display Android device’s screen
9. Connect up to 50 devices and use moderator feature to manage and display content*
10. Share your projected image to other connected mobile devices *
11. Use the integrated camera on your device
* Available on select Epson Projector models

Supported file formats and Activities
File formats supported
-Adobe PDF (PDF 1.7)
-JPG/JPEG
-PNG
Also supports cloud file services such as Dropbox or email accounts (duplicated files only).

Multi-Window in Android 7.0 or later is not supported in Epson iProjection.

Activities not supported
-Sound/Video playback
-Mirroring
-Multi-display
-Encryption
Projectors supported
For the list of all supported projectors, go to www.epson.com/projectorapp

PowerLite
W04+/S31+/1224/1264/X36+/W32+/1284/U32+/S41+/X41+/W05+W42+/1266/1286/U42+/935W/955WH/97H/98H/99WH/965H/W29/X29/X27/S27/S39/X39/W39/U50/107/108/109W/970/980W/990U/525W/535W/530/520/680/675W/685W/1780W/1781W/1785W/1795F/2040/2055/2065/2140W/975W/2155W/2165W/2245U/2250U/2055U/2065U/2042/2142W/2247U/5510/5520W/5530U/5535U/L610U/615U/L510U/L610W/L610/L400U/L500W

VS
240/340/345/250/350/355

EX
3240/5240/5250Pro /7240 Pro/9200 Pro/3260/5260/7260/9210/9220

BrightLink
536Wi/685Wi/695Wi/696Ui/697Ui/710Ui/1485Fi/1480Fi

BrightLink Pro
1470Ui/1460Ui/1450Ui/1440Ui/

Pro
G7900U/G7905U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W/G7805/G7100/L1070U/L1075U/L1060U/L1070W/L1060W/L1070/L1100U/L1200U/L1300U/L1405U/L1490U/L1495U/L1500U/L1505U/L1500UH/L1505UH/L1750U/1755U/L1715S/L20000U/L12000Q/L25000U

EB(CB)-
S04/S04E/S300/S130/X04/X300/W04/X300/W420/S31/X31/X31E/X350/X36/W31/W32/U04/U130/U32S05/S05E/S41/S140/S400/X05/X05+/X05E/X140/X400/X41/X450/W05/W140/W41/W42/U05/U140/U42/X50/W50/U50/97H/98H/950WH/945H/955WH/965H/X30/W29/X29/X27/X29/S29/S27/940H/S26/935W/W16/W16SK/S39/X39/W39/107/108/109/970/980W/990U/1485Fi/1480Fi/1470Ui/1460Ui/1450Ui/1440Ui/536Wi/535W/525W/530/520/670/680e/680/675W/685We/685W/675Wi/680Wi/685Wi/695Wie/695Wi/696Ui/710Ui/700U/1780W/1781W/1785W/1795F/C1040XN/C1030WN/C1020XN/C1010X/C1000X/D6150/D6250/D6155W/2040/2055/2065/2140W/2155W/2165W/2245U/2250U/2055U/2065U/X500KG/X550KG/2042/2142W/2247U/5510/5520W/5530U/5535U/L610U/L615U/L510U/L610W/L610/L400U/L500W/L500/G7900U/G7905U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W/G7805/G7100/L1070U/L1075U/L1060U/L1065U/L1050U/L1070W/L1060W/L1070/L1100U/L1105U/L1200U/L1300U/L1405U/L1490U/L1495U/L1500U/L1505U/L1750U/L1755U/L1500UH/L1505UH/1710S/1715S/L1510S/ L1515S/L20000U/L12000Q/L25000U/L23000U

PowerLite Home Cinema
1040/740HD/640/2000/2030/2045/2040/2150/2100/3100/3700/3710/3900/1450/660/760HD/1060/LS100/HC5050UB/HC5050UBe/PC6050UB/PC4050/HC4010/HC3800/HC3810/HC3200

EF-
100W/100B

EH(CH)-
TW530/TW570/TW610/TW630/TW640/TW650/TW5350/TW5300/TW5650/TW5600/TW5400/TW5210/TZ1000 /TW6800/TW6700W/TW6700/TW6300/700U/TW8400/TW8400W/TW9400/TW9400W/TW7400/TW7100/TZ3000/TW7000/LS500W/LS500B

EV-
100/105

All products necessitating an access point
PowerLite
1880/1930/1940W/1950/1960

EB-
1880/1930/1940W/1950/1960/X20/X22/W22/X25/C720XN/C740W/C740X/C750X/C760X/X20/X22/X25

Android devices supported:
- Smartphones or tablet PCs that support Android 5.0 or later

We welcome your feedback, but please understand we cannot reply separately.
Epson iProjection to intuicyjna aplikacja do projekcji mobilnej na urządzenia z systemem Android. Epson iProjection ułatwia bezprzewodowe wyświetlanie obrazów / plików za pomocą projektora Epson z funkcją sieci. Poruszaj się po pokoju i bez wysiłku wyświetlaj zawartość z urządzenia z Androidem na dużym ekranie.

Kluczowe cechy

Co pozwala ci to zrobić:
1. Wyświetl dokumenty przechowywane na urządzeniach z Androidem
2. Łatwe parowanie za pomocą kodu QR
3. Wyświetl obrazy zapisane w bibliotece „Galeria” urządzeń z systemem Android
4. Wyświetl strony internetowe
5. Steruj projektorem
6. Wyślij pliki z aplikacji e-mail lub aplikacji do przechowywania w chmurze do aplikacji iProjection i zapisz adnotację na urządzeniu
7. Funkcja Marker umożliwia podświetlanie i adnotacje wyświetlanych zdjęć i dokumentów, a także zapisywanie adnotacji na urządzeniu
8. Wyświetl ekran urządzenia z Androidem
9. Podłącz do 50 urządzeń i użyj funkcji moderatora do zarządzania i wyświetlania treści *
10. Udostępnij swój projektowany obraz innym podłączonym urządzeniom mobilnym *
11. Użyj zintegrowanej kamery w swoim urządzeniu
* Dostępne w wybranych modelach projektorów Epson

Obsługiwane formaty plików i działania
Obsługiwane formaty plików
-Adobe PDF (PDF 1.7)
-JPG / JPEG
-PNG
Obsługuje także usługi plików w chmurze, takie jak Dropbox lub konta e-mail (tylko duplikaty plików).

Wiele okien w systemie Android 7.0 lub nowszym nie jest obsługiwane w programie Epson iProjection.

Działania nieobsługiwane
-Odtwarzanie dźwięku / wideo
-Mirroring
-Multi-display
- Szyfrowanie
Obsługiwane projektory
Lista wszystkich obsługiwanych projektorów znajduje się na stronie www.epson.com/projectorapp

PowerLite
W04 + / S31 + / 1224/1264 / X36 + / W32 + / 1284 / U32 + / S41 + / X41 + / W05 + W42 + / 1266/1286 / U42 + / 935W / 955WH / 97H / 98H / 99WH / 965H / W29 / X29 / X27 / S27 / S39 / X39 / W39 / U50 / 107/108 / 109W / 970 / 980W / 990U / 525W / 535W / 530/520/680 / 675W / 685W / 1780W / 1781W / 1785W / 1795F / 2040/2055/2065 / 2140W / 975W / 2155W / 2165W / 2245U / 2250U / 2055U / 2065U / 2042 / 2142W / 2247U / 5510 / 5520W / 5530U / 5535U / L610U / 615U / L510U / L610W / L610 / L400U / L500W

VS
240/340/345/250/350/355

DAWNY
3240/5240 / 5250Pro / 7240 Pro / 9200 Pro / 3260/5260/7260/9210/9220

BrightLink
536Wi / 685Wi / 695Wi / 696Ui / 697Ui / 710Ui / 1485Fi / 1480Fi

BrightLink Pro
1470Ui / 1460Ui / 1450Ui / 1440Ui /

Zawodowiec
G7900U / G7905U / G7500U / G7400U / G7200W / G7000W / G7805 / G7100 / L1070U / L1075U / L1060U / L1070W / L1060W / L1070 / L1100U / L1200U / L1300U / L1405U / L1490U / L1495 1755U / L1715S / L20000U / L12000Q / L25000U

EB (CB) -
S04 / S04E / S300 / S130 / X04 / X300 / W04 / X300 / W420 / S31 / X31 / X31E / X350 / X36 / W31 / W32 / U04 / U130 / U32S05 / S05E / S41 / S140 / S400 / S05 / X05 / X05 + / X05E / X140 / X400 / X41 / X450 / W05 / W140 / W41 / W42 / U05 / U140 / U42 / X50 / W50 / U50 / 97H / 98H / 950WH / 945H / 955WH / 965H / X30 / W29 / X29 / X27 / X29 / S29 / S27 / 940H / S26 / 935W / W16 / W16SK / S39 / X39 / W39 / 107/108/109/970 / 980W / 990U / 1485Fi / 1480Fi / 1470Ui / 1460Ui / 1450Ui / 1440Ui / 536Wi / 535W / 525W / 530/520/670 / 680e / 680 / 675W / 685We / 685W / 675Wi / 680Wi / 685Wi / 695Wie / 695Wi / 696Ui / 710Ui / 700U / 1780W / 1781W / 1785W / 1795F / C1040NN / C1020W C1000X / D6150 / D6250 / D6155W / 2040/2055/2065 / 2140W / 2155W / 2165W / 2245U / 2250U / 2055U / 2065U / X500KG / X550KG / 2042 / 2142W / 2247U / 5510 / 5520W / 5530U / 5535U / L610U L510U / L610W / L610 / L400U / L500W / L500 / G7900U / G7905U / G7500U / G7400U / G7200W / G7000W / G7805 / G7100 / L1070U / L1075U / L1060U / L1065U / L1050U / L1070W / L1010 L1300U / L1405U / L1490U / L1495U / L1500U / L1505U / L1750U / L1755U / L1500UH / L1505UH / 1710S / 1715S / L1510S / L1515S / L20000U / L12000Q / L25000U / L23000U

Kino domowe PowerLite
1040 / 740HD / 640/2000/2030/2045/2040/2150/2100/3100/3700/3710/3900/1450/660 / 760HD / 1060 / LS100 / HC5050UB / HC5050UBe / PC6050UB / PC4050 / HC4010 / HC3800 / HC3810 / HC3200

EF-
100 W / 100 B.

EH (CH) -
TW530 / TW570 / TW610 / TW630 / TW640 / TW650 / TW5350 / TW5300 / TW5650 / TW5600 / TW5400 / TW5210 / TZ1000 / TW6800 / TW6700W / TW6700 / TW6300 / 700U / TW8400 / TW8400W / TW9400 / TW9400W / TW74003000 TW7000 / LS500W / LS500B

EV-
100/105

Wszystkie produkty wymagające punktu dostępu
PowerLite
1880/1930 / 1940W / 1950/1960

EB-
1880/1930 / 1940W / 1950/1960 / X20 / X22 / W22 / X25 / C720XN / C740W / C740X / C750X / C760X / X20 / X22 / X25

Obsługiwane urządzenia z Androidem:
- Smartfony lub tablety obsługujące system Android 5.0 lub nowszy

Czekamy na Twoje opinie, ale prosimy zrozumieć, że nie możemy odpowiedzieć osobno.
Więcej informacji
Zwiń
3,6
Łącznie: 4 461
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Support new projectors
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
12 września 2019
Rozmiar
20M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
3.2.0
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Nieograniczony dostęp do Internetu
Sprzedawca
Seiko Epson Corporation
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.