Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

ERV travel & care: Your mobile partner for safe travels!
This will prepare you for your travels - automatically in real time:

* Alerts with alert function, e.g. in case of delays, fire, extreme weather conditions, unrest or terror attacks in country of destination (via Direct Push Notification or SMS)

*Safety and travel advice with local emergency numbers. The emergency centre is always a call away.

* Hospitals, pharmacies, consulates or police in your area incl. directions. Benefits for you: Reliable, trusted medical facilities are labelled for you. For insurance holders of ERGO Reiseversicherung, treatment costs are paid for in partner hospitals - without advance payments!

*Document safe for all your documents, such as e.g. your passport, travel documents, vaccination pass or insurance documents

* And much, much more such as, e.g. translator for medications, or currency calculator

PLUS: Report damages using the app
Upload doctor’s bills via app while abroad, report damages and get money back within 2 days! (only for policy holders)
ERV travel & care: Váš mobilní partner pro bezpečné cesty!
To vás připraví na vaše cesty - automaticky v reálném čase:

* Upozornění s funkcí výstrahy, např. v případě zpoždění, požáru, extrémních povětrnostních podmínek, nepokojů nebo teroristických útoků v zemi určení (prostřednictvím funkce Direct Push Notification nebo SMS)

* Bezpečnostní a cestovní rady s místními tísňovými čísly. Centrum tísňového volání je vždy zavolat.

* Nemocnice, lékárny, konzuláty nebo policie ve vašem okolí vč. Pokyny. Výhody pro vás: Spolehlivé, důvěryhodné zdravotnické zařízení je pro vás označeno. Pro držitele pojištění ERGO Reiseversicherung jsou léčebné náklady hrazeny v partnerských nemocnicích - bez záloh!

* Dokument je bezpečný pro všechny dokumenty, např. cestovní pas, cestovní doklady, očkovací průkaz nebo doklady o pojištění

* A mnohem, mnohem více, jako např. překladatel pro léky, nebo kalkulačka měny

PLUS: Ohlásit škody pomocí aplikace
Nahrajte účty lékaře prostřednictvím aplikace v zahraničí, nahláste škody a získejte peníze zpět do 2 dnů! (pouze pro pojistníky)
Další informace
Sbalit
3,0
Celkem 271
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

Fixes compatibillity issues
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
19. dubna 2021
Velikost
14M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
5.5.7
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Od vývojáře
Europäische Reiseversicherung AG
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.