Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

ERV travel & care: Your mobile partner for safe travels!
This will prepare you for your travels - automatically in real time:

* Alerts with alert function, e.g. in case of delays, fire, extreme weather conditions, unrest or terror attacks in country of destination (via Direct Push Notification or SMS)

*Safety and travel advice with local emergency numbers. The ERV emergency centre is always a call away.

* Hospitals, pharmacies, consulates or police in your area incl. directions. Benefits for you: Reliable, trusted medical facilities are labelled for you. For ERV insurance holders, treatment costs are paid for in partner hospitals - without advance payments!

*Document safe for all your documents, such as e.g. your passport, travel documents, vaccination pass or insurance documents

* And much, much more such as, e.g. translator for medications, or currency calculator

PLUS: Report damages using the app
Upload doctor’s bills via app while abroad, report damages and get money back within 2 days! (only for policy holders)


Test for 30 days now!
For ERV customers with annual travel insurance or students/aupairs included automatically.You travel. We care.
The app increases your safety and helps you to avoid threats, wherever you are. At any time, you can get to safety or directly call the emergency centre in case of medical problems.
The travel & care app is operated by ERV (Europäische Reiseversicherung AG, a travel insurance company) and GWS (Global Warning System). It is a GPS-based app, which runs continuously in the background and can significantly reduce battery life. However, due to intelligent GPS restriction, this effect is reduced to a minimum.
ERV cestování a péče: Váš mobilní partner pro bezpečné cestování!
To vás připraví na vaše cesty - automaticky v reálném čase:
 
* Upozornění s výstražnou funkcí, např. v případě zpoždění, požáru, extrémních povětrnostních podmínek, nepokojů nebo teroristických útoků v zemi určení (prostřednictvím oznámení Direct Push nebo SMS)

* Bezpečnostní a cestovní poradenství s místními tísňovými čísly. Nouzové centrum ERV je vždy volání.
 
* Nemocnice, lékárny, konzuláty nebo policie ve vašem okolí, včetně Pokyny. Výhody pro vás: Spolehlivé, důvěryhodné zdravotnické zařízení jsou pro vás označené. Pro držitele pojištění ERV jsou náklady na léčbu zaplaceny v partnerských nemocnicích - bez záloh!

* Dokument bezpečný pro všechny vaše dokumenty, jako např. pas, cestovní doklady, průkazy očkování nebo pojistné doklady

* A hodně, mnohem více, jako např. překladatel pro léky nebo měnová kalkulačka

PLUS: Nahlášení poškození pomocí aplikace
Nahrajte lékařské faktury prostřednictvím aplikace v zahraničí, oznamte škody a získejte peníze zpět do 2 dnů! (pouze pro pojistníky)


Testujte 30 dní!
Pro zákazníky ERV s ročním cestovním pojištěním nebo studenty / aupairs jsou automaticky zahrnuty.Cestujes. Staráme se.
Aplikace zvyšuje vaši bezpečnost a pomáhá vyhnout se hrozbám, ať jste kdekoli. Kedykoli se můžete dostat do bezpečí nebo přímo zavolat pohotovostnímu centru v případě zdravotních problémů.
Aplikaci Travel & Care provozuje společnost ERV (cestovní pojišťovna Europäische Reiseversicherung AG) a GWS (Global Warning System). Je to aplikace založená na GPS, která běží nepřetržitě na pozadí a může výrazně zkrátit životnost baterie. Nicméně díky inteligentnímu omezení GPS se tento efekt snižuje na minimum.
Další informace
Sbalit
2,0
Celkem 146
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Dear users of travel & care,

We'd like to thank you for your remarks and suggestions regarding this app. This version addresses many of them and implements further improvements. These are the most noteworthy:

New:
* New design: The app gets a fresh coat of paint
* Currency converter: Convert up to 5 currencies

Improved:
* Incidents and push messages in many cases in your native language instead of English
* Limitation of push messaging improved
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
8. května 2019
Velikost
5,3M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
5.4.0
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Europäische Reiseversicherung AG
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.