ESPN

Dla wszystkich od 10 lat
585 281
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Stream live games, check the latest scores or watch the best highlights with the best brand in sports: ESPN. Pick your favorite teams and leagues to get started.

Home:
Highlights and scores from what you care about. Your feed will dynamically change based on what you need to know. From news about your favorite sports or favorite team playing right now, the home tab has you covered.

Scores:
Fast access to scores for your favorite teams and leagues. We curate the top games of the day so you can keep up on the NBA playoffs or the MLB's latest rivalries. Want more scores from a particular team or league? Just add it as a favorite!

Watch:
Stream events on ESPN networks, including MLB, NFL, College Football, NBA, College Basketball games and more. Watch on-demand shows like Get Up! or First Take. Log in with your TV Provider to get started! You can also subscribe to ESPN+ for even more content. Stream thousands of events, binge on great documentaries such as O.J. Made in America, plus get access to exclusive shows like Details, featuring Kobe Bryant's inside perspective on the NBA.

Listen:
Subscribe to your favorite ESPN Podcasts like the Lowe Post, or listen live to ESPN Radio.

Live Streaming with ESPN+:
Subscribe to ESPN+ for thousands of live events. Get games from around the sports world, both live and on-demand, along with access to ESPN's best films and new exclusive shows. Watch anywhere, on your Android phone, tablet, or Android TV!

Live Streaming with your TV provider:
ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, SEC Network, SEC Network Plus, ESPNews ESPN Deportes, and Longhorn Network are all available to stream live in the ESPN App. Access to live video is determined by your TV provider and package and, in some instances, your Internet service provider.

Due to contractual limitations with certain content, especially play-by-play broadcasts, there are times when the schedule that's on-air won't match the schedule that's online. If you have specific schedule questions, please contact the station directly by visiting their website.

ESPN+ Subscription Terms
-Access ESPN+ for $4.99 monthly, or $49.99 annually. You will automatically be billed for the full amount of your subscription every 30 days if you purchase a monthly subscription, or every 365 days if you purchase an annual subscription.
-Payment will be charged to your Google Play Account at confirmation of purchase, unless you are offered and are eligible for a free trial. If you receive a free trial, you will be charged when your free trial period ends. Your account will be automatically charged for renewal, at the above purchase price, within 24-hours prior to the end of the current period. If you cancel prior to such 24 hour period, you will not be charged for the following applicable subscription period.
-Your subscription may be managed, and you can turn off auto-renewal, by going to your Google Play account settings after purchase.
-No refunds for the current subscription period are granted. Cancellations of the current subscription take effect at the conclusion of the current subscription period.

Terms of Use - https://disneytermsofuse.com/
Privacy Policy - http://www.disneyprivacycenter.com
ESPN+ Subscriber Agreement - https://es.pn/plus-terms

Before you download this app, please consider that it includes advertising, some of which may be targeted to your interests. You may choose to control targeted advertising within mobile applications by using your mobile device settings (for example, by re-setting your device's advertising identifier and/or opting out of interest based ads).

Please note: This app features Nielsen's proprietary measurement software which will allow you to contribute to market research, like Nielsen's TV Ratings. Please see www.nielsen.com/digitalprivacy for more information. You may also visit Settings in the app to opt out of Nielsen measurement.
Na żywo gry, sprawdzić najnowsze wyniki lub oglądać najlepsze pasemka z najlepszych marek w sporcie: ESPN. Wybierz swój ulubiony zespołów i lig, aby zacząć.

Dom:
Najciekawsze i zdobywa bramkę z czego zależy. Twój kanał będzie dynamicznie zmieniać w oparciu o to, co trzeba wiedzieć. Od nowości o swoim ulubionym sporcie lub ulubionej drużyny grają teraz, zakładka domu pozwoli Ci.

wyniki:
Szybki dostęp do wyników swoich ulubionych zespołów i lig. Mamy wikary z najlepszymi grami na dzień, dzięki czemu można utrzymać się na playoffs NBA czy MLB najnowszych rywalizacji jest. Chcesz więcej punktów z danego zespołu lub ligi? Wystarczy dodać ją jako ulubione!

Zegarek:
Strumień informacji o wydarzeniach, w tym sieci ESPN MLB, NFL, College Football, NBA, gry Kolegium koszykówki i więcej. Oglądać programy na żądanie jak Get Up! albo najpierw wziąć. Zaloguj się używając swojego dostawcy telewizji zacząć! Można również zapisać się do ESPN + jeszcze więcej treści. Stream tysiące imprez, objadania się na wielkich dokumentalnych takich jak O.J. Made in America, a także uzyskać dostęp do ekskluzywnych pokazów jak szczegóły, wyposażony wewnątrz perspektywy Kobe Bryant w sprawie NBA.

Słuchać:
Zapisz się do swoich ulubionych podcastów ESPN takich jak Lowe Post, lub słuchać na żywo na ESPN Radio.

Przekaz na żywo z ESPN +:
Subskrybuj ESPN + przez tysiące wydarzeń na żywo. Uzyskaj gier z całego świata sportu, zarówno na żywo i na żądanie, wraz z dostępem do ESPN najlepsze filmy i nowe ekskluzywne pokazy. Oglądać w dowolnym miejscu, na telefonie z Androidem, tablecie lub Android TV!

Przekaz na żywo z operatorem telewizyjnym:
ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, SEC Network, SEC sieci Plus, ESPNews ESPN Deportes i Longhorn sieciowe są dostępne do przesyłania na żywo w ESPN App. Dostęp do wideo na żywo jest określana przez dostawcę telewizji i opakowania, a w niektórych przypadkach, dostawcy usług internetowych.

Z powodu ograniczeń umownych z pewnej treści, zwłaszcza play-by-play audycji, są chwile, kiedy harmonogram to na antenie nie będzie pasował do harmonogramu, który znajduje się w Internecie. Jeśli masz konkretne pytania harmonogramu, prosimy o kontakt bezpośrednio przez stację odwiedzając ich stronę internetową.

ESPN + warunki subskrypcji
-Dostęp ESPN + za $ 4.99 miesięcznie lub 49,99 $ rocznie. Zostaniesz automatycznie rozliczane dla pełnej kwoty abonamentu co 30 dni, jeśli zakup miesięczny abonament lub co 365 dni w przypadku zakupu roczną subskrypcję.
Zapłata zostanie pobrana z Twojego konta Google Play w momencie zakupu, chyba że są oferowane i są uprawnieni do bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli pojawi się darmowy okres próbny, będzie za darmo, gdy kończy się okres próbny. Twoje konto zostanie automatycznie pobierana do odnowienia, w powyższej cenie nabycia, w ciągu 24 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu. Jeśli anulować przed takim okresie 24 godzin, nie będą pobierane w następnym okresie ważności subskrypcji.
-Twój subskrypcja może być zarządzany i można wyłączyć automatyczne odnawianie, przechodząc do Google Play ustawieniach konta po zakupie.
-Brak refundacji dla bieżącego okresu subskrypcji są przyznawane. Anulowanie bieżącego abonamentu obowiązywać po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji.

Warunki korzystania z serwisu - https://disneytermsofuse.com/
Polityka prywatności - http://www.disneyprivacycenter.com
Umowa ESPN + Abonent - https://es.pn/plus-terms

Przed pobraniem tej aplikacji, należy rozważyć, że zawiera reklamy, z których niektóre mogą być skierowane do swoich interesów. Możesz wybrać, aby kontrolować reklamy wyświetlane w aplikacjach mobilnych za pomocą ustawień urządzeń mobilnych (na przykład poprzez ponowne ustawienie identyfikatora reklamową swojego urządzenia i / lub rezygnacji z reklam opartych odsetki).

Uwaga: Ta aplikacja dysponuje własne oprogramowanie Nielsena pomiarowy, który pozwoli przyczynić się do badania rynku, jak oglądalności stacji telewizyjnych Nielsena. Proszę zobaczyć www.nielsen.com/digitalprivacy aby uzyskać więcej informacji. Można także odwiedzić Ustawienia w aplikacji zrezygnować z pomiaru Nielsen.
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 585 281
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Bug fixes and optimizations.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 grudnia 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich od 10 lat
Elementy interaktywne
Zakupy w aplikacji
Produkty w aplikacji
0,99 USD-64,99 USD za element
Sprzedawca
ESPN Inc
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.