PEA Smart Plus มีฟังก์ชันการทำงานหลัก ๆ ดังนี้
1.ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
2.ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
3.สร้าง QRCode และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้าได้
4.ผู้ใช้งาน Application สามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้
5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กฟภ.
6.ปฏิทินกิจกรรมของ กฟภ.
7.ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนได้
8.สามารถส่งข้อมูลข้อขัดข้องให้กับ PEA Call Center
9.สามารถติดต่อ กฟภ. ผ่านทาง e-mail, PEA Website, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
10.สามารถสมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ กฟภ. เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย, แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
11. สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารได้
อ่านเพิ่มเติม

ความเห็น

3.5
1,869 ทั้งหมด
5862
4275
3136
2102
1494
กำลังโหลด...

มีอะไรใหม่

พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเร็วขึ้น
รองรับเวอร์ชั่นต่าง ๆ ได้เยอะขึ้น
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ
15 มีนาคม 2561
ขนาด
55M
การติดตั้ง
100,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน
2.1.2
เวอร์ชัน Android ที่กำหนด
4.4 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา
ให้บริการโดย
Provincial Electricity Authority
นักพัฒนาซอฟต์แวร์