Õigusleksikon 2016

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Estonian

ESTLEXi Õigusleksikon on hea abiline, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt teada saada sagedamini ette tulevate õigusmõistete definitsiooni (seaduses sätestatud tähendust). Sobib nii kogemustega juristidele kui teistele õigushuvilistele.

Õigusleksikon 2016 sisaldab üle 650 tsiviil-, avaliku ja karistusõiguse alase õigusmõiste, mille allikaks on järgmised seadused:
- Põhiseadus (PS)
- Haldusmenetluse seadus (HMS)
- Halduskoostöö seadus (HKTS)
- Asendustäitmise ja sunniraha seadus (ATSS)
- Riigivastutuse seadus (RVastS)
- Halduskohtumenetluse seadustik (HKMS)
- Korrakaitseseadus (KorS)
- Avaliku teenistuse seadus (ATS)
- Isikuandmete kaitse seadus (IKS)
- Avaliku teabe seadus (AvTS)
- Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS),
- Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS),
- Võlaõigusseadus (VÕS),
- Asjaõigusseadus (AÕS),
- Äriseadustik (ÄS),
- Töölepingu seadus (TLS),
- Perekonnaseadus (PKS),
- Pärimisseadus (PärS),
- Karistusseadustik (KarS),
- Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS),
- Väärteomenetluse seadustik (VTMS),
- Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS),
- Täitemenetluse seadustik (TMS).
Mõisted on nopitud seaduste terviktekstidest seisuga 31.03.2016.

Igale mõistele on lisatud selle eestikeelne definitsioon, inglisekeelne tõlge ja definitsioon ning allikaviide seaduses paragrahvi täpsusega. Tõlgete allikas on Riigi Teataja.

Õigusmõiste otsimiseks tuleb tippida sõna või sõnaosa. Otsida saab nii eesti- kui inglisekeelset mõistet. Nimekirjast sobiva mõiste valimisel saab lugeda selle definitsiooni ja näha allikaviidet, see tähendab, millise seaduse millises paragrahvis on see mõiste defineeritud. Allikaviide koosneb seaduse nimelühendist ja paragrahvi numbrist. Kui paragrahvi number sisaldab ülaindeksit, siis on see eraldatud punktiga. (Näiteks TsÜS § 66.1 - tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 66 ülaindeksiga 1 ). Mõnele mõistele võib olla lisatud ka seadusesättes sisalduv täpsustus. Inglisekeelse mõiste korral on allikaviiteks seaduse inglisekeelne pealkiri.

Definitsioon on samal kujul, nagu see on seaduses kirjas. Ainukese erinevusena on sõnad "käesolevas seaduses" asendatud selguse huvides seaduse nimelühendiga (inglisekeelne definitsioon asendusi ei sisalda).

Head avastamisrõõmu!
ESTLEX Õigusleksikon a good assistant that allows you to quickly and easily find out more frequently encountered in the definition of legal concepts (Act status). Suitable for both experienced lawyers as other interested persons the right.

Õigusleksikon 2016, contains more than 650 civil, public and criminal law on the concept, which is the source of the following laws:
- The Constitution (PS)
- The Administrative Procedure Act (APA)
- Administrative Cooperation Act (HKTS)
- Substitute Enforcement and Penalty Payment Act (ATSS)
- The State Liability Act (RVastS)
- Administrative Procedure Code (CACP)
- Law Enforcement Act (KORS)
- The Public Service Act (PSA)
- Personal Data Protection Act (PDPA)
- Public Information Act (PIA)
- General Principles of the Civil Code Act (TsÜS)
- Economic Activities Act entered into force (MsüS)
- Law of Obligations Act (LOA)
- Law of Property Act (LPA)
- Commercial Code (CC)
- Employment Contracts Act (ECA),
- Family Law Act (FLA)
- Law of Succession (PARS)
- The Penal Code (PC)
- Code of Criminal Procedure (CCP)
- Code of Misdemeanour Procedure (CMP)
- Code of Civil Procedure (CCP)
- Enforcement Procedure Code (TMS).
Definitions are picked, the full texts of laws as of 03.31.2016.

Each concept is accompanied by its English definition, English translation and the definition of the reference source Act section precision. Translations of source is the National Journal.

The concept of the right to search must type a word or part of a word. You can search for both Estonian and English definitions. The list of suitable selection of the term can be read with this definition and to see a reference to the source, that is to say what the law is the section in which this concept is defined. Reference source consists nimelühendist Act and section number. If the clause contains a superscript number, it will be allocated points. (For example, TsÜS § 66.1 - General Principles of the Civil Code Act, subsection 66 superscript 1). To some, the concept can also be included in a provision of law contained in the qualifiers. In English, the concept of law allikaviiteks English title.

The definition is the same as it is in the law. The only difference is the words "this Act" in the interests of clarity replaced by the Act nimelühendiga (English language does not contain a definition of substitutions).

Happy exploring!
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
July 4, 2019
Size
1.3M
Installs
10+
Current Version
1.4
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ESTLEX OÜ
Developer
Pärnu mnt 20 10141 Tallinn ESTONIA
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.