Eurosig GPS

10+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Me EUROSIG GPS do te keni në çdo kohë informacion për:

o Itinerarin e përshkruar nga mjeti;
o Orët e qëndrimit ndezur apo fikur të mjetit;
o Kilometrat e përshkruara për çdo ndezje-fikje të mjetit;
o Rruga e përshkruar nga mjeti gjatë çdo intervali kohor;
o Kohën e qëndrimit ndezur apo fikur;
o Idle time (koha e qëndrimit ndezur të mjetit pa lëvizur për më shumë se 5 min)
o Kilometrat e përshkruara gjatë një dite, jave, muaji apo për çdo interval që ju dëshironi;
o Shpejtësitë e lëvizjes së tij.
o Geofencing (zonat e lejuara për lëvizjen e mjeteve)
o Mirëmbajtjen e mjetit (kur duhet të ndërrohen vaj, filtra, goma; kur mbaron siguracioni, kolaudimi; si dhe opsione të tjera sipas dëshirës suaj).
o POI (Pikat e interesit te vendosura ne harte)
o Raporte biznesi ne disa formate.
Updated on
Oct 29, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Version 1.0