Reiseordbok

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Reiseordbok - språkguiden til hele verden

Applikasjon er gratis tilgjengelig på Google Play. Etter å ha blitt lastet ned til innretningen din og startet, er tekstinnholdet til hele applikasjonen umiddelbart tilgjengelig i hele sitt omfang. Lydopptak er gjenstand for kjøpet.

Skal du reise eller gå på ferie i utlandet? Snakker du ikke det lokale språket? Når du er i et fremmed land, behøver du å klare forskjellige situasjoner i ukjente omstendigheter. Du må gå og gjøre innkjøp på en butikk, spise på en restaurant, finne kost og losji, leie bil eller gå ut om kveldene. Derfor er Reiseordbok en hjelpeful guide på alle steder i verden, hvor du ikke behersker det lokale språket. I tillegg, lokalt folk vil alltid vurdere din vennlig imøtekommenhet, når du forsøker å snakke med dem på deres eget språk.

Selv om man kan bruke engelsk i 89 land, tysk i 10 land og italiensk i nesten 7 land, vår Reiseordbok kan hjelpe deg å kommunisere faktisk i hvert land, i hele verden.

Med et komplett sett av Reiseordbok, som omfatter 22 språk, kan du snakke i omtrent 215 land (se http://www.smart-phrase.com/praksis-reiseordbok-land). Med Reiseordboka behøver du ikke mer å ta på deg all slags ordbøker og reisehåndbøker.

Hver Reiseordbok er organisert i 31 kategorier, temaene man oftest møter under en reise. Derfor er fraseboka meget hjelpeful og egnet til hverdagsbruk (til eksempel hilsener og presentasjon, vær, lokaltrafikk, restaurantbesøk, kost og losji, bankvesen).

Tematiske gruppene i hvert språk utgjøres av settninger (fraser eller ord), som ble valgt av personer snakkende språket som deres morsmål. Temaene gjelder typiske situasjoner du kan møtes under reisen. Du kan ikke bare lese, men også lyde til settningene, og dermed øve uttalen din. Dersom du ikke har lyst til å snakke selv – kan du ha spillet settningene på høyttaleren, og applikasjonen “snakker“ for deg.

Etter at du har kjøpt enten de enkelte språk, eller de mer prisvennlige komplette kolleksjoner, er uttrykkene klare til å lastes ned inn i din innretning. Så behover du ikke mer å være on-line for å få språket eller språkene du akkurat behøver – du har de riktige uttrykkene og frasene og kan disponere med dem når som helst, etter ditt behov. Spesiell bruk av enkelte uttrykk i forskjellige språk varierer, etter spesifiske egenskaper av hvert land hvor språket brukes (til eksempel etter geografiske, gastronomiske og kulturelle preg av forskjellige land).

Alle språk omfatter disse 31 temaer:
* ALMINNELIGE UTTRYKK
* HILSENER OG PRESENTASJONSFORMER
* SPØRREORD OG ALMINNELIGE SPØRSMÅL
* ANTONYME ORD
* HOTELL, INNKVARTERING
* RESTAURANT
* FROKOST
* FORRETTER
* SUPPER
* KJØTT
* FISK OG SJØMAT
* TILBEHØR
* GRØNNSAKER OG SALATER
* FRUKT OG DESSERTER
* DRIKKEVARER
* KLAGER
* TOGREISE
* FLYREISE
* BÅTREISE
* KOLLEKTIVTRANSPORT
* DROSJE
* BILUTLEIE
* SIGHTSEEING
* FRITIDSAKTIVITETER OG KULTUR
* FORRETNINGER OG TJENESTER
* BANK
* POSTKONTOR
* TELEFON
* DATOER, TID OG VÆR
* NUMRE
* FØRSTEHJELP

Hver reiseordbok inneholder omtrent:
* 600 settninger (det spørs på hvilket språkseriet det gjeldes)
* 30-minutters audio sammendrag
* 770 individuelle uttrykk (ordforråd)
Travel Dictionary - language guide to the world

The application is available for free on Android Market. Having been downloaded to your device and started, the text contents of the application immediately available throughout its scope. Audio recording is the subject of purchase.

If you travel or go on holiday abroad? You do not speak the local language? When you are in a foreign country, you need to manage different situations in unfamiliar circumstances. You have to go and make purchases at a store, eating at a restaurant, find food and lodging, rental car or go out in the evenings. Therefore Travel Dictionary one hjelpeful guide to all places in the world where you do not speak the local language. In addition, local people will always consider your friendly welcome when you try to talk to them in their own language.

Although one can use English in 89 countries, in 10 countries German and Italian in almost 7 countries, our Travel Dictionary can help you communicate actually in every country in the world.

With a full set of Travel Dictionary, which includes 22 languages, you can speak to about 215 countries (see http://www.smart-phrase.com/praksis-reiseordbok-land). With tourism dictionary, you do nothing more to take on all sorts of dictionaries and travel guides.

Each Travel Dictionary is organized into 31 categories, the themes most often meet during a trip. Therefore phrase book very hjelpeful and suitable for everyday use (for example greetings and presentation, weather, local traffic, dining, room and board, banking).

Thematic groups in each language consists of phrases (phrases or words), which was chosen by people speaking the language as their mother tongue. The themes for typical situations you may meet during your trip. You can not only read but also read the settningene, thus practicing your pronunciation. If you do not want to talk yourself - you can have the game settningene the speaker and the app "speaks" to you.

After you have purchased either the individual languages, or the more budget-friendly full collections are expressions ready to be downloaded into your device. So you do not need more to be on-line to get the language you just need - you have the right expressions and phrases, and may dispose of them at any time to suit your needs. Special use of certain expressions in different languages ​​varies by Specific characteristics of each country where the language is used (for example, by geographic, gastronomic and cultural character of different countries).

Guides include these 31 topics:
* GENERAL TERMS
* GREETINGS AND PRESENTATION FORMS
* Query AND GENERAL QUESTIONS
* Antonyms Words
* HOTEL, ACCOMMODATION
* RESTAURANT
* BREAKFAST
* STARTERS
* SOUPS
* MEAT
* FISH AND SEAFOOD
* ACCESSORIES
* VEGETABLES AND SALADS
* FRUIT AND DESSERTS
* BEVERAGES
* COMPLAINTS
* Railroads
* FLIGHT
* Båtkryssningar
* Public Transportation
* TAXI
* CAR
* SIGHTSEEING
* HOBBIES AND CULTURE
* BUSINESS AND SERVICES
* BANK
* POST OFFICE
* PHONE
* DATES, TIME AND WEATHER
* NUMBERS
* FIRST

Every journey dictionary contains approximately:
* 600 phrases (it depends on what språkseriet applicable)
* 30-minute audio summary
* 770 individual expression (vocabulary)
Read more
Collapse
Loading…

What's New

reviderte oppføringer i databasen
redigering av lydopptak
små forbedringer av applikasjonen
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 31, 2015
Size
4.5M
Installs
500+
Current Version
1.1.0.29
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$2.99 - $19.12 per item
Permissions
Offered By
Euvit, s.r.o.
Developer
Kpt. O. Jaroše 1724/27 Prostějov 79604 Česká republika
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.