Muskulär avslappning

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Muskulär avslappning med Eva Johansson.


Avslappningsträning är bland det mest effektiva hjälpmedel som finns för att sänka grundspänningen i kroppen. En sänkt grundspänning leder till enorma vinster i höjd livskvalitet. Att ha för hög muskelspänning även när du inte presterar eller gör någonting, tar onödig energi och gör att du lättare och fortare blir trött.

En stunds avslappning ger dig en djup vila och en känsla av återhämtning. Den kan användas för att samla kraft inför olika uppgifter. Din koncentrationsförmåga och ditt minne blir bättre. Du får mer energi och känner dig lugnare och gladare. Du har lättare att påverka dig själv i stressande situationer. Du förstår dina egna känslor och reaktioner bättre. Du får en större medvetenhet om det egna jaget och får bättre självinsikt, ser dina möjligheter tydligare och blir känsligare för kroppens signaler.

Avslappning är också grunden i mental träning. När du kan hantera avslappningstekniken har du större kontroll över den omedvetna delen av ditt jag. Då kan du använda avslappningen till att samla kraft inför uppgifter och utmaningar du ställs inför.

Förutom tre avslappningsövningar och en mer mindfulnessinspirerad övning får du träningstips och lära dig det du behöver om avslappning för att ta dig till din nästa nivå av mående och livskvalitet.

• muskulär avslappning
• muskelavslappning
• släpp spänningar
• medveten fokus

Muskulär avslappning ingår i en serie appar gjorda och inspelade av Eva Johansson som brukar få feedback på att ha en av Sveriges skönaste avslappningsröster.

Bra anledningar att träna avslappning och mental träning.

Grundspänningen.
Alltför många går omkring och spänner fler muskler än vad som är nödvändigt för det de gör. Utan att ens vara medvetna om det. Det här gör att du i förlängningen töms på energi, blir trött och orkeslös. Regelbunden avslappningsträning sänker din grundspänning till normalnivå och kropp och sinne får chans till återhämtning.

Självpåverkan.
Avslappning är också grunden i mental träning med vars hjälp du kan ändra ditt liv genom att jobba med tankar och inre bilder som ger dig det du vill ha. Under det avslappnade tillståndet är du mer mottaglig för nya tankar och kan lätt påverka dig själv för att ta dig dit du vill.

Hälsan.
Om huvudvärk, muskelvärk, återkommande förkylningar och trötthet är sådant som tillhör din vardag kan du säga adjö till dessa åkommor. Regelbunden avslappning gör att din sömn blir bättre, kommer fortare och att du vaknar mer utvilad. På sikt stärker avslappningsträningen immunförsvaret vilket ger kroppen en bättre läkningsförmåga. Avslappningsträningen löser dessutom både fysiska och psykiska spänningar. Bästa hjälpen att göra sig av med stress och behålla lugnet.

Inre balans.
Avslappningen hjälper dig att hitta din inre balans, du tänker klarare och får mer energi. När du känner att du kan styra över din kropp och medvetet påverka dig själv på ett djupare plan kan du också hantera det som händer i ditt liv på ett mer konstruktivt sätt. Du får en större medvetenhet om det egna jaget och får bättre självinsikt, ser dina möjligheter tydligare och blir känsligare för kroppens signaler.

Mindfulskolan
Blir du sugen på att lära dig mer om avslappning och mindfulness då rekommenderar jag Mindfulskolan. En webbutbildning som du gör där du är på tider som passar dig. Och den ger resultat!
www.utbildning-co.se/mindfulskolan
Muscular relaxation with Eva Johansson.


Relaxation training is among the most effective means available to lower body tension. A reduced ground tension leads to huge gains in high quality of life. Having too high muscle tension even when you do not perform or do anything, take unnecessary energy and make you get tired and faster sooner.

A relaxed relaxation gives you a deep rest and a sense of recovery. It can be used to gather power for different tasks. Your concentration and memory will be better. You get more energy and feel calmer and happier. You are easier to influence yourself in stressful situations. You understand your own feelings and reactions better. You get a greater awareness of your own self and get better self-awareness, see your possibilities more clearly and become more sensitive to the body's signals.

Relaxation is also the basis of mental training. When you can handle relaxation techniques, you have more control over the unconscious part of your self. Then you can use the relaxation to gather power for the tasks and challenges you face.

In addition to three relaxation exercises and a more mindfulness-inspired exercise, you get training tips and learn what you need about relaxation to take you to your next level of mood and quality of life.

  • Muscular relaxation
  Muscle relaxation
  • release voltages
  • A conscious focus

Muscular relaxation is included in a series of apps made and recorded by Eva Johansson who usually get feedback on having one of Sweden's most beautiful relaxation voices.

Good reasons to exercise relaxation and mental training.

The basic tension.
Too many go around and span more muscles than is necessary for what they do. Without even being aware of it. This means that you will eventually be emptied of energy, getting tired and powerless. Regular relaxation training reduces your basic tension to normal levels, and body and mind get a chance to recover.

Self impact.
Relaxation is also the basis of mental training, helping you change your life by working with thoughts and inner images to give you what you want. During the relaxed state, you are more susceptible to new thoughts and can easily influence yourself to get where you want.

Health.
If headaches, muscle aches, recurring colds and fatigue are the things that belong to your daily life, you can say goodbye to these disorders. Regular relaxation makes your sleep better, getting faster and waking up more rested. In the long term, the relaxation training strengthens the immune system, which gives the body a better healing ability. Relaxation training also solves both physical and mental tension. Best help to get rid of stress and keep calm.

Internal balance.
Relaxation helps you find your inner balance, you think more and get more energy. When you feel that you can control your body and consciously influence yourself on a deeper level, you can also handle what happens in your life in a more constructive way. You get a greater awareness of your own self and get better self-awareness, see your possibilities more clearly and become more sensitive to the body's signals.

Mindfulskolan
If you are looking forward to learning more about relaxation and mindfulness then I recommend Mindfulskolan. A web education that you do there you are at times that suits you. And it gives results!
www.utbildning-co.se/mindfulskolan
Read more
Collapse
4.3
7 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

tekniska uppdateringar
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
October 24, 2018
Size
40M
Installs
1,000+
Current Version
2.04
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
AB Utbildning & Co
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.