Evernote

Κατάλληλο για όλους
1.531.700
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

- Focus on what matters most and have access to your information when you need it.
- Input typed notes or scan handwritten notes, add to-do’s, photos, images, web pages, or audio... and it’s all instantly searchable.
- Create notebooks, organizers, planners and organize them any way you want and share with anyone.
- Sync your notes and notebooks across your devices so your information is always with you.

"Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag

*GET ORGANIZED*
• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, memos, checklists and to-do lists. It’s the only planner and organizer you need
• Keep journals, documenting the news and writing the events and milestones of your daily life
• Take notes and create notepads in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more
• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches
• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos
• Create separate notepads to organize your memos, receipts, bills and invoices
• Use Evernote as a digital notepad, planner and easy-to-format word processor for all your thoughts and memos as they come

*SYNC ANYWHERE*
• Sync all your notes and notebooks automatically across any computer, phone or tablet
• Start your writing and task working on one device and continue on another without ever missing a beat

*SHARE YOUR IDEAS*
• Create, share and discuss your notes and memos with the people who help get your work done, all in one app
• Get inspired and brainstorm creative ideas by working collaboratively
• Share your notepads, memos, journals, planner, organizer with your friends, colleagues or family

*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*
• Make personal to do lists to keep your thoughts organized by writing
• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists
• Gather, capture and store every thought you need to stay productive
• Plan events such as holidays, weddings or parties
• Use it as a planner to organize your life with the smart notebook
• Create smart notebooks, write memos and journals on the go with the easy-to-use notepad

*EVERNOTE IN BUSINESS*
• Create agendas and planners, write notes, memos, journals and craft presentations. Use it as your ultimate planner, organizer and notepad at work
• Annotate documents with comments during team meetings, then share with colleagues

*EVERNOTE IN EDUCATION*
• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought
• Use it as a planner and organizer to keep track of lecture notes, exams and assignments
• Create different smart notebooks and planners for each class and keep everything organized
• Keep track of your upcoming exams, assignments and deadlines in your planner
• Clip and highlight articles from the web for academic research
• Discuss and annotate notes, memos and drafts

*HOME SCREEN WIDGET*
Access Evernote easier and faster using the Home screen widget


Also available from Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.
• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
• Search inside Office docs and attachments
• Annotate PDFs
• Scan and digitize business cards
• Show notes as presentations, instantly
$7.99 monthly, $69.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings.
Το Evernote σάς βοηθά να εστιάσετε σε ό, τι έχει σημασία και να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας όταν τις χρειάζεστε. Εισαγάγετε σημειώσεις ή σαρώνω χειρόγραφες σημειώσεις. Προσθέστε τις λειτουργίες, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τις ιστοσελίδες ή τον ήχο ... και όλα είναι άμεσα αναζητήσιμα. Δημιουργήστε σημειωματάρια, διοργανωτές, σχεδιαστές. Οργανώστε τις σημειώσεις με τον τρόπο που θέλετε και μοιραστείτε με οποιονδήποτε. Και η Evernote συγχρονίζει τις σημειώσεις και τα σημειωματάριά σας στις συσκευές σας, έτσι ώστε οι πληροφορίες σας να είναι πάντοτε μαζί σας, όπου κι αν πάτε.

"Χρησιμοποιήστε το Evernote ως το μέρος που βάζετε τα πάντα ... Μην αναρωτηθείτε ποια συσκευή βρίσκεται - είναι στην Evernote" - Οι New York Times

"Όταν πρόκειται για τη λήψη όλων των σημειώσεων και για την εκτέλεση εργασιών, το Evernote είναι ένα απαραίτητο εργαλείο." - PC Mag


* ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• Να γράφετε, να συλλέγετε και να αποτυπώνετε ιδέες ως σημειώματα με δυνατότητα αναζήτησης, σημειωματάρια, σημειώματα, λίστες ελέγχου και λίστες υποχρεώσεων. Είναι ο μόνος σχεδιαστής και διοργανωτής που χρειάζεστε
• Διατηρείτε περιοδικά, τεκμηριώνετε τα νέα, τα γεγονότα και τα ορόσημα της καθημερινής σας ζωής
• Δημιουργήστε σημειώσεις και δημιουργήστε φορητούς υπολογιστές σε διάφορες μορφές, όπως: κείμενο, σκίτσα, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο, αρχεία PDF, αποκόμματα ιστού και πολλά άλλα
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης κάμερας για εύκολη σάρωση και σχολιασμό τεμαχίων χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων τυπωμένων εγγράφων, επαγγελματικών καρτών, χειρογράφου και σκίτσων
• Επισυνάψτε αρχεία, αρχεία PDF και φωτογραφίες του Microsoft Office
• Δημιουργήστε ξεχωριστά σημειωματάρια για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, τις αποδείξεις, τους λογαριασμούς και τα τιμολόγιά σας
• Χρησιμοποιήστε το Evernote ως ψηφιακό σημειωματάριο, σχεδιαστή και εύχρηστο επεξεργαστή κειμένου για όλες τις σκέψεις και τα σημείωμά σας καθώς έρχονται

* SYNC ANYWHERE *
• Συγχρονίστε όλες τις σημειώσεις και τα σημειωματάρια σας αυτόματα σε οποιονδήποτε υπολογιστή, τηλέφωνο ή tablet
• Ξεκινήστε την εργασία σας σε μια συσκευή και συνεχίστε σε μια άλλη χωρίς ποτέ να χάσετε ένα κτύπημα

* Μοιραστείτε τις ιδέες σας
• Δημιουργήστε, μοιραστείτε και συζητήστε τις σημειώσεις και τα σημειώματα σας με τους ανθρώπους που σας βοηθούν να ολοκληρώσετε την εργασία σας, όλα σε μία εφαρμογή
• Εμπνευστείτε και δημιουργήστε ιδέες δημιουργώντας συνεργασίες
• Μοιραστείτε τις σημειώσεις, τα σημειωματάρια, τα σημειώματα, τα περιοδικά, τον προγραμματιστή, τον διοργανωτή με τους φίλους, τους συναδέλφους ή την οικογένειά σας

* EVERNOTE ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
• Κάντε προσωπικές λίστες για να κρατήσετε τις σκέψεις σας οργανωμένες
• Ορίστε υπενθυμίσεις για να κρατάτε πάνω από τις δραστηριότητες και να γράφετε λίστες υποχρεώσεων
Συγκεντρώστε, καταγράψτε και αποθηκεύστε κάθε σκέψη που χρειάζεστε για να παραμείνετε παραγωγικοί
• Σχεδιάστε εκδηλώσεις, όπως αργίες, γάμους ή πάρτι
• Χρησιμοποιήστε το ως προγραμματιστή για να οργανώσετε τη ζωή σας
• Δημιουργήστε σημειωματάρια, γράψτε σημειώσεις, σημειώματα και περιοδικά εν κινήσει με το εύχρηστο σημειωματάριο

* EVERNOTE IN BUSINESS *
• Δημιουργήστε ατζέντες και σχεδιαστές, γράψτε σημειώσεις, σημειώματα, περιοδικά και παρουσιάσεις τεχνών. Χρησιμοποιήστε το ως τελικό σχεδιαστή και διοργανωτή σας στην εργασία
• Να σχολιάζετε έγγραφα με σχόλια και σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ομάδας και να τα μοιράζεστε με τους συναδέλφους τους

* ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
• Συνεχίστε με τις σημειώσεις διαλέξεων, ώστε να μην χάσετε μια ζωτική σκέψη
• Χρησιμοποιήστε το ως σχεδιαστή και διοργανωτή για να παρακολουθείτε τις σημειώσεις, τις εξετάσεις και τις εργασίες
• Δημιουργήστε διαφορετικά σημειωματάρια και σχεδιαστές για κάθε τάξη και κρατήστε τα πάντα οργανωμένα
• Παρακολουθήστε τις επερχόμενες εξετάσεις, τις αναθέσεις και τις προθεσμίες στο σχεδιαστή σας.
• Κολλήστε και επισημάνετε άρθρα από το διαδίκτυο για ακαδημαϊκή έρευνα
• Συζητήστε και σχολιάστε τις σημειώσεις, τα σημειώματα και τα σχέδια

* ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ WIDGET * HOME
Αποκτήστε πρόσβαση στο Evernote ευκολότερα και πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας το γραφικό στοιχείο Αρχική οθόνη


Διατίθεται επίσης από την Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - Ο τελικός χώρος εργασίας.
• 10 GB νέων προσφορών κάθε μήνα
• Απεριόριστος αριθμός συσκευών
• Αποκλείστε τις σημειώσεις και τα σημειωματάρια σας εκτός σύνδεσης
• Αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Evernote
• Αναζήτηση μέσα στα έγγραφα και τα συνημμένα του Office
• Σχολίαστε τα αρχεία PDF
• Σάρωση και ψηφιοποίηση επαγγελματικών καρτών
• Να εμφανίζονται στιγμιαία οι σημειώσεις ως παρουσιάσεις
$ 7.99 μηνιαίως, $ 69.99 ετησίως

Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία. Οι συνδρομές θα χρεώνονται στην πιστωτική σας κάρτα μέσω του λογαριασμού σας στο Google. Η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα εκτός αν ακυρωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή μόλις ενεργοποιηθεί. Διαχειριστείτε τις συνδρομές σας στις Ρυθμίσεις λογαριασμού.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,2
1.531.700 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Fixed:
* We came; we saw; we conquered bugs.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
7 Νοεμβρίου 2019
Μέγεθος
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Εγκαταστάσεις
100.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Απαιτεί Android
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Οι χρήστες αλληλεπιδρούν, Ψηφιακές αγορές
Προϊόντα εντός εφαρμογής
1,00 $ - 99,99 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
Evernote Corporation
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.