Evernote

Mogućnost kupnje putem aplikacije
Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Evernote helps you focus on what matters most and have access to your information when you need it. Input typed notes or scan handwritten notes. Add to-do’s, photos, images, web pages, or audio ... and it’s all instantly searchable. Create notebooks, organizers, planners. Organize notes any way you want and share with anyone. And Evernote syncs your notes and notebooks across your devices so your information is always with you, everywhere you go.

"Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag


*GET ORGANIZED*
• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, memos, checklists and to-do lists. It’s the only planner and organizer you need
• Keep journals, documenting the news, events and milestones of your daily life
• Take notes and create notebooks in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more
• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches
• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos
• Create separate notebooks to organize your memos, receipts, bills and invoices
• Use Evernote as a digital notepad, planner and easy-to-format word processor for all your thoughts and memos as they come

*SYNC ANYWHERE* 
• Sync all your notes and notebooks automatically across any computer, phone or tablet
• Start your task working on one device and continue on another without ever missing a beat

*SHARE YOUR IDEAS*
• Create, share and discuss your notes and memos with the people who help get your work done, all in one app
• Get inspired and brainstorm creative ideas by working collaboratively
• Share your notes, notebooks, memos, journals, planner, organizer with your friends, colleagues or family

*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*
• Make personal to do lists to keep your thoughts organized 
• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists
• Gather, capture and store every thought you need to stay productive
• Plan events such as holidays, weddings or parties
• Use it as a planner to organize your life
• Create notebooks, write notes, memos and journals on the go with the easy-to-use notepad

*EVERNOTE IN BUSINESS*
• Create agendas and planners, write notes, memos, journals and craft presentations. Use it as your ultimate planner and organizer at work
• Annotate documents with comments and notes during team meetings, then share with colleagues 

*EVERNOTE IN EDUCATION*
• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought
• Use it as a planner and organizer to keep track of lecture notes, exams and assignments
• Create different notebooks and planners for each class and keep everything organized
• Keep track of your upcoming exams, assignments and deadlines in your planner.
• Clip and highlight articles from the web for academic research
• Discuss and annotate notes, memos and drafts

*HOME SCREEN WIDGET*
Access Evernote easier and faster using the Home screen widget


Also available from Evernote:EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.
• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
• Search inside Office docs and attachments
• Annotate PDFs
• Scan and digitize business cards
• Show notes as presentations, instantly
$7.99 monthly, $69.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings.
Evernote vam pomaže da se usredotočite na ono što je najvažnije i imate pristup svojim podacima kada vam je potrebna. Unesite napisane bilješke ili skenirate rukom napisane bilješke. Dodajte aktivnosti, fotografije, slike, web stranice ili zvuk ... i sve je moguće pretraživati. Stvorite bilježnice, organizatore, planere. Organizirajte bilješke na način koji želite i podijelite s bilo kim. I Evernote sinkronizira vaše bilješke i bilježnice na svim vašim uređajima kako bi vaši podaci uvijek bili s vama, kamo god bili.

"Upotrijebite Evernote kao mjesto na koje ste stavili sve ... Nemojte se zapitati kakav uređaj je uključen - to je u Evernoteu" - The New York Times

"Kada je riječ o uzimanju svih vrsta bilješki i dobivanju posla, Evernote je neophodan alat." - PC Mag


* DOBITI ORGANIZIRANO *
• Napišite, sakupite i uhvatite ideje kao pretražive bilješke, bilježnice, bilješke, popise provjere i popise obveza. To je jedini planer i organizator koji vam treba
• Vodite časopise, dokumentirate vijesti, događaje i događaje svakodnevnog života
• Napravite bilješke i izradite bilježnice u različitim formatima, uključujući: tekst, skice, fotografije, audio, video, PDF, web isječke i još mnogo toga
• Koristite snimanje fotoaparata kako biste jednostavno skenirali i komentirajte komade papira, uključujući tiskane dokumente, posjetnice, rukopise i skice
• Priložite Microsoft Office dokumente, PDF datoteke i fotografije
• Izradite zasebne bilježnice za organizaciju bilješki, računa, računa i faktura
• Koristite Evernote kao digitalni notepad, planer i jednostavan za obradu teksta za sve vaše misli i zapise kako dolaze

* SYNC BILO KOJI *
• Sinkronizirajte sve bilješke i bilježnice automatski preko bilo kojeg računala, telefona ili tableta
• Pokrenite zadatak koji radi na jednom uređaju i nastavite na drugom mjestu bez ikakve propuštanja

* Dijelite svoje ideje *
• Izradite, podijelite i raspravite svoje bilješke i bilješke s ljudima koji vam pomažu u obavljanju posla, sve u jednoj aplikaciji
• Inspirirajte se i razmišljate o kreativnim idejama tako što ćete surađivati
• Podijelite svoje bilješke, bilježnice, dopise, časopise, planer, organizator sa svojim prijateljima, kolegama ili obitelji

* EVERNOTE U SVAKODNEVNO ŽIVOT *
• Pripremite osobne popise da biste organizirali svoje misli
• Postavite podsjetnike da biste zadržali vrh aktivnosti i pisali popis obveza
• Sakupite, uhvatite i pohranite svaku potrebu da ostanete produktivni
• Planirajte događaje poput blagdana, vjenčanja ili zabava
• Koristite ga kao planer kako biste organizirali svoj život
• Kreirajte bilježnice, napišite bilješke, bilješke i časopise u pokretu pomoću jednostavnog bloka za pisanje

* EVERNOTE U POSLOVANJU *
• Stvaranje dnevnih redova i planera, pisanje bilješki, bilješki, časopisa i obrtničkih prezentacija. Koristite ga kao vaš vrhunski planer i organizator na poslu
• Bilježite dokumente s komentarima i bilješkama tijekom sastanaka na timu, a zatim podijelite s kolegama

* EVERNOTE U OBRAZOVANJU *
• Pratite bilješke o predavanju kako ne biste propustili vitalnu misao
• Koristite ga kao planer i organizator za praćenje bilježaka, ispita i zadataka
• Stvorite različite prijenosnike i planere za svaku klasu i držite sve organizirano
• Pratite svoje predstojeće ispite, zadatke i rokove u svom planeru.
• Isječite i istaknite članke s interneta za akademsko istraživanje
• Raspravite i bilježite bilješke, dopise i nacrte

* HOME SCREEN WIDGET *
Pristupajte Evernoteu lakše i brže pomoću widgeta početnog zaslona


Također dostupno od Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - Krajnji radni prostor.
• 10 GB novih prijenosa svaki mjesec
• Neograničeni broj uređaja
• Pristupite bilješkama i prijenosnim računalima izvan mreže
• Spremite e-poštu na Evernote
• Pretražite unutar Office dokumenata i privitaka
• Zabilježite PDF datoteke
• Skenirajte i digitalizirajte posjetnice
• Prikaži bilješke kao prezentacije, odmah
7,99 dolara mjesečno, 69,99 dolara godišnje

Cijena može varirati ovisno o lokaciji. Pretplate će se teretiti na vašu kreditnu karticu putem vašeg Google računa. Vaša se pretplata automatski obnavlja, osim ako je otkazana najmanje 24 sata prije kraja tekućeg razdoblja. Nećete moći otkazati pretplatu nakon aktiviranja. Upravljajte svojim pretplatama u postavkama računa.
Pročitajte više
Sažmi
4,5
Ukupno 1.503.140
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

Android 8.8
* You told us you love Templates, so we’ve made it even easier for you to use them. Now you can view our gallery of templates—plus any you’ve saved—right inside the app. Just click on the “Template” button when you create a new note to see them all. Oh yeah, you know we’re doin’ our happy dance.


* FYI, they look great with Dark Mode too.
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
22. ožujka 2019.
Veličina
Razlikuje se ovisno o uređaju
Instalacije
100.000.000+
Trenutačna verzija
Razlikuje se ovisno o uređaju
Zahtijeva Android
Razlikuje se ovisno o uređaju
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Interakcije korisnika, Digitalne kupnje
Proizvodi ponuđeni putem aplikacije
1,00 USD – 99,99 USD po stavci
Ponuditelj
Evernote Corporation
Razvojni programer
©2019 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.