Evernote – Organizer, Planner, Notebook

Mogućnost kupnje putem aplikacije
Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Let Evernote change the way you organize your personal and professional projects. Evernote is the only organizer and planner notebook app you need in your life: take notes, create to-do lists, add images, scan documents with your camera, take handwritten notes, make sketches and more! Edit, share and collaborate on your notes automatically between your phone, tablet, and computer.

"Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag---*GET ORGANIZED*
Evernote gives you the tools you need to keep your work effortlessly organized:

• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, memos, checklists and to-do lists. It’s the only planner you need.

• Take notes in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more

• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches

• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos

• Organize your receipts, bills and invoices

• Use Evernote as a digital notepad and easy-to-format word processor for all your thoughts and memos as they come*SYNC ANYWHERE* 

Evernote gives you the ability to sync and comment on content across all devices:

• Sync everything automatically across any computer, phone or tablet 

• Start your task working on one device and continue on another without ever missing a beat*SHARE YOUR IDEAS*

Evernote gives you the tools to share and collaborate productively with others:

• Create, share and discuss with the people who help get your work done, all in one app

• Get inspired and brainstorm creative ideas by working collaboratively*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*

• Make personal checklists to keep your thoughts organized 

• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists

• Gather, capture and store every thought you need to stay productive

• Plan events such as holidays, weddings or parties
• Use it as a planner to organize your life.
• Write notes and memos on the go with the easy-to-use notepad.*EVERNOTE IN BUSINESS*

• Create agendas, write memos and craft presentations. Use it as your ultimate planner at work.

• Annotate documents with comments and thoughts during team meetings, then share with colleagues 

• Get your projects underway faster and maximize productivity by letting multiple participants access and work on different aspects alongside each other*EVERNOTE IN EDUCATION*

• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought

• Clip and highlight articles from the web for academic research

• Plan and collaborate for better academic group work

• Discuss and annotate notes and drafts*HOME SCREEN WIDGET*

Access Evernote easier and faster using the Home screen widget---Also available from Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.

• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices

• Access your notes and notebooks offline

• Save emails to Evernote

• Search inside Office docs and attachments

• Annotate PDFs

• Scan and digitize business cards

• Show notes as presentations, instantly

$7.99 monthly, $69.99 annuallyPrice may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings.
Neka Evernote promijeniti način organizirati svoj osobni i profesionalni projekata. Evernote je samo Organizator i planer bilježnica aplikaciju trebate u svom životu: uzeti bilješke , stvoriti popise, dodati slike, skeniranje dokumenata s fotoaparatom, uzmi rukom pisane bilješke, sačiniti skicu i više! Uređivanje, dijeljenje i suradnju na svoje bilješke automatski između telefona, tableta i računala.

„Koristite Evernote kao mjesto da stavite sve ... Ne pitajte se o uređaju koji je na to u Evernote” - New York Times

„Kada je u pitanju uzimanje svakojake bilješke i dobivanje posla, Evernote je nezamjenjiv alat.” - PC Mag

---

* se organizira *
Evernote vam daje alate potrebne da bi se rad bez napora u organizaciji:
• Napisati, prikupljanje i snimanje ideje kao pretraživati ​​bilješke, prijenosna računala, dopise, kontrolnih popisa i popisa zadataka. To je jedini planer što trebate.
• Voditi bilješke u različitim formatima, uključujući: tekst, skice, fotografije, audio, video, PDF datoteke, web-isječke i još mnogo toga
• hvatanje Koristite kameru za jednostavno skeniranje i komentirati na komadiće papira, uključujući i tiskanih dokumenata, posjetnice, rukopisa i skica
• Pričvrstite Microsoft Office dokumente, PDF i fotografije
• Organizirajte svoje račune, račune i račune
• Koristite Evernote kao digitalni notepad i jednostavan-to-format za obradu teksta za sve svoje misli i podsjetnika kao i oni dolaze

* SYNC bilo gdje *
Evernote vam daje mogućnost za sinkronizaciju i komentirati sadržaje na svim uređajima:
• Sinkronizirajte sve automatski preko bilo kojeg računala, telefona ili tableta
• Pokrenite vaš zadatak raditi na jednom uređaju i nastaviti na drugom bez oklijevanja

* podijeliti svoje ideje *
Evernote vam daje alate za dijeljenje i suradnju produktivno s drugima:
• Stvaranje, dijeljenje i razgovarati s ljudima koji bi se dobili svoj rad, sve u jednoj aplikaciji
• Pronađite inspiraciju i ideja kreativne ideje radeći u suradnji

* Evernote U SVAKODNEVNOM ŽIVOT *
• Provjerite osobne provjeru zadržati svoje misli u organizaciji
• Postavljanje podsjetnika zadržati na vrhu aktivnosti i pisati popise
• Sakupite, hvatanje i pohranu svaka misao morate ostati produktivni
• Planirajte događaje kao što su blagdani, vjenčanja ili stranaka
• Koristite ga kao planer za organizirati svoj život.
• Pišite bilješke i bilješke u pokretu uz jednostavan za korištenje notesa.

* Evernote u poslovanju *
• Stvaranje programe, pisati dopise i obrta prezentacija. Koristite ga kao svoj krajnji planer na poslu.
• Protumači dokumenata s komentarima i mislima tijekom tim sastancima, a zatim podijeliti s kolegama
• Dobiti svoje projekte u tijeku brže i povećala produktivnost omogućujući više sudionika pristup i rad na različitim aspektima jedni pored drugih

* Evernote U obrazovanje *
• Držite se s skriptama, tako da ne propustite važnu misao
• Clip te označite članaka s interneta za znanstvena istraživanja
• Plan i surađuju za bolju akademsku grupni rad
• Raspravljati i bilježiti bilješke i skice

* widgeta početnog zaslona *
Pristup Evernote lakše i brže pomoću widgeta početnog zaslona

---

Također dostupno od Evernote:

Evernote Premium - krajnji radni prostor.
• 10 GB nove prijenose svaki mjesec
• Neograničen broj uređaja
• Pristup bilješke i bilježnice offline
• Spremanje e-pošte na Evernote
• Pretraživanje unutar Office dokumente i privitke
• protumači PDF
• Skeniranje i digitalizirati vizitke
• Prikaži bilješke što su prezentacije, odmah
$ 7,99 mjesečno, 69,99 $ godišnje

Cijena može varirati ovisno o lokaciji. Pretplate će se teretiti vašu kreditnu karticu putem Google računa. Pretplata će se automatski obnoviti ukoliko nije otkazao najmanje 24 sata prije kraja tekućeg razdoblja. Nećete biti u mogućnosti otkazati pretplatu jednom aktiviran. Upravljanje pretplatama u postavkama računa.
Pročitajte više
4,6
Ukupno 1.482.586
51.063.238
4293.840
357.796
220.960
146.752
Učitava se...

Što je novo

Fixed: There was an issue that affected the formatting quality of clipped web content on some mobile devices.
Fixed: We’ve addressed issues causing the app to crash.
Fixed: Improvements to image import notifications.
Pročitajte više

Dodatne informacije

Ažurirano
19. ožujka 2018.
Veličina
Razlikuje se ovisno o uređaju
Instalacije
100.000.000+
Trenutačna verzija
Razlikuje se ovisno o uređaju
Zahtijeva Android
Razlikuje se ovisno o uređaju
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Interakcije korisnika, Digitalne kupnje
Proizvodi ponuđeni putem aplikacije
1,00 USD – 99,99 USD po stavci
Ponuditelj
Evernote Corporation
Razvojni programer
©2018 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.