Evernote

Mogućnost kupnje putem aplikacije
Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Evernote helps you focus on what matters most and have access to your information when you need it. Input typed notes or scan handwritten notes. Add to-do’s, photos, images, web pages, or audio ... and it’s all instantly searchable. Create notebooks, organizers, planners. Organize notes any way you want and share with anyone. And Evernote syncs your notes and notebooks across your devices so your information is always with you, everywhere you go.

"Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag


*GET ORGANIZED*
• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, memos, checklists and to-do lists. It’s the only planner and organizer you need
• Keep journals, documenting the news and writing the events and milestones of your daily life
• Take notes and create notepads in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more
• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches
• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos
• Create separate notepads to organize your memos, receipts, bills and invoices
• Use Evernote as a digital notepad, planner and easy-to-format word processor for all your thoughts and memos as they come

*SYNC ANYWHERE*
• Sync all your notes and notebooks automatically across any computer, phone or tablet
• Start your writing and task working on one device and continue on another without ever missing a beat

*SHARE YOUR IDEAS*
• Create, share and discuss your notes and memos with the people who help get your work done, all in one app
• Get inspired and brainstorm creative ideas by working collaboratively
• Share your notepads, memos, journals, planner, organizer with your friends, colleagues or family

*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*
• Make personal to do lists to keep your thoughts organized by writing
• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists
• Gather, capture and store every thought you need to stay productive
• Plan events such as holidays, weddings or parties
• Use it as a planner to organize your life with the smart notebook
• Create smart notebooks, write memos and journals on the go with the easy-to-use notepad

*EVERNOTE IN BUSINESS*
• Create agendas and planners, write notes, memos, journals and craft presentations. Use it as your ultimate planner, organizer and notepad at work
• Annotate documents with comments during team meetings, then share with colleagues

*EVERNOTE IN EDUCATION*
• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought
• Use it as a planner and organizer to keep track of lecture notes, exams and assignments
• Create different smart notebooks and planners for each class and keep everything organized
• Keep track of your upcoming exams, assignments and deadlines in your planner
• Clip and highlight articles from the web for academic research
• Discuss and annotate notes, memos and drafts

*HOME SCREEN WIDGET*
Access Evernote easier and faster using the Home screen widget


Also available from Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.
• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
• Search inside Office docs and attachments
• Annotate PDFs
• Scan and digitize business cards
• Show notes as presentations, instantly
$7.99 monthly, $69.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings.
Evernote vam pomaže da se usredotočite na ono što je najvažnije i da imate pristup vašim informacijama kada vam je to potrebno. Unesite upisane bilješke ili skenirajte rukom pisane bilješke. Dodajte zadatke, fotografije, slike, web-stranice ili audiozapise ... i sve je trenutno moguće pretraživati. Stvaranje bilježnica, organizatora, planera. Organizirajte bilješke na način koji želite i podijelite s drugima. Evernote sinkronizira vaše bilješke i bilježnice na vašim uređajima tako da su vaše informacije uvijek s vama, gdje god išli.

"Koristite Evernote kao mjesto gdje sve stavite ... Ne pitajte se na kojem je uređaju - u Evernoteu" - The New York Times

"Kada je riječ o preuzimanju svih vrsta bilješki i obavljanju posla, Evernote je nezamjenjiv alat." - PC Mag


* GET ORGANIZED *
• Pišite, prikupljajte i zabilježite ideje kao bilješke, bilježnice, bilješke, popise za provjeru i popise zadataka. To vam je jedini planer i organizator
• Držite časopise, dokumentirajte vijesti, događaje i prekretnice u vašem svakodnevnom životu
• Vodite bilješke i stvarajte bilježnice u različitim formatima, uključujući: tekst, skice, fotografije, audiozapise, videozapise, PDF-ove, web-isječke i drugo
• Koristite snimanje fotoaparata za jednostavno skeniranje i komentiranje komada papira, uključujući ispisane dokumente, posjetnice, rukopis i skice
• Priložite dokumente, dokumente i fotografije sustava Microsoft Office
• Napravite zasebne bilježnice kako biste organizirali svoje bilješke, račune i račune
• Koristite Evernote kao digitalni blok za pisanje, planer i program za obradu teksta za sve vaše misli i podsjetnike kako dolaze

* SYNC ANYWHERE *
• Sinkronizirajte sve bilješke i bilježnice automatski preko bilo kojeg računala, telefona ili tableta
• Pokrenite svoj zadatak radeći na jednom uređaju i nastavite na drugom uređaju bez da propustite ritam

* PODIJELITE IDEJE *
• Stvorite, podijelite i razgovarajte o svojim bilješkama i dopisima s ljudima koji vam pomažu da obavite svoj posao, sve u jednoj aplikaciji
• Nadahnite se i osmislite kreativne ideje radeći zajedno
• Podijelite svoje bilješke, bilježnice, bilješke, časopise, planer, organizatora sa svojim prijateljima, kolegama ili obitelji

* EVERNOTE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU *
• Napravite osobne popise da bi vaše misli bile organizirane
• Postavite podsjetnike da biste zadržali aktivnosti i pisali popise zadataka
• Prikupite, uhvatite i pohranite svaku misao koja vam je potrebna da biste ostali produktivni
• Planirajte događaje kao što su praznici, vjenčanja ili zabave
• Koristite ga kao planera da organizirate svoj život
• Napravite bilježnice, pišite bilješke, bilješke i dnevnike u pokretu pomoću jednostavnog bilježnice

* EVERNOTE IN BUSINESS *
• Stvoriti planove i planer, pisati bilješke, podsjetnike, časopise i prezentacije obrta. Koristite ga kao svog krajnjeg planera i organizatora na poslu
• Zabilježite dokumente s komentarima i bilješkama tijekom sastanaka tima, a zatim ih podijelite s kolegama

* EVERNOTE IN EDUCATION *
• Pratite bilješke s predavanja kako ne biste propustili vitalnu misao
• Koristite ga kao planera i organizatora za praćenje bilješki s predavanja, ispita i zadataka
• Stvorite različite bilježnice i planere za svaki razred i držite sve organizirano
• Pratite nadolazeće ispite, zadatke i rokove u svom planeru.
• Isječite i istaknite članke s weba za akademska istraživanja
• Diskutirajte i zabilježite bilješke, dopise i nacrte

* HOME SCREEN WIDGET *
Pristupite Evernoteu lakše i brže pomoću widgeta Početni zaslon


Dostupno i iz Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - vrhunski radni prostor.
• 10 GB novih prijenosa svakog mjeseca
• Neograničen broj uređaja
• Pristupite bilješkama i bilježnicama izvan mreže
• Spremite e-poštu u Evernote
• Pretraživanje unutar Officeovih dokumenata i privitaka
• Bilješke PDF-ova
• Skenirajte i digitalizirajte posjetnice
• Odmah prikazati bilješke kao prezentacije
7,99 dolara mjesečno, 69,99 dolara godišnje

Cijena može varirati ovisno o lokaciji. Pretplate će biti naplaćene putem kreditne kartice putem vašeg Google računa. Vaša se pretplata automatski obnavlja ako se ne otkaže najmanje 24 sata prije kraja tekućeg razdoblja. Nakon aktivacije nećete moći otkazati pretplatu. Upravljajte svojim pretplatama u Postavkama računa.
Pročitajte više
Sažmi
4,1
Ukupno 1.506.178
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

Improved:
- We've spiffed up search to help you find exactly what you’re looking for.


Fixed:
- The Saved Search shortcut in the home screen was rudely ignoring tag wildcards. We gave it a stern talking-to and it’s behaving itself now.
- When you opened a note from search results, text highlighting would sometimes disappear, but that’s a thing of the past.
- We made some security updates because, well, it's important. And it feels good.
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
20. kolovoza 2019.
Veličina
Razlikuje se ovisno o uređaju
Instalacije
100.000.000+
Trenutačna verzija
Razlikuje se ovisno o uređaju
Zahtijeva Android
Razlikuje se ovisno o uređaju
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Interakcije korisnika, Digitalne kupnje
Proizvodi ponuđeni putem aplikacije
1,00 USD – 99,99 USD po stavci
Ponuditelj
Evernote Corporation
Razvojni programer
©2019 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.