Voss Sparebank Mobilbank

Everyone
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Gjer kvardagen enklare med mobilbanken frå Voss Sparebank. Du kan sjekke saldo, overføre mellom eigne konti, betale rekningar og behandle eFaktura, medan du er på farten. Pålogging er forenkla med bruk av 4-sifra kode eller fingeravtrykk.

Aktivering
Når du har lasta ned og installert appen, må du identifisere deg. Du kan identifisere deg med:

• BankID på Mobil
• BankID
• Kodebrikke og passord

Under aktiveringen vel du ein 4-sifra kode. Vi anbefaler at du lagar ein annan kode enn den du brukar for å låse opp telefonen. Koden vert nytta til pålogging og til signering. Støttar telefonen din lesing av fingeravtrykk, kan du nytte fingeravtrykk til innlogging og signering.

Logg inn
Du loggar inn i mobilbanken med fingeravtrykk eller den personlege 4-sifra koden som du valde under aktiveringen.

Informasjonskort
Informasjonskorta øvst i mobilbanken gir deg varsel om nye eFaktura, tips og anna relevant informasjon. Du kan sjå igjennom korta ved å dra korta til høgre eller venstre. Du kan slette kort ved å trykke på X øvst i høgre hjørnet på kortet. Kort du har sletta kan ikkje gjenopprettast.

Menyar
Mobilbanken inneheld 2 menyar.
• Hovudmeny
• Funksjonsmeny
Hovudmenyen finn du øvst i venstre hjørnet. Her har du tilgang til dei fleste tenestene i mobilbanken.
Funksjonsmenyen får du opp ved å trykke på ein av kontoane i kontolista, og du får opp val knytta til kontoen, som Betal rekning, Overføring mm.

Gå til nettbank
Ved å velje "Gå til nettbank" frå hovudmenyen, får du tilgang til same funksjonalitet og meny som i nettbanken. Enkelte sider i nettbanken er ikkje tilpassa mobilen enno, det vert jobba med forbetring.

Dette får du tilgang til i mobilbanken

• Varsel med Informasjonskort
• Kontoliste med alle kontoane dine
• Kontoliste med alle kontoar du disponerer
• Siste bevegelsar på konto
• Overføring mellom eigne kontoar
• Betale rekningar, med og utan KID
• Betal, godkjenn, endre eller slett eFaktura
• Forfallsregister
• Hente PIN på kort
• Endre Regionsperre
• Sende og motta melding til/frå banken
Makes the day easier with the mobile bank from Voss Sparebank. You can check your balance, transfer between your own accounts, pay bills and process eF invoice while on the go. Login is simplified with the use of 4-digit code or fingerprints.

Activation
Once you've downloaded and installed the app, you'll need to identify yourself. You can identify yourself with:

• BankID on mobile
• BankID
• Code chip and password

During activation, select a 4-digit code. We recommend that you create a different code than the one you use to unlock your phone. The code is useful for logging in and for signing. If your phone supports fingerprint reading, you can use fingerprints for login and signing.

sign in
You log in to the mobile bank with fingerprints or the personal 4-digit code that you chose during activation.

Rack Cards
The information card at the top of the mobile bank gives you notice of new e-invoices, tips and other relevant information. You can see through the cards by dragging the cards left or right. You can delete cards by touching the X in the upper right corner of the card. Cards you have deleted cannot be restored.

menus
The mobile bank contains 2 menus.
• Main Menu
• Function Menu
You will find the main menu in the upper left corner. Here you have access to most services in the mobile bank.
The function menu is displayed by tapping one of the accounts in the account list, and you get options related to the account, such as Pay bill, Transfer etc.

Go to online banking
By selecting "Go to online banking" from the main menu, you get access to the same functionality and menu as in the online bank. Some pages in the online bank are not customizable for mobile yet, work is being done on improvement.

You can access this in the mobile bank

• Notification with Information Cards
• Account list with all your accounts
• Account list with all the offices you have available
• Last movements on account
• Transfer between own offices
• Pay bills, with and without KID
• Pay, approve, change or delete eInvoice
• Due Register
• Retrieve PIN on card
• Change the Region Barrier
• Send and receive notification to / from the bank
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Feilretting
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 23, 2021
Size
43M
Installs
1,000+
Current Version
1.78.2.3
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
EVRY
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.