FARMlog Svin

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

FARMlog Svin er værktøjet, der på én og samme tid minimerer papirarbejdet i forbindelse med behandlinger og døde dyr, giver overblik over sundhedstilstanden i din besætning og aktivt kan bruges til at optimere din drift.

Med FARMlog Svin kan du nemt og hurtigt lave alle nødvendige registreringer på din smartphone hurtigt og nemt direkte i stalden og dermed slippe for efterfølgende udfyldning af papirlogbøger. Alle registreringer lavet på telefonen sendes direkte til www.FARMlogsvin.dk, hvorfra det er muligt at se statistikker over bl.a. behandlingstype, behandlingslokationer og døde dyr. Statistikkerne giver dig et reelt øjebliksbillede af sundhedstilstanden i din besætning og kan dermed danne grundlaget for, at du kan tage de rigtige beslutninger og optimere din drift. På hjemmesiden er det ligeledes muligt at downloade en rapport (E-kontrol), for en selvvalgt periode, hvori statistikker og grafer indgår. Denne er tiltænkt som udgangspunkt for besøg af dyrlæger og konsulenter således, at I samarbejde kan finde frem til problemområderne og en løsning på baggrund af reelle data og ikke formodninger. Sagt med andre ord, får du muligheden for at få mere ud af dine rådgivningsbesøg af både dyrlæge og konsulent.

FARMlog Svin lever op til myndighedernes krav om registreringer af behandlinger, døde dyr og medicinforbrug. Det giver dig derfor muligheden for at udnytte den tid du ellers ville bruge på at udfylde papirlogbøger på det du gerne vil, nemlig arbejdet med dyrene i stalden.
Den unikke opsætning af diagnoser, behandlinger og medicinlager gør det nemt at følge med i, hvor mange behandlinger et dyr har fået, hvor meget af et givent præparat det skal have, og om der eventuelt er en slagtefrist, der skal overholdes. I samme øjeblik som en behandling registreres i systemet trækkes den i diagnoseopsætningen angivne mængde af et givent præparat fra medicinlageret, som dermed også hele tiden er opdateret.

Udover at opfylde myndighedernes krav er det også muligt at oprette opgavelister, der kan tildeles specifikke medarbejdere eller blive gentaget med bestemte tidsintervaller. Dette kan f.eks. være med til at sikre, at der på bestemte dage efter indsætning i nye staldafsnit bliver udført bestemte opgaver eller, at eventuelle reparationer bliver udført af den rette medarbejder hurtigst muligt. Dette er ligeledes et led i optimeringen da specifikke opgaver der optimerer lige præcis jeres drift kan blive sat i system og udført på samme tidspunkt og på samme måde hver gang. Til opgavefunktionen er det yderligere muligt at koble et billede, hvis der er noget der skal repareres således at man kan medbringe det nødvendige værktøj første gang.

Alle registreringer bliver sendt til hjemmesiden med det samme og det er derfor muligt at følge med i, hvordan tilstanden er på bedriften selv under ferie – du skal bare have adgang til internettet. Opgaver og behandlingslisten er altid tilgængelige på alle brugers respektive enheder, der har adgang til netværk. Dette sikrer, at alle opgaver uanset om det er en behandling, en reparation eller en aflivning kan ske uden forudgående mundtlig kommunikation, hvilket minimerer risikoen for fejl, der kan blive fatale.

FARMlog Svin App’en fungerer udelukkende sammen med internettjenesten FARMlog, der er udviklet af landmænd til landmænd.
FARMlog Pig is the tool that at the same time minimize the paperwork associated with treatments and dead animals, provides an overview of the health of your herd and active can be used to optimize your operation.

With FARMlog Pigs can easily and quickly create all necessary documents on your smartphone quickly and easily directly in the barn and thus escape the subsequent filling of paper logbooks. All registrations made on the phone are sent directly to www.FARMlogsvin.dk from which it is possible to see the statistics, including treatment type, treatment locations and dead animals. The statistics gives you a real snapshot of the health of your herd and can therefore form the basis of that you can take the right decisions and optimize your operation. On the website it is also possible to download a report (E-Control), for a chosen period of statistics and graphs are included. This is intended as a starting point for visits by veterinarians and consultants so that the cooperation can identify problem areas and a solution based on real data and not assumptions. In other words, you get the opportunity to get more out of your advisory visits of both veterinarian and consultant.

FARMlog Pigs comply with regulatory requirements for records of treatments, dead animals and use of medication. It gives you the possibility of taking advantage of the time you would otherwise spend on completing paper logbooks on what you want, namely working with the animals in the stable.
The unique setup of diagnoses, treatments and medication storage makes it easy to keep track of how many treatments an animal has been how much of a given product it should have, and whether there may be a slaughter deadline must be observed. As soon as a treatment entered into the system preferred in diagnostic settings specified quantity of a given product from medicine warehouse, which thus also constantly updated.

In addition to meeting regulatory requirements, it is also possible to create task lists that can be assigned to specific personnel or be repeated at specified intervals. This can, for example. help to ensure that on certain days after insertion into the new production are performed certain tasks or that any repairs are done by the right person as quickly as possible. This is also a part of the optimization when specific tasks that optimize exactly your operation can be put in the system and performed at the same time and in the same way every time. Tasked function is further possible to connect an image, if there is anything to be repaired so that you can bring the necessary tools for the first time.

All records are sent to the site immediately and it is therefore possible to follow how the condition is on the farm even during holidays - you just need access to the Internet. Tasks and treatment list is always available on every user's respective devices that have access to the network. This ensures that all tasks whether it is a treatment that a repair or a killing can take place without prior oral communication, minimizing the risk of errors that can be fatal.

FARMlog Pig App works exclusively with Internet service FARMlog developed by farmers for farmers.
Read more
Collapse
4.3
15 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
November 6, 2018
Size
29M
Installs
1,000+
Current Version
1.64
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Iterator IT
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.