Lithium: EPUB Reader

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Lithium is an EPUB reader.

• Automatic book detection
• Highlighting & notes
• Night & sepia themes
• Switch between pages and scrolling
• Built with Material Design
• 100% ad-free*

LITHIUM PRO

Upgrade to Pro to unlock the following features, as well as all all future Pro features:
• Sync reading position, highlights, notes, bookmarks and more across your devices with Google Drive. (Books themselves are not currently synced.)
• Custom reading themes (custom colors)
• More highlight colors.

NOTE: Lithium Pro works as a license to unlock the Pro features in this app. As long as Pro is installed alongside Lithium you can use the Pro features. It is not a separate standalone app.

PLEASE GIVE FEEDBACK

Use the "Send feedback" button (in the drawer or menu depending on where you're at in the app). Please let us know about any bugs or crashes you encounter.

* Ads meaning third-party advertisements. There may be occasional offers to upgrade to the premium version of the app.
Lítium je čitateľ EPUB.

• Automatická detekcia knihy
• Zvýraznenie a poznámky
• Nočné a sépia
• Prepínanie medzi stránkami a posúvanie
• Postavený s návrhom materiálu
• 100% bezplatná inzercia *

LITHIUM PRO

Inovujte na Pro, aby ste odomkli nasledujúce funkcie, ako aj všetky ďalšie funkcie Pro:
• Synchronizujte pozíciu čítania, zvýraznenia, poznámky, záložky a ďalšie položky v zariadeniach pomocou služby Disk Google. (Svoje knihy momentálne nie sú synchronizované.)
• Vlastné témy čítania (vlastné farby)
• Ďalšie zvýrazňovacie farby.

POZNÁMKA: Lithium Pro funguje ako licencia na odomknutie funkcií Pro v tejto aplikácii. Pokiaľ je Pro nainštalovaný vedľa lítia, môžete použiť funkcie Pro. Nie je to samostatná samostatná aplikácia.

PROSÍM FEEDBACK

Použite tlačidlo Odoslať spätnú väzbu (v zásuvke alebo v ponuke v závislosti od toho, kde ste v aplikácii). Dajte nám prosím vedieť o akýchkoľvek chybách alebo zlyhaníach, s ktorými narazíte.

* Reklamy znamenajú reklamy tretích strán. Môžu existovať príležitostné ponuky na inováciu na prémiovú verziu aplikácie.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 17 190
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

• Sync improvements.
• Swipe up or down to close a photo.
• List layout now shows multiple lines of book title.
• Bug fixes.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
27. januára 2019
Veľkosť
6,7M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
0.21.1
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
FaultException
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.