FIBARO

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

Native Application designed for FIBARO® System. This Application is the most modern, easiest and user friendly software used to control (also remotely) Your house electric devices connected to the FIBARO® System. It is complete BMS application. Application designed for FIBARO Home Center 2.

Features:
- GPS tracking
- Gesture control the whole house from the main application screen
- Push notification
- Lighting/ temperature/ humidity/ security system control
- Multi- language
- Possibility to change icons for devices and rooms
- Possibility to display current power consumption
- Power and connection mode (wifi/2g/3g etc.)
And many more…

FIBARO System converts any home or apartment into a smart one, increasing both comfort and security. It was designed from scratch by Fibar Group’s engineers to enable intelligent building management. The System is based on the Z-Wave wireless standard and is able to control the majority of electrical devices and appliances in the home. Thanks to FIBARO a smart home can be controlled from anywhere in the world via user-friendly interfaces for devices such as laptops, smartphones and tablets. The System operates autonomously, based on information received from sensors and via GPS. The FIBARO System is installed on existing electrical system without a need to modify the building structure.

Requires HC version 3.559+
Natívne aplikácia určená pre FIBARO® systému. Táto aplikácia je najmodernejšie, najjednoduchšie a užívateľsky prívetivý softvér slúži na ovládanie (i vzdialene) vášho domu elektrické zariadenia pripojené k FIBARO® systému. Je to úplná žiadosť BMS. Aplikácia určená pre FIBARO Home Center 2.

Vlastnosti:
- Sledovanie GPS
- Gesto ovládať celý dom z hlavnej obrazovky aplikácie
- oznámenia push
- regulácia osvetlenia / teplota / vlhkosť / bezpečnostný systém
- Multi-language
- Možnosť zmeniť ikony pre zariadenia a izby
- Možnosť zobrazenia aktuálnu spotrebu energie
- Power a Režim pripojenia (wifi / 2G / 3G atď.)
A mnoho ďalších…

FIBARO systém prevádza domu alebo bytu do inteligentného jednej, čím sa zvyšuje komfort i bezpečnosť. Bol navrhnutý od nuly inžiniermi Fibar skupiny k tomu, aby inteligentné riadenie budovy. Systém je založený na bezdrôtovom štandarde Z-Wave a je schopný ovládať väčšinu elektrických prístrojov a spotrebičov v domácnosti. Vďaka FIBARO inteligentný dom možno ovládať z ľubovoľného miesta na svete cez užívateľsky prívetivé rozhranie pre zariadenia, ako sú prenosné počítače, inteligentné telefóny a tablety. Systém pracuje nezávisle, na základe informácií získaných zo snímačov a pomocou GPS. FIBARO systém je inštalovaný na existujúce elektrické sústave bez nutnosti meniť konštrukciu budovy.

Vyžaduje HC verziu 3.559+
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,8
Celkove 1 721
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

-Added support for FIBARO Roller Shutter 3
-PUSH notification migration due to Google Cloud Messaging shut down.
-Other minor improvements and bug fixes.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
10. apríla 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Zdieľa polohu
Od predajcu
Fibar Group S.A.
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.