Alop.pl Ubezpieczenia Online

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

ALOP.pl Ubezpieczenia Online

Czym jest bezpłatna mobilna aplikacja ALOP?
Mobilna aplikacja ALOP jest skanerem służącym do odczytu danych, zapisanych na zewnętrznych stronach dowodów rejestracyjnych wszystkich pojazdów i zaszyfrowanych w kodzie kreskowym Aztec, w celu automatycznego wprowadzenia rozkodowanych danych do formularza Serwisu ALOP.pl, eliminując błędy i oszczędzając Twój czas.

Wymagania sprzętowe
Mobilna aplikacja ALOP jest dostępna na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), pracujące w systemach: Android 4.0 (i wyższy), Windows Phone oraz iPhone iOS. Warunkiem poprawnego działania aplikacji jest, aby urządzenie mobilne wyposażone było w aparat posiadający autofocus i ekran o rozdzielczości co najmniej 480x800, z opcją dostępu do Internetu.

Jak korzystać z aplikacji ALOP?

Uruchomienie aplikacji ALOP

Wejdź na stronę www.alop.pl
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną ALOP na swój telefon lub tablet, korzystając z umieszczonych na stronie www.alop.pl odnośników do aplikacji na systemy operacyjne: Android, Windows Phone lub iOS
Zainstaluj aplikację na swoim smartfonie lub tablecie i ją uruchom

Ekran główny z funkcjami menu
Po uruchomieniu aplikacji ALOP, na ekranie Twojego urządzenia mobilnego pojawi się „Ekran Główny”, z następującymi elementami:

przycisk "SKANUJ KOD"
przycisk "Jak to działa?"
przycisk "Zakończ"

Procedura skanowania kodu Aztec z dowodu rejestr. pojazdu:

Przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu i zlokalizuj umieszczony na str. nr 6 kod Aztec
Uruchom aplikację ALOP na swoim urządzeniu mobilnym
Kliknij przycisk "SKANUJ KOD"
Po uruchomieniu się kamery Twojego urządzenia, skieruj obiektyw na kod Aztec i poczekaj, aż obraz się "wyostrzy". Skanowanie odbywa się automatycznie.
Po zakończeniu skanowania kamera wyłączy się samoczynnie i nastąpi przesyłanie danych na serwer Serwisu ALOP.pl
Po przesłaniu danych na serwer Serwisu, na ekranie urządzenia pojawią się:
komunikat zawierający "Numer PIN", który służy do automatycznego wprowadzenia danych z dowodu rejestr. pojazdu do formularza Serwisu ALOP.pl
komunikat "Przepisz PIN do formularza na swoim komputerze"
przycisk "Naciśnij i porównaj oferty na swoim telefonie"
przycisk "Zakończ"

Aplikacja ALOP udostępnia do Twojego wyboru dwa sposoby automatycznego wczytania danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu do formularza Serwisu ALOP.pl, w zależności od rodzaju urządzenia, którym się posługujesz:

"Przepisz PIN do formularza na swoim komputerze" (wszystkie urządzenia):
=> uruchom stronę www.alop.pl => przejdź do strony "Porównywanie ubezpieczeń komunikacyjnych" i wybierz rodzaj poszukiwanego ubezpieczenia => zaznacz opcję "Sczytaj dane za pomocą aplikacji" => wpisz PIN w odpowiednie "Pole" => kliknij przycisk "Pobierz dane " -> formularz automatycznie uzupełni się danymi pobranymi z dowodu rejestracyjnego pojazdu
"Naciśnij i porównaj oferty na swoim telefonie" (urządzenia mobilne):
=> na ekranie Twojego urządzenia mobilnego z wyświetlonym numerem PIN kliknij przycisk "Naciśnij i porównaj oferty na swoim telefonie" => w przeglądarce Twojego urządzenia mobilnego uruchomi się strona Serwisu ALOP.pl z formularzem i automatycznie wypełnionymi polami, zawierającymi dane pobrane z dowodu rejestracyjnego pojazdu

Przycisk "Jak to działa?"
Tu znajdują się odpowiedzi na pytania:

"Czym jest aplikacja ALOP?"
"Wymagania sprzętowe”
"Jak korzystać z aplikacji ALOP?"
Przycisk "Zakończ"

Kliknięcie powoduje zamknięcie aplikacji.
ALOP.pl Online Insurance

What is the free mobile application ALOP?
The mobile ALOP application is a scanner used to read data, stored on the external pages of registration documents of all vehicles and encrypted in the Aztec barcode, in order to automatically enter decoded data to the ALOP.pl website form, eliminating errors and saving your time.

Hardware requirements
The mobile ALOP application is available on mobile devices (smartphones, tablets), operating in the following systems: Android 4.0 (and higher), Windows Phone and iPhone iOS. The condition for the correct operation of the application is that the mobile device should be equipped with a camera with autofocus and a screen with a resolution of at least 480x800, with the option of access to the Internet.

How to use the ALOP app?

Launch of the ALOP application

Go to www.alop.pl
Download the free ALOP mobile application on your phone or tablet, using the links to the application for operating systems located on the website www.alop.pl: Android, Windows Phone or iOS
Install the application on your smartphone or tablet and run it

Main screen with menu functions
After starting the ALOP application, the "Home screen" will appear on the screen of your mobile device with the following elements:

"SCAN CODE" button
"How does it work?"
"Finish" button

Aztec code scanning procedure with proof register. vehicle:

Prepare the registration document of the vehicle and locate the Aztec code on page 6
Launch the ALOP app on your mobile device
Click "SCAN CODE"
After starting the camera of your device, point the lens to the Aztec code and wait for the image to "sharpen". The scanning takes place automatically.
After scanning, the camera will turn off automatically and the data will be sent to the ALOP.pl server
After sending data to the Website server, the device screen will appear:
a message containing a "PIN number" that is used to automatically enter data from the proof register. vehicle to the ALOP.pl Website form
"Rewrite PIN to form on your computer" message
"Press and compare offers on your phone" button
"Finish" button

The ALOP application provides you with two ways of automatically loading data from the vehicle registration certificate to the ALOP.pl website form, depending on the type of device you use:

"Rewrite your form PIN on your computer" (all devices):
=> start the website www.alop.pl => go to the page "Comparing motor insurance" and select the type of insurance you are looking for => check the option "Read data using the application" => enter PIN in the appropriate "Field" => click "Download" data "-> the form will be completed automatically with data from the vehicle registration certificate
"Press and compare offers on your phone" (mobile devices):
=> on the screen of your mobile device with the displayed PIN, click "Press and compare offers on your phone" => in the browser of your mobile device, the ALOP.pl website will open with the form and automatically filled fields containing data downloaded from the vehicle registration certificate

Button "How does it work?"
Here are the answers to the questions:

"What is the ALOP app?"
"Hardware requirements"
"How to use the ALOP app?"
"Finish" button

Clicking closes the application.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

wersja produkcyjna aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 22, 2019
Size
4.8M
Installs
10+
Current Version
1.0.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Fingoweb
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.