Buildary.online

Translate the description into English (Singapore) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Mobilní aplikace Buildary.online je určena k pořizování a prohlížení denních záznamů ve stavebním deníku. Stane se vašim skvělým pomocníkem přímo na stavbě.
Jejím cílem ale není nahradit veškerou šíři funkcionality webové aplikace Buildary.online.


Proto první kroky jako zřízení účtu, založení stavby a deníku je potřeba udělat vždy ve WEBOVÉ aplikaci na stránkách www.buildary.online. Stejně tak přidávání dalších uživatelů deníku a nastavování kompetencí je potřeba provádět přes webovou aplikaci.


Mobilní aplikaci doporučujeme tedy instalovat a používat až poté, co máte všechny základní věci nachystány ve webové aplikaci.
Online přístup 24 hodin denně
S vašimi daty můžete pracovat kdykoliv a kdekoliv budete potřebovat. Webovou aplikaci Buildary.online můžete používat na svém počítači nebo notebooku. Díky mobilní aplikaci pro Android provozované na tabletu nebo mobilním telefonu můžete vychutnat skutečnou mobilitu. I pokud nejste online, můžete pracovat s naposledy uloženými daty v offline režimu.


Usnadnění práce díky funkcím Buildary.online
Ušetříte spoustu času zkopírováním dat předchozího dne a následným upravením odlišností. K zapsání údajů o počasí vám stačí jediné kliknutí.
Buildary.online je integrován s docházkovým systémem stavby (např. ConVision), takže jednoduše importujete seznam pracovníků přítomných daného dne. Také máte možnost uložit často používané výrazy jako šablony a užívat je opakovaně.
Sdílejte data o stavbě se svým týmem
Všechny oprávněné osoby mohou číst a vkládat denní záznamy v souladu se svými kompetencemi, aniž by se navzájem omezovaly. Mohou tak okamžitě reagovat na vzniklou situaci a přijímat potřebná opatření.


Převod řeči na text
Tato skvělá funkce vám pomůže rychle a snadno zadat denní záznam bez ohledu na jeho složitost a délku.


Soulad s právními předpisy
Naše řešení splňuje veškeré legislativní požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. na vedení elektronického stavebního deníku. Buildary.online podporuje podpis pomocí kvalifikovaného certifikátu. Denní protokol ve formátu PDF souboru, který je podepsaný pomocí kvalifikovaného certifikátu, je právně závazným dokumentem.


Cloud - nejlepší infrastruktura pro stavebnictví
Stavby probíhají na různých místech. Infrastruktura cloudu se zdá být ideálním řešením pro práce, které mají takovýto distribuovaný charakter. Buildary.online je provozován na cloudu Microsoft Azure, nejvýkonnějším, nejdůvěryhodnějším a nejspolehlivějším z dnes nabízených cloudových řešení.
Buildary.online mobile application is designed to capture and view daily entries in the construction diary. It will be a great help to your right on the site.
Its aim is not to replace the entire breadth of functionality of Web applications Buildary.online.
Home
That's why the first steps for setting up an account , the building foundation and the newspaper always need to do WEB application on www.buildary.online. Likewise, adding additional users daily and adjust competencies need to be implemented through a web application.
Home
So we recommend a mobile app install and use after you have all the basic things in store in the Web application.
Online access 24 hours a day
With your data, you can work whenever and wherever you need it. Web application Buildary.online you can use on your computer or laptop. Thanks to the mobile application for Android running on your tablet or mobile phone, you can enjoy true mobility. Even if you're not online, you can work with the most recently saved data offline.
Home
Simplify working with features Buildary.online
You save a lot of time copying the data of the previous day and then adjusting the differences. To write the weather data you need just one click.
Buildary.online is integrated with attendance system buildings (eg. ConVision), so that simply importing a list of workers present that day. Also, you can save frequently used terms such as templates and use them repeatedly.
Share data about building his team
All authorized persons can read and insert daily records in accordance with its powers without restricting each other. They can react immediately to the situation and take necessary measures.
Home
Convert speech to text
This great feature will help you quickly and easily set a daily record regardless of its complexity and length.
Home
Legal Compliance
Our solution meets all legislative requirements set by the Act no. 183/2006 Coll. and Annex no. 9 Decree no. 499/2006 Coll. the management of building an electronic diary. Buildary.online supports using the signature of a qualified certificate. Daily report PDF file that is signed with the qualified certificate is a legally binding document.
Home
Cloud - Best Infrastructure for construction
The structures extend at different locations. Infrastructure cloud seems to be the ideal solution for jobs that have distributed such a character. Buildary.online runs on the Microsoft Azure cloud, most powerful, most trusted and most reliable of cloud solutions offered today.
Read more
Collapse
3.9
12 total
5
4
3
2
1
Loading…

What’s New

- výstrahy počasí
- uživatelský zámek dne
Read more
Collapse

Additional information

Updated
22 July 2020
Size
41M
Installs
1,000+
Current Version
1.08.00
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users interact
Permission
Offered By
First information systems
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (Singapore)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.