Fitbit

555 288
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Live a healthier, more active life with Fitbit, the world’s leading app for tracking all-day activity, workouts, sleep and more. Use the app on its own to track basic activity and runs on your phone, or connect with one of Fitbit’s many activity trackers and the Aria Scale to get a complete picture of your health—including steps, distance, calories burned, sleep, weight, and more.

TRACK ACTIVITY: Accurately record your steps and distance with MobileTrack when you carry your phone. For all-day tracking of stats like calories burned, active minutes, and sleep, pair the app with a Fitbit tracker.

RUN SMARTER: Enhance runs, walks and hikes by using MobileRun to track your pace, time and distance. You can also control your music, get voice cues and use your phone’s GPS to map your routes. (Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.)

RECORD WORKOUTS: Use your Fitbit tracker to track your exercise, then check the app to see your stats, their impact on your day, and how your performance is improving.

MONITOR HEART RATE: Use a Fitbit tracker with PurePulse™ to analyze heart rate graphs in the app. Identify trends, manage stress and see the results of your workouts. Review resting heart rate trends to see when your fitness is improving.

LOG FOOD FASTER: Easily log calories with our barcode scanner, calorie estimator, and expanded food database of more than 350,000 foods. See your meal history at a glance, and get nutritional insights.

MEASURE HYDRATION: Quickly log your water intake to make sure you’re properly hydrated during workouts and throughout the day.

SET & MANAGE GOALS: Create weight, nutrition and exercise goals, and start a food plan to stay on track. Then get a visual picture of your progress with colorful, easy-to-read charts and graphs.

SEE HOW YOU SLEEP: Set sleep goals in the app, and use a Fitbit tracker to monitor how much time you spent awake, restless or peacefully sleeping.

SHARE & COMPETE: Connect with friends and family by sharing stats, sending direct-messages, and competing on the leaderboard or in Fitbit Challenges.

STAY MOTIVATED: Get a nudge in the right direction with notifications that pop up when you’re close to reaching a goal or have already met one.

SYNC WIRELESSLY: Fitbit trackers sync your stats to computers and 200+ leading devices so you can continuously track your progress without needing to plug in.

MANAGE WEIGHT: Connect wirelessly to the Aria Scale to seamlessly track your weight, BMI, lean mass and body fat percentages, and to see your weight trends over time.

Fitbit Premium:
- Monthly and annual plans available that unlock habit-forming programs, audio & video workouts, and advanced insights.
- Payment will be charged to your Google Play Account after your free trial expires, if applicable.
- Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period.
- Account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
- Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.
– Fitbit Terms of Service: https://www.fitbit.com/legal/terms-of-service
– Fitbit Privacy Policy: https://www.fitbit.com/legal/privacy-policy

Learn more about Fitbit products and services at www.fitbit.com.
Żyj zdrowszym i bardziej aktywnym życiem dzięki Fitbit, wiodącej na świecie aplikacji do śledzenia aktywności przez cały dzień, treningów, snu i innych. Skorzystaj z aplikacji, aby śledzić podstawowe czynności i działa na telefonie, lub połącz się z jednym z wielu monitorów aktywności Fitbit i Aria Scale, aby uzyskać pełny obraz swojego zdrowia - w tym kroków, odległości, spalonych kalorii, snu, masy ciała, i więcej.

AKTYWNOŚĆ ŚLEDZENIA: Dokładnie rejestruj swoje kroki i dystans dzięki MobileTrack podczas noszenia telefonu. Aby przez cały dzień śledzić statystyki, takie jak spalone kalorie, aktywne minuty i sen, sparuj aplikację z trackerem Fitbit.

URUCHAMIAJ: Usprawnij bieganie, spacery i wędrówki za pomocą MobileRun, aby śledzić swoje tempo, czas i dystans. Możesz także kontrolować swoją muzykę, uzyskiwać wskazówki głosowe i korzystać z GPS w telefonie do mapowania tras. (Dalsze korzystanie z GPS działającego w tle może znacznie skrócić czas pracy baterii).

NAGRYWAJ ĆWICZENIA: Użyj swojego trackera Fitbit do śledzenia ćwiczeń, a następnie sprawdź aplikację, aby zobaczyć statystyki, ich wpływ na Twój dzień i poprawę wydajności.

MONITOR HEART RATE: Użyj trackera Fitbit z PurePulse ™ do analizy wykresów tętna w aplikacji. Zidentyfikuj trendy, zarządzaj stresem i zobacz wyniki swoich treningów. Przejrzyj trendy tętna spoczynkowego, aby zobaczyć, kiedy Twoja kondycja się poprawia.

SZYBKIE LOGOWANIE ŻYWNOŚCI: Łatwo rejestruj kalorie za pomocą naszego skanera kodów kreskowych, narzędzia do szacowania kalorii i rozszerzonej bazy danych żywności zawierającej ponad 350 000 artykułów spożywczych. Zobacz historię posiłków na pierwszy rzut oka i uzyskaj wgląd w wartości odżywcze.

POMIAR NAWILŻENIA: Szybko zaloguj się, aby upewnić się, że jesteś odpowiednio nawodniony podczas treningów i przez cały dzień.

USTALAJ I ZARZĄDZAJ CELAMI: Stwórz cele dotyczące masy ciała, odżywiania i ćwiczeń oraz rozpocznij plan żywności, aby pozostać na dobrej drodze. Następnie uzyskaj wizualny obraz swoich postępów dzięki kolorowym, łatwym do odczytania wykresom i wykresom.

ZOBACZ, JAK SEN: Ustaw cele snu w aplikacji i użyj trackera Fitbit, aby monitorować, ile czasu spędziłeś bezsennie, niespokojnie lub spokojnie śpiąc.

UDOSTĘPNIJ I KONKURS: Łącz się z przyjaciółmi i rodziną, dzieląc się statystykami, wysyłając bezpośrednie wiadomości i rywalizując na tablicy wyników lub w wyzwaniach Fitbit.

Pozostań zmotywowany: postaraj się we właściwym kierunku dzięki powiadomieniom, które pojawiają się, gdy jesteś blisko osiągnięcia celu lub już go osiągnąłeś.

SYNCHRONIZUJ BEZPRZEWODOWO: urządzenia śledzące Fitbit synchronizują statystyki z komputerami i ponad 200 wiodącymi urządzeniami, dzięki czemu możesz stale śledzić swoje postępy bez konieczności podłączania.

ZARZĄDZAJ MASĄ: Połącz bezprzewodowo z Aria Scale, aby płynnie śledzić swoją wagę, BMI, masę beztłuszczową i zawartość procentową tkanki tłuszczowej, a także śledzić trendy masy w czasie.

Fitbit Premium:
- Dostępne są plany miesięczne i roczne, które odblokowują programy kształtujące nawyki, treningi audio i wideo oraz zaawansowane informacje.
- Płatność zostanie pobrana z Twojego konta Google Play po upływie bezpłatnego okresu próbnego, jeśli dotyczy.
- Subskrypcja odnawia się automatycznie, chyba że automatyczne odnawianie zostanie wyłączone co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu.
- Konto zostanie obciążone za przedłużenie w ciągu 24 godzin przed końcem bieżącego okresu i określi koszt przedłużenia.
- Subskrypcjami może zarządzać użytkownik, a automatyczne odnawianie można wyłączyć, przechodząc do Ustawień konta użytkownika po zakupie.
- Wszelkie niewykorzystane części bezpłatnego okresu próbnego, jeśli są oferowane, zostaną utracone, gdy użytkownik wykupi subskrypcję tej publikacji, w stosownych przypadkach.
- Warunki usługi Fitbit: https://www.fitbit.com/legal/terms-of-service
- Polityka prywatności Fitbit: https://www.fitbit.com/legal/privacy-policy

Dowiedz się więcej o produktach i usługach Fitbit na www.fitbit.com.
Więcej informacji
Zwiń
3,5
Łącznie: 555 288
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

*Bug fixes and performance improvements
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
14 listopada 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Produkty w aplikacji
7,99 USD-399,99 USD za element
Sprzedawca
Fitbit, Inc.
Deweloper
199 Fremont, 14th Floor San Francisco, CA 94105
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.