AndroSensor

7.375
Bevat advertenties
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

AndroSensor is the absolute all-in-one diagnostic tool that lets you know virtually everything about your device's status.

** If you get error -24 on update, please uninstall and reinstall to fix it **

AndroSensor supports all the sensors an android device can have and it will tell you which of them are not supported by your hardware.

View in a single screen the data from all device's sensors in real time. Graphical and text output available for each sensor (graphs are not available for proximity, location and battery info).
- location, location provider, accuracy, altitude, speed and GPS NMEA data.
- Google maps to show the above info. Tapping on your location shows your address, postal code and location accuracy (if available)
- accelerometer readings, (incl. linear acceleration and gravity sensors)
- gyroscope readings,
- light sensor value,
- ambient magnetic field values,
- device orientation
- proximity sensor readings
- pressure sensor (barometer)
- relative humidity sensor
- temperature readings
- battery status, voltage, temperature and health
- sound level meter (decibel)
- If your device supports it, next to the sensor's name, you will see how much power the sensor consumes per hour in mA.
AndroSensor also allows you to record everything from your sensors into a CSV file.

To start recording sensor data, just swipe your finger to the right to reveal AndroSensor QuickBar and tap the record button (see screenshots)

--- Features ---
Press MENU to toggle settings, determine which sensors you wish to monitor, see device info, system log file or the list of sensors that are unavailable for your device.
Swipe right to open the AndroSensor Quickbar and take a snapshot, start recording sensor data, or just toggle font size and decimal points.
- Device info gathers as much as it can and prints it out in a simple and easy-to-read view. Mobile signal strength, wifi info, CPU architecture, available and total RAM, internal and external memory, display metrics, OpenGLES version and kernel version are a small part of the information displayed. Clicking on a line copies it's content to clipboard. A multitouch test is also available.
- Record sensor data to CSV file and automatic send via email.
- Graphs: You may choose how you want values to be displayed, via real-time charts or the good-old text layout. You may switch between graph and text output for each sensor by tapping on the sensor image on the left side. Sensors that have available graphs are distinct by the icon in the top left of the sensor specific section. Graphs are not available for Location and Proximity.
- System log viewer and SMS commands available via addons

- Apps2SD, tablets, and Lollipop supported.
- 19 Languages supported: English, Greek, Italian, Russian, Spanish, French, German, Hungarian, Portuguese, Romanian, Chinese, Dutch, Swedish, Turkish, Korean, Czech, Polish, Vietnamese, Ukrainian

--- Important Notes ---
** All permissions required by the app are explained in app's website along with a detailed changelog. Also visit the website for an explanation about the sensors and a few more clarifications.
* NO KIND OF DATA is collected.
* No spam, only banner ads inside the app (by AdMob). Please purchase the Donate Key to remove ads.
* Automatic email sending is in beta. File size limit is 9 MB zipped. If the sending fails for any reason, it will be retried next time AndroSensor is used. All emails are send from address "androsensor@fivasim.com", so make sure that it doesn't go in your spam folder.

* Please be encouraged to email me at fivasim@gmail.com if you wish to report a bug, suggest an improvement, request a translation to be added or if you just have a question about the app.

*** Thank you! ***
AndroSensor is de absolute all-in-een diagnostische tool waarmee je weet vrijwel alles over de status van uw apparaat.

** Als je fout -24 on-update, dan kunt u verwijderen en opnieuw installeren om het te repareren **

AndroSensor ondersteunt alle sensoren een Android-apparaat kan hebben en het zal u vertellen wie van hen niet worden ondersteund door uw hardware.

Bekijken in een scherm de gegevens van sensoren alle apparaat in real time. Grafische en tekst output beschikbaar voor elke sensor (grafieken zijn niet beschikbaar voor de nabijheid, de locatie en de batterij info).
- Locatie, locatie provider, nauwkeurigheid, hoogte, snelheid en GPS NMEA data.
- Google Maps om de bovenstaande informatie te laten zien. Tikken op uw locatie toont uw adres, postcode en plaats nauwkeurigheid (indien beschikbaar)
- Versnellingsmeter lezingen, (incl. Lineaire versnelling en zwaartekracht sensoren)
- Gyroscoop lezingen,
- Lichtsensor waarde,
- Omgevingstemperatuur magnetisch veld waarden,
- Apparaat oriëntatie
- Proximity sensor lezingen
- Druksensor (barometer)
- Relatieve vochtigheid sensor
- Temperatuurmetingen
- Status van de batterij, spanning, temperatuur en gezondheid
- Geluidsmeter (decibel)
- Als uw apparaat ondersteunt, naast de naam van de sensor, zult u zien hoeveel stroom de sensor verbruikt per uur in mA.
AndroSensor kunt u ook alles van uw sensoren op te nemen in een CSV-bestand.

Om de opname sensor data beginnen, gewoon met uw vinger naar rechts om AndroSensor QuickBar onthullen en de opnameknop (zie screenshots) tikt

--- Kenmerken ---
Druk op MENU om de instellingen te schakelen, te bepalen welke sensoren die u wilt controleren, zie apparaat info, systeem log-bestand of de lijst van sensoren die niet beschikbaar zijn voor uw apparaat.
Veeg naar rechts om de AndroSensor Menubalk te openen en een momentopname, beginnen met het opnemen sensor data, of gewoon toggle lettergrootte en decimale punten.
- Apparaat informatie verzamelt zo veel als het kan en drukt het uit in een eenvoudige en makkelijk te lezen view. Mobiele signaalsterkte, wifi info, CPU architectuur, beschikbaar en de totale RAM, intern en extern geheugen, beeldscherm metrics, OpenGLES versie en kernel versie zijn een klein deel van de weergegeven informatie. Klikken op een lijn kopieën is het gehalte aan klembord. Een multitouch test is ook beschikbaar.
- Record sensor gegevens naar CSV-bestand en automatisch verzenden via e-mail.
- Grafieken: U kunt kiezen hoe u wilt dat de waarden moeten worden weergegeven, via real-time grafieken of de goede oude tekst lay-out. U kunt schakelen tussen tekst en grafiek output voor elke sensor door te tikken op de afbeelding van de sensor aan de linkerkant. Sensoren die beschikbaar grafieken hebben onderscheiden door het pictogram in de linkerbovenhoek van de sensor specifieke sectie. Grafieken zijn niet beschikbaar voor ligging en de nabijheid.
- Systeem log viewer en SMS-commando's beschikbaar via addons

- Apps2sd, tablets en Lollipop ondersteund.
- 19 Ondersteunde talen: Engels, Grieks, Italiaans, Russisch, Spaans, Frans, Duits, Hongaars, Portugees, Roemeens, Chinees, Nederlands, Zweeds, Turks, Koreaans, Tsjechisch, Pools, Vietnamees, Oekraïens

--- Belangrijke opmerkingen ---
** Alle toestemmingen vereist door de app worden toegelicht in de website van app's samen met een gedetailleerde changelog. Bezoek ook de website voor een uitleg over de sensoren en een paar meer verduidelijkingen.
* GEEN soort gegevens wordt verzameld.
* Geen spam, alleen banner advertenties in de app (door AdMob). Schaf het doneren Key om advertenties te verwijderen.
* Automatische e-mail verzenden is in beta. Bestandsgrootte limiet is 9 MB geritst. Als het verzenden mislukt om welke reden dan ook, zal het de volgende keer opnieuw geprobeerd AndroSensor wordt gebruikt. Alle e-mails worden verzonden vanaf het adres "androsensor@fivasim.com", dus zorg ervoor dat het niet te gaan in je spam-map.

* Houdt u er rekening worden aangemoedigd om me in fivasim@gmail.com als u wenst om een ​​bug te melden, suggereren een verbetering, om een ​​vertaling te worden toegevoegd of als je gewoon een vraag over de app.

*** Dankjewel! ***
Meer informatie

Recensies

Reviewbeleid
4,4
7.375 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
23 januari 2015
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
Aangeboden door
Fiv Asim
Distributieovereenkomst
©2018 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.