1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Shift work แอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มช่องทางการหางานให้กับผู้ให้บริการที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน และยังสามารถใช้ในการบริหารจัดการงานต่างๆภายในแอปพลิเคชัน
อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนำไปใช้งานภายในองค์กรได้อีกด้วย
Updated on
Feb 21, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available