Camera FV-5

За всички възрасти
18 432
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Camera FV-5 is a professional camera application for mobile devices, that puts DSLR-like manual controls in your fingertips. Tailored to enthusiast and professional photographers, with this camera application you can capture the best raw photographs so that you can post-process them later and get stunning results. The only limit is your imagination and creativity!


Major features:

● All photographic parameters are adjustable and always at hand: exposure compensation, ISO, light metering mode, focus mode, white balance and program mode.
● DSLR-like viewfinder display: see exposure time, aperture and stops display with EV and bracketing settings, in real-time!
● Full fledged exposure bracketing: from 3 to 7 frames, unlimited stops spacing, plus custom EV shifting.
● Built-in intervalometer: make stunning timelapses (even bracketed/HDR timelapses) and time-controlled picture series.
● Program and Speed-priority modes.
● Long exposure support: take beautiful night photos and light trails with long exposure times up to 30 seconds**.
● JPEG, true 16-bit RAW in DNG format*, and lossless PNG photo capturing formats, perfect for post-processing.
● Manual shutter speed: from 1/80000 to 2", or the range available on your device*.
● All camera functions assignable to volume keys. You can adjust EV, ISO, color temperature and more using volume keys. Devices with hardware camera shutter key are also supported.
● EXIF and XMP sidecar metadata support.
● Autofocus, macro, touch-to-focus, true manual focus* and infinity focus modes. Autofocus lock feature (AF-L).
● Autoexposure (AE-L) and auto white balance (AWB-L) locks in Android 4.0+.
● In background photo and RAW developing and processing allows a smooth, uninterrupted camera operation.
● Digital zoom using multitouch pinch gesture. Also shows 35mm equivalent focal length!
● The most advanced electronic viewfinder: live RGB histogram, 10 composition grid overlays and 9 crop guides available.
● Powerful organization options: different storage locations and fully customizable file names (even with variables).
● The user interface is available in more than 30 languages.


This camera application completely avoids scene modes, instead you get full manual control over all photographic parameters, just like you do with a reflex camera, so you can ultimately control every aspect of the picture, and leave the post-processing to the computer. So after your DSLR, you will never miss a photo opportunity again, being able to capture it with the closer sensation to your DSLR as possible.


IMPORTANT: If you find a bug using the application, PLEASE, visit the web page http://www.camerafv5.com/ or write to support@camerafv5.com with your phone model name and the description of the problem, before writing a negative comment. Customer satisfaction is our priority, and we will do our best to fix the issues as soon as possible!


Connect with Camera FV-5 and stay always up to the latest information about current and future development. Visit the official website http://www.camerafv5.com, be a fan of http://www.facebook.com/CameraFV5, subscribe to http://www.twitter.com/CameraFV5 or watch tutorials at http://www.youtube.com/user/camerafv5.


* Requires Android 5.0+ and a fully compliant Camera2 implementation. Currently only LG Nexus 5 and Motorola Nexus 6.
** Requires Android 5.0+. Compatible as well on the Samsung Galaxy Camera (1 and 2), Galaxy S4 Zoom and HTC One (M8). On Android 4.4 or older, long exposures lowers picture resolution to 2 or 1 MP, depending models. The reason is explained here: http://www.camerafv5.com/faq.php#long-exposure-resolution


Permissions explained:

- Approximate location and precise location: only used for geotagging functionality (disabled by default, and requires manual GPS activation).
- Modify or delete the contents of your USB storage and take pictures and videos: required for the usual camera operation.
Camera FV-5 е приложение за професионална камера за мобилни устройства, която поставя DSLR-подобни ръчни настройки в ръцете ви. Съобразени с ентусиасти и професионални фотографи, с това приложение за камера, които можете да направите най-добрите суровини и снимките, така че да можете да публикувате процес тях по-късно и да получите невероятни резултати. Единственото ограничение е вашето въображение и креативност!


Основни функции:

● Всички фотографски параметри могат да се настройват и винаги под ръка: компенсация на експозицията, ISO, режим на измерване на светлината, на режим на фокусиране, баланс на бялото и режим на програмиране.
● DSLR-подобен дисплей визьор: виж времето на експозиция, бленда и спира дисплея с настройки на EV и рамкиращи, в реално време!
● пълноправен Клин на експозицията: 3-7 кадъра, неограничен спирки разстояние, плюс обичай EV преместване.
● Вграден intervalometer: направи зашеметяващ timelapses (дори в скоби / HDR timelapses) и времето контролирани серия картина.
● Програма и Speed-приоритетни видове.
● подкрепа Long експозиция: вземете красива нощни снимки и леките пътеки с продължително време на експозиция до 30 секунди **.
● JPEG, вярно 16-битов RAW в DNG формат *, и без загуби PNG фото заснемане формати, идеални за последваща обработка.
● Ръчно скорост на затвора: от 1/80000 до 2 ", или на разположение на вашето устройство диапазон *.
● Всички функции на фотоапарата да бъде отнесен към бутоните за звука. Можете да настроите EV, ISO, цветна температура и повече използват сила на звука. Устройствата с хардуер камера ключова затвора също се поддържат.
● EXIF ​​и XMP подкрепа кош метаданни.
● автофокус, макро, докоснете до фокус, истински ръчно фокусиране * и безкрайността режими. Автофокус функция за заключване (AF-L).
● Autoexposure (AE-L) и автоматичен баланс на бялото (AWB-L) брави в Android 4.0+.
● В фон снимка и RAW разработване и обработка позволява гладко, непрекъсната работа на камерата.
● цифровото увеличение с помощта на мултитъч щипка жест. Също така показва, еквивалент на 35 мм фокусно разстояние!
● Най-усъвършенстван електронен визьор: на живо RGB хистограма, 10 състав решетъчни наслагвания и 9 ръководства култури.
● Мощни възможности организация: различни места за съхранение и напълно приспособима имена на файлове (дори и с променливи).
● Потребителският интерфейс е достъпна в повече от 30 езика.


Това приложение за камера, напълно избягва сценични режима, вместо да получите пълен ръчен контрол над всички фотографски параметри, така както го правите с рефлекс камера, така че в крайна сметка може да се контролира всеки аспект на картината, и се оставя на пост-обработка на компютъра. Така че, след като си DSLR, никога няма да пропуснете снимка възможност отново да може да го улови с близо усещането да си DSLR, колкото е възможно.


ВАЖНО: Ако намерите бъг при използване на кандидатстване, моля, посетете интернет страницата http://www.camerafv5.com/ или пишете на support@camerafv5.com с името си телефон модел и описанието на проблема, преди написването на отрицателен коментар. Удовлетворението на клиентите е приоритет за нас, и ние ще направим всичко възможно, за да се определи въпросите възможно най-скоро!


Свържете се с Camera FV-5 и ще остане винаги до най-новата информация за настоящото и бъдещо развитие. Посетете официалния сайт http://www.camerafv5.com, е фен на http://www.facebook.com/CameraFV5, абонирате да http://www.twitter.com/CameraFV5 или гледате уроци по HTTP: / /www.youtube.com/user/camerafv5.


* Изисква Android 5.0+ и изпълнение напълно съвместима Camera2. В момента само LG Nexus 5 и Motorola Nexus 6.
** Изисква Android 5.0+. Съвместим както на фотоапарата Samsung Galaxy (1 и 2), Galaxy S4 Zoom и HTC One (M8). На Android 4.4 или по-големи, дълги експозиции понижава резолюция на картината до 2 или 1 MP, в зависимост модели. Причината е обяснено тук: http://www.camerafv5.com/faq.php#long-exposure-resolution


Permissions обяснени:

- приблизителното местоположение и точна локализация: се използва само за навигиране на функционалност (забранено по подразбиране, и изисква ръчно GPS активиране).
- Промяна или изтриване на съдържанието на вашия USB съхранение и правене на снимки и видеоклипове: , необходим за нормалната работа на камерата.
Прочетете повече
Свиване
3,1
Общо 18 432
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

We improved a lot of features based on your feedback from the first release of the big update. The highlights are:
- Touch light metering is back.
- The app now remembers the last used flash mode.
- Fixed issues with the user interface orientation.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Семейна библиотека
Отговаря на условията, ако е купено след 02.07.2016 г. Научете повече
Актуализирано
23 февруари 2021 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
100 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
FGAE Apps
Програмист
Flavio Gonzalez App-Entwicklung Postfach 1151 71409 Schwaikheim Germany
©2021 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.