Flightradar24 Flight Tracker

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The free flight tracker that the Wall Street Journal calls “The Facebook of Aviation”.

Turn your phone or tablet into a live plane tracker and see flights around the world move in real-time on a detailed map. Or point your device at a plane to find out where it’s going and what kind of aircraft it is. Download for free today and discover why millions track flights and check their flight status with Flightradar24.

#1 Travel app in Google Play in 100+ countries.

Favorite features
- Watch aircraft move around the world in real-time
- Identify flights overhead & see flight information—including a photo of the actual aircraft—by simply pointing your device at the sky
- See what the pilot of an aircraft sees in 3D
- Tap on a plane for flight details such as route, estimated time of arrival, actual time of departure, aircraft type, speed, altitude, high-resolution photos of the actual aircraft & more
- See historical data & watch playback of past flights
- Tap on an airport icon for arrival & departure boards, flight status, aircraft on the ground, current delay stats, & detailed weather conditions
- Search for individual flights using flight number, airport, or airline
- Filter flights by airline, aircraft, altitude, speed, & more

Flightradar24 is a free plane tracker app and includes all the above features. If you want even more great features from Flightradar24 there are two upgrade options—Silver & Gold—and each comes with a free trial.

Flightradar24 Silver
- 90 days of flight history
- More aircraft details, like serial number & age
- More flight details, like vertical speed & squawk
- Filters and alerts to find and track the flights you’re interested in
- Current weather at 3,000+ airports overlaid on the map

Flightradar24 Gold
- All the features included in Flightradar24 Silver +
- 365 days of flight history
- Detailed live map weather layers for clouds & precipitation
- Aeronautical charts & oceanic tracks showing the pathways flights follow across the sky
- Air traffic control boundaries that show which controllers are responsible for a flight
- Extended Mode S data—even more information about a flight’s altitude, speed, and wind & temperature conditions during flight, when available

Silver and Gold upgrade prices are listed in the app as they vary depending on your country and currency. If you choose to upgrade, subscriptions will be charged to the payment method used for your Google account. Your subscription will automatically renew unless canceled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. You manage your subscription through your Google Play Account Settings.

How it works
Most aircraft today are equipped with ADS-B transponders that transmit positional data. Flightradar24 has a rapidly growing network of over 20,000 ground stations around the world to receive this data that then shows up as aircraft moving on a map in the app. In an expanding number of regions, with the help of multilateration, we’re able to calculate the positions of aircraft that don’t have ADS-B transponders. Coverage in North America is also supplemented by real-time radar data. Coverage is variable and subject to change at any time.

Connect with Flightradar24
We love getting feedback on FR24. Since we’re unable to respond directly to reviews, contact us directly and we’ll be happy to assist.
email (support@fr24.com)
twitter (@flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Disclaimer
The use of this app is strictly limited to entertainment purposes. This specifically excludes activities that might endanger yourself or the lives of others. Under no circumstances will the developer of this app be held responsible for incidents resulting from the use of the data or its interpretation or its use contrary to this agreement.
Darmowy tracker lotu, który Wall Street Journal nazywa "Facebookiem lotnictwa".

Zmień swój telefon lub tablet w urządzenie śledzące na żywo i zobacz, jak loty na całym świecie poruszają się w czasie rzeczywistym na szczegółowej mapie. Możesz też skierować swoje urządzenie na samolot, aby dowiedzieć się, dokąd zmierza i jaki to jest samolot. Pobierz za darmo już dzisiaj i odkryj, dlaczego miliony osób śledzi loty i sprawdzają ich status lotu za pomocą Flightradar24.

# 1 Aplikacja do podróży w Google Play w ponad 100 krajach.

Ulubione funkcje
- Oglądaj ruchy samolotów na całym świecie w czasie rzeczywistym
- Zidentyfikuj loty nad głową i zobacz informacje o locie - w tym zdjęcie rzeczywistego samolotu - po prostu kierując urządzenie na niebo
- Zobacz, co pilot samolotu widzi w 3D
- Dotknij samolotu, aby uzyskać szczegóły lotu, takie jak trasa, szacowany czas przybycia, faktyczny czas odlotu, typ samolotu, prędkość, wysokość, zdjęcia samolotów o wysokiej rozdzielczości i więcej
- Zobacz dane historyczne i obejrzyj odtwarzanie poprzednich lotów
- Stuknij w ikonę lotniska, by zobaczyć tablice przylotów i odlotów, status lotu, samolot na ziemi, aktualne statystyki opóźnień i szczegółowe warunki pogodowe
- Wyszukaj poszczególne loty, korzystając z numeru lotu, lotniska lub linii lotniczej
- Filtrowanie lotów według linii lotniczych, samolotów, wysokości, prędkości i innych elementów

Flightradar24 to darmowa aplikacja do śledzenia samolotów i zawiera wszystkie powyższe funkcje. Jeśli chcesz jeszcze więcej wspaniałych funkcji od Flightradar24, masz dwie opcje aktualizacji - Silver & Gold - a każda z nich ma darmowy okres próbny.
 
Srebro Flightradar24
- 90 dni historii lotów
- Więcej szczegółów samolotu, takich jak numer seryjny i wiek
- Więcej szczegółów lotu, takich jak prędkość pionowa i squawk
- Filtry i alerty, aby znaleźć i śledzić loty, które Cię interesują
- Aktualna pogoda na ponad 3000 lotniskach nałożonych na mapę
 
Flightradar24 Gold
- Wszystkie funkcje zawarte w Flightradar24 Silver +
- 365 dni historii lotów
- Szczegółowe mapy pogody na żywo dla chmur i opadów
- Mapy lotnicze i tory oceaniczne pokazujące loty ścieżek podążają po niebie
- Granice kontroli ruchu lotniczego, które pokazują, którzy kontrolery są odpowiedzialni za lot
- Dane w trybie rozszerzonym S - jeszcze więcej informacji o wysokości lotu, prędkości i warunkach wiatru i temperatury podczas lotu, jeśli są dostępne
 
Ceny aktualizacji Silver and Gold są wymienione w aplikacji, ponieważ różnią się w zależności od kraju i waluty. Jeśli wybierzesz opcję uaktualnienia, subskrypcje będą obciążały metodę płatności użytą na Twoim koncie Google. Twoja subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona, o ile nie zostanie anulowana co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu. Po aktywacji nie będzie można anulować subskrypcji. Zarządzasz swoją subskrypcją za pomocą ustawień konta Google Play.

Jak to działa
Większość samolotów jest dziś wyposażona w transpondery ADS-B przesyłające dane pozycyjne. Flightradar24 ma szybko rozwijającą się sieć ponad 20 000 stacji naziemnych na całym świecie, które otrzymują te dane, które następnie pojawiają się jako samoloty poruszające się po mapie w aplikacji. W rozszerzającej się liczbie regionów, za pomocą multilateracji, jesteśmy w stanie obliczyć pozycje samolotów, które nie mają transponderów ADS-B. Pokrycie w Ameryce Północnej jest również uzupełniane danymi radarowymi w czasie rzeczywistym. Pokrycie jest zmienne i może ulec zmianie w dowolnym momencie.

Połącz się z Flightradar24
Uwielbiamy uzyskiwać opinie na temat FR24. Ponieważ nie możemy odpowiedzieć bezpośrednio na opinie, skontaktuj się z nami bezpośrednio, a z chęcią Ci pomożemy.
email (support@fr24.com)
twitter (@ flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Zastrzeżenie
Korzystanie z tej aplikacji jest ściśle ograniczone do celów rozrywkowych. Wyklucza to w szczególności działania, które mogą zagrażać życiu lub życiu innych osób. W żadnym wypadku twórca tej aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za incydenty wynikające z wykorzystania danych lub ich interpretacji lub użycia niezgodnego z niniejszą umową.
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 212 577
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Bug fixes.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
22 listopada 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,49 USD-64,99 USD za element
Sprzedawca
Flightradar24 AB
Deweloper
Kungsgatan 12-14 11138 Stockholm Sweden
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.