Flins

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

VÝKONY A KLIENTI:
- Evidence jednotlivých i hromadných výkonů pro více klientů i zaměstnanců.
- Statistiky výkonů ve zvoleném časovém rozsahu s výběrem parametrů pro vykazování donátorům.
- Exporty výkonů do souboru excel.
- Detailni evidence klientů s upozorněním na sankce, končící smlouvy a úkoly ke klientovi.
- Detailní profil klienta v přehledném seznamu i kalendáři. Statistiky výkonů (časy za měsíc, rok, celkově).
- Přehled smluv i poznámek.
- Tajné poznámky zaměstnanců ke klientům.
- Oddělování aktivních a neaktivních klientů.
- Nastavení lokalit, kategorií, značek a typů výkonů.

ZAMĚSTNANCI:
- Evidence pracovníků a jejich smluvních údajů a kontaktů.
- Plánování směn a denní zápisy.
- Evidence dovolených, sick days, akreditovaného a neakreditovaného vzdělávání u každého zaměstnance.
- Statistiky výkazů z práce ve zvoleném časovém rozsahu s výběrem parametrů.
- Přehledná karta zaměstnance s výpočty počtu přímé a nepřímé práce. Přehled nepřítomností a seznam vykázaných výkonů.
- Systém denních zápisů a jejich přehled v hromadném kalendáři i u jednotlivých zaměstnanců.
- Evidence absolvovaného vzdělávání a výše investovaných financí do vzdělávání.
- Export výkazů práce do excelu.

FUNKCE PRO ORGANIZACI
- Kalendář úkolů napříč službami s upozorněním na termíny.
- Řízení pokladen za každou službu i organizaci.
- Celoorganizační chat.
- Organizované poznámky.
- Úložiště celoorganizačních materiálů (směrnic, šablon, postupů…).
- Diář kontaktů na externí spolupracovníky.
- Řízení skladových zásob.

MOBILNÍ APLIKACE DO TERÉNU:
- Rychlý přístup k seznamu klientů, smlouvám i výkonům.
- Rychlé přidávání výkonů, smluv a klientů přímo v terénu.
- Nejdůležitější informace (klientské poznámky, sankce, prošlé smlouvy, dovolené, úkoly…).
- Seznam důležitých kontaktů.
- Denní zápisy a přehled vzdělávání.

TECHNOLOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:
- Desktopová verze optimalizovaná pro všechny prohlížeče.
- Mobilní a tabletová verze optimalizovaná pro všechny prohlížeče.
- Mobilní aplikace pro terénní pracovníky s praktickými funkcemi
PERFORMANCES AND CLIENTS:
- Records of individual and collective performances for multiple clients and employees.
- Performance statistics in the selected time range with the selection of parameters for reporting to donors.
- Exports of outputs to an excel file.
- Detailed client records with notification of sanctions, expiring contracts and tasks for the client.
- Detailed client profile in a clear list and calendar. Performance statistics (times per month, year, total).
- Overview of contracts and notes.
- Secret notes from employees to clients.
- Separation of active and inactive clients.
- Settings of locations, categories, brands and types of performances.

EMPLOYEES:
- Records of employees and their contractual data and contacts.
- Shift planning and daily records.
- Records of holidays, sick days, accredited and non-accredited training for each employee.
- Statistics of work reports in the selected time range with the selection of parameters.
- Clear employee card with calculations of the number of direct and indirect work. Overview of absences and list of reported performances.
- The system of daily entries and their overview in the mass calendar and for individual employees.
- Records of completed education and the amount of funds invested in education.
- Export of work reports to Excel.

FUNCTIONS FOR THE ORGANIZATION
- Calendar of tasks across services with notification of deadlines.
- Cash management for each service and organization.
- Organization-wide chat.
- Organized notes.
- Repository of organization-wide materials (guidelines, templates, procedures…).
- Diary of contacts for external collaborators.
- Inventory management.

FIELD MOBILE APPLICATIONS:
- Quick access to client list, contracts and performances.
- Quick addition of services, contracts and clients directly in the field.
- The most important information (client notes, sanctions, expired contracts, holidays, tasks…).
- List of important contacts.
- Daily enrollment and education overview.

TECHNOLOGICAL PROVISION:
- Desktop version optimized for all browsers.
- Mobile and tablet versions optimized for all browsers.
- Mobile application for field workers with practical functions
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
April 5, 2021
Size
3.3M
Installs
1+
Current Version
2.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Arasoft s.r.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.