1K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
ทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

DMCR4Thai Application on Mobile เป็นแอปของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างสะดวกและทันเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
อัปเดตเมื่อ
21 ม.ค. 2564

ความปลอดภัยของข้อมูล

นักพัฒนาแอปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แอปรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณไว้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ไม่มีข้อมูล