Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Foscam is the trusted, world leading IP security camera provider with over 10 years of design, manufacturing and distribution in 80+ countries.
Foscam App keeps you connected to your home or business anytime, anywhere. Check in on your pets while at the office, keep tabs on the nanny while on vacation, or find out who’s been stealing those Amazon packages from your front door – with Foscam App, you can.

In the second iteration of Foscam App, we bring you an all-new design, featuring a convenient side-menu, intuitive cloud timeline, stable software architecture and more. From the app, you can add your camera in minutes, then view what matters most from anywhere, anytime. You can also control and setup your camera and receive alerts in realtime when it detects motion or sound.
With Foscam Cloud, you can access alert recordings through an intelligent and intuitive timeline. There’s no need for a standalone app – it’s all accessible through Foscam App and myfoscam.com. Whether you upgrade or lose your smartphone, we’ve got you covered – your cloud recordings are safely stored on our military-grade servers for your viewing anytime, anywhere.

With Foscam App you can:
- Leave all the connection work to Foscam. EZLink only requires you to have a smartphone connected to WiFi. That’s it!*
- Check in on your home or business in real time with live view.
- Easily scan your Cloud footage with 24/7 access and unrivaled affordability**
- View recorded Cloud footage with convenient search and scan functions.
- Schedule recordings, configure alerts, and pan/tilt/zoom right from your smartphone***
- Get instant alerts. (Coming Soon!)

Foscam Cloud Website: www.myfoscam.com

Note: Foscam App supports only Foscam HD, not MJPEG cameras.
If you’re using a legacy app such as Foscam IP Cam Viewer or Foscam Viewer, please install this all-new app for an optimal user experience.
Only official Foscam Cloud accounts are supported – we do not support third party accounts such as those developed by Foscam US.
Foscam App is the official app for Foscam products, developed by Foscam,Inc., the product manufacturer and brand holder. All rights reserved.
* See product packaging to see if your device has this capability.
** Paid Foscam Cloud subscription required.
*** Check product specs for compatibility.
Foscam е голямо доверие и водещ световен доставчик на IP охранителна камера с над 10 години на проектиране, производство и дистрибуция в над 80 страни.
Foscam App ви държи свързан с дома или бизнеса си по всяко време и навсякъде. Проверявайте Вашия домашен любимец, докато в офиса, какво се случва на бавачката по време на ваканция, или да разберете кой е бил откраднат тези на Amazon пакети от входната врата - с Foscam App, можете.

През втората итерация на Foscam App, ние ви донесе един изцяло нов дизайн, отличаващ се с удобен страничен меню, интуитивен облак график, стабилна софтуерна архитектура и др. От приложението, можете да добавите вашата камера в минути, а след това видите най-важното от всяка точка и по всяко време. Можете също да управлявате и настройка на вашия фотоапарат и получавате сигнали в реално време, когато засече движение или звук.
С Foscam Cloud, можете да получите достъп до записи за сигнализиране чрез интелигентна и интуитивна времева линия. Няма нужда за самостоятелно приложение - всичко е достъпно чрез Foscam App и myfoscam.com. Независимо дали сте ъпгрейд или загубите вашия смартфон, ние сме ви приготвили - си в облака записи се съхраняват безопасно на нашия военен клас сървъри за гледане си по всяко време и навсякъде.

С Foscam App можете да:
- Остави всичко техническото осъществяване на свързването към Foscam. EZLink само изисква от вас да имате смартфон, свързан към WiFi. Това е!*
- Проверявайте вашия дом или бизнес в реално време с Live View.
- Лесно сканиране на Cloud кадри с 24/7 достъп и ненадмината достъпност **
- Вижте записани облак кадри с удобен за търсене и функции за сканиране.
- График на записи, конфигурирате сигнали, както и панорама / наклон / увеличение директно от своя смартфон ***
- Вземи незабавни сигнали. (Очаквайте скоро!)

Foscam Cloud Уебсайт: www.myfoscam.com

Забележка: Foscam App поддържа само Foscam HD, а не в MJPEG камери.
Ако използвате наследство приложение като Foscam IP Cam Viewer или Foscam Viewer, моля инсталирайте това изцяло ново приложение за оптимална работа на потребителите.
Само официалните сметки Foscam Cloud се поддържат - ние не поддържа профили на трети страни, като тези, разработени от Foscam САЩ.
Foscam App е официалното приложение за Foscam продукти, разработени от Foscam, Inc., Носителят на производител на продукта и марка. Всички права запазени.
* Вижте опаковката на продукта, за да видите, ако вашето устройство има тази възможност.
** изисква платен абонамент Foscam облак.
*** Проверете спецификациите на продукта за съвместимост.
Прочетете повече
Свиване
2,8
Общо 11 725
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

- Now supports DST setting function
- Now supports automatic restart function
- Fix known problems
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
19 януари 2021 г.
Размер
49M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
2.6.0
Изисква Android
5.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Споделя информация, Споделя местоположението, Дигитални покупки
Предлага се от
Foscam.Inc
©2021 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.