El Petrol

500+
Shkarkime
Vlerësimi i përmbajtjes
Të gjithë
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit

Rreth këtij aplikacioni

Ky aplikacion, është krijuar me qëllim që tua lehtësojë juve qasjen në derivatet që konsumoni dhe kursimet që e bëni në baza ditore apo mujore.
Përditësuar më
10 maj 2021

Siguria e të dhënave

Zhvilluesit mund të shfaqin këtu informacione se si aplikacioni i tyre i mbledh dhe përdor të dhënat e tua. Mëso më shumë rreth sigurisë së të dhënave
Nuk ofrohen informacione

Ç'të reja ka

Rregullime të problemeve minoire