Freeletics Training Coach – Bodyweight & Mindset

Inneholder annonser
·
Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Europe’s #1 fitness app lets you work out anytime, anywhere with the best digital personal trainer - no gym required. Whatever your fitness level, achieve your goals quickly and build healthy habits with personalized HIIT workouts and audio coaching. Losing weight, gaining muscle or improving your fitness has never been so simple.

WHY FREELETICS?
- Freeletics means freedom. Work on yourself and your fitness free of excuses like time, equipment, space, money or know-how. Join 42 million others doing their workout whenever and wherever they want.
- See fast results with the most advanced digital personal trainer and effective HIIT workouts. Your AI personal trainer tailors everything to you, learning from each exercise and piece of feedback to create your perfect workout, every time. No two people get the same workout plan - this is fully personalized fitness.
- We follow a holistic approach to fitness and self-development. We combine HIIT fitness, mindfulness, knowledge and motivation to help you perfect your training and build a strong foundation for life-long positive change.

The free version of the app contains 20 HIIT bodyweight workouts, 25 exercises, 20 audio sessions, workout spots and a community of millions. If you want to set yourself up for long-term success with the guidance of a personal trainer every step of the way, you can sign up for the Freeletics Coach with a 14-day money back guarantee.


What you get by upgrading to the Freeletics Coach:

TRAINING
- Enjoy your own AI-powered personal trainer, who puts every HIIT workout together based on your experience, goals, fitness level and preferences.
- Travelling or short on time? Need to be quiet? Stuck without equipment or can’t go for a run? No problem. Tell your personal trainer what’s going on and it will adapt your workout to suit your needs.
- Your workout plan will be compiled in a “Training Journey.” Choose from 20 Training Journeys in the app, each with a different fitness focus. Look out for our limited editions by professional athletes.
- Choose your workout style. Whether it’s running, bodyweight HIIT or weights in the gym - or a combination of these - there’s a Training Journey for you. Fitness will never be boring again.
- Progress in your training with thousands of HIIT workout variations and over 180 exercises.

The Training Coach is included in the Training, Training & Nutrition and Body & Mind bundles.


MINDSET
- Add audio coaching to your personal trainer, helping you build a strong, balanced mindset and find lasting motivation to improve your health and fitness. The perfect complement to your HIIT workouts.
- In 5 to 20-minute sessions, learn how to build habits, boost weight loss, de-stress and improve your focus, training, recovery and sleep. The perfect foundation for real success.
- Courses include focus, stress, sleep, fitness, nutrition and motivation.

The Mindset Coach is only included in the Body & Mind bundle.


SUBSCRIPTIONS AND TERMS
We offer 8 auto-renewing subscription options:
- Training (3 / 6 / 12 months)
- Training & Nutrition (3 / 6 / 12 months)
- Body & Mind (3 / 12 months)

The Nutrition Coach is part of the Freeletics Nutrition app.

By purchasing, you accept our Terms of Use (https://www.freeletics.com/en/pages/terms/) and Privacy Policy (https://www.freeletics.com/en/pages/privacy/).

Contact us at support@freeletics.com or follow @Freeletics on social media for daily workout inspiration. Your personal trainer is ready when you are. Happy training.
Europas treningsapp nr. 1 lar deg trene når som helst og hvor som helst med beste digitale personlige trener - ingen treningsstudio kreves. Uansett kondisjonsnivå, oppnå målene dine raskt og bygg sunne vaner med personaliserte HIIT-treninger og lydcoaching. Å miste vekt, få muskler eller forbedre kondisjonen har aldri vært så enkelt.

HVORFOR FREELETIKK?
- Freeletics betyr frihet. Arbeid på deg selv og din kondisjon fri for unnskyldninger som tid, utstyr, plass, penger eller kunnskap. Bli med 42 millioner andre som trener når som helst og hvor de vil.
- Se raske resultater med den mest avanserte digitale personlige trener og effektive HIIT-treninger. Din AI-personlige trener skreddersyr alt for deg, lærer av hver øvelse og tilbakemeldinger for å lage din perfekte treningsøkt, hver gang. Ingen to mennesker får den samme treningsplanen - dette er en fullstendig personlig tilpasset kondisjon.
- Vi følger en helhetlig tilnærming til kondisjon og selvutvikling. Vi kombinerer HIIT kondisjon, mindfulness, kunnskap og motivasjon for å hjelpe deg med å perfeksjonere treningen din og bygge et sterkt grunnlag for livslang positiv forandring.

gratisversjonen av appen inneholder 20 HIIT treningsøkter i kroppsvekt, 25 øvelser, 20 lydøkter, treningsplasser og et fellesskap på millioner . Hvis du vil stille deg opp for langsiktig suksess med veiledning av en personlig trener hvert steg på veien, kan du registrere deg på Freeletics Coach med en 14-dagers pengene-tilbake-garanti.


Hva du får ved å oppgradere til Freeletics Coach:

TRENINGS
- Nyt din egen AI-drevne personlige trener, som setter sammen hver HIIT-trening basert på din erfaring, mål, kondisjonsnivå og preferanser.
- Reiser eller kort tid? Trenger du å være stille? Holde seg uten utstyr eller ikke kan løpe? Ikke noe problem. Fortell din personlige trener hva som skjer, og den vil tilpasse treningen din til dine behov.
- Treningsplanen din vil bli utarbeidet i en "Training Journey." Velg mellom 20 treningsreiser i appen, hver med et annet treningsfokus. Se opp for våre begrensede utgaver av profesjonelle idrettsutøvere.
- Velg treningsstil. Enten det er løping, kroppsvekt HIIT eller vekter i treningsstudioet - eller en kombinasjon av disse - det er en treningsreise for deg. Trening blir aldri kjedelig igjen.
- Fremskritt i treningen din med tusenvis av HIIT treningsvarianter og over 180 øvelser.

Treningstreneren er inkludert i buntene Trening, Trening og ernæring og Kropp og sinn.


tenkemåte
- Legg lydcoaching til din personlige trener, slik at du kan bygge et sterkt, balansert tankesett og finne varig motivasjon for å forbedre din helse og kondisjon. Det perfekte supplement til HIIT-treningen.
- I 5 til 20 minutters økter, lær hvordan du bygger vaner, øker vekttap, de-stress og forbedrer fokus, trening, restitusjon og søvn. Det perfekte grunnlaget for virkelig suksess.
- Kurs inkluderer fokus, stress, søvn, kondisjon, ernæring og motivasjon.

Mindset Coach er bare inkludert i bunten Body & Mind.


TILSKRIFTER OG VILKÅR
Vi tilbyr 8 automatisk fornyelse av abonnementsalternativer:
- Trening (3/6/12 måneder)
- Trening og ernæring (3/6/12 måneder)
- Body & Mind (3/12 måneder)

Nutrition Coach er en del av Freeletics Nutrition-appen.

Ved å kjøpe godtar du brukervilkårene våre (https://www.freeletics.com/no/pages/terms/) og personvernregler (https://www.freeletics.com/no/pages/privacy/).

Kontakt oss på support@freeletics.com eller følg @Freeletics på sosiale medier for daglig inspirasjon av treningen. Din personlige trener er klar når du er. Glad trening.
Finn ut mer
Skjul
4,2
191 864 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

We squashed some bugs. Let us know if you find more. Our developers will fix them faster than you can do an Aphrodite.
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
19. oktober 2020
Størrelse
37M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
6.41.0
Krever Android
6.0 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler, Digitale kjøp
Produkter i appen
USD 0,99–USD 384,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Freeletics
Utvikler
Freeletics GmbH Lothstr. 5 80335 München Germany support@freeletics.com
©2020 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.