Find My Kids - GPS Tracker

14 133
Innehåller annonser
·
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Find My Kids tracks lost or wandering children quickly and easily. A few of the benefits of owning this free app are:

-Automatically receive place alerts when your child returns home or arrives at school
-Easily keep track of your family members without having to constantly ask where they are
-Having phone battery levels monitored, so you know whether their phone is dead or they just aren’t responding

Find My Kids contains a superior phone and uses state-of-the-art GPS navigational technology to track your children. It is the essential app for anyone who has experienced the stress and worry associated with a lost child.

Lost Kid Found, With Find My Kids

Find My Kids makes it easy to pinpoint the location of a missing child whether it’s your child or someone else’s. Better still, the app’s navigational assistance can guide you to them, making lost kid retrieval quick and easy. To track kids, Find My Kids uses state-of-the-art GPS tracking technology. Essentially, cell phone companies know a mobile device’s distance from cell phone towers. Find My Kids secures this data from cell phone companies and displays the phone’s whereabouts on the app’s map. From there, it’s easy fro you to retrieve the child’s location.

Find My Kids Offers Real Time Location Data

Plan your next family gathering with this family tracker and end multiple texts to learn everyone’s arrival time. Kid Tracker can alert you when family members have checked in at a location and thanks to GPS tracking technology, kid tracker can also advise if someone is running late.

Battery Tracking of all Circle members

Find My Kids has smart battery consumption, and lets you see how your child is charging his or her phone. You can also get alerts when the phone battery is low, so you can send reminders to your children to charge their phones. Find My Kids also lets you see how the battery is being used, so you know how quickly it is reaching empty.

GPS Tracking to find Kids, Friends and Family

Find My Kids’ GPS tracking app uses GPS coordinates and state-of-the-art GPS location data to report the real-time whereabouts of your friends and family. Simply install the Find My Kids app on your phone and your kids’ phones. Once registered, each member appears as a unique icon on the GPS tracking navigational map so you’ll know exactly where each family member is at all times. No need to send annoying “Where are you?” or “What’s your ETA?” texts, Find My Kids puts this information at your fingertips. And to make life super easy, we send you GPS tracking alerts the moment your kids arrive at the appointed location!

Reliable Kid Tracker
The Find My Kids app is a very reliable Kid Tracker. It can pinpoint the location of registered mobile devices, smart phones and even old school feature phones via the app’s website, 24/7. Our GPS Phone Tracker lets you locate Android Phones and iPhones. It’s easy to use, all you have to do is invite your family members or friends and you can start tracking them on your phone.

Innovative and Versatile Kid Tracker

Do you constantly wonder or worry where your children are? Find My Kids can help. Its state-of-the-art GPS system can keep tabs on registered phone, using satellites to triangulate the exact location of every phone registered to your account. If a phone is ever out of satellite view, Find My Kids uses triangulation via the nearest cell phone tower and the cell phone carrier’s data to determine your child’s location. This versatile kid locator also offers printer-friendly directions to your child’s location. Find My Kids is compatible with Androids, whether you have AT&T, Verizon, Sprint or another phone carrier.
Find My barn spår förlorade eller vandrande barn snabbt och enkelt. Några av fördelarna med att äga denna fria app är:

-Automatically Får plats varningar när ditt barn kommer hem eller anländer till skolan
-Enkelt Hålla koll på dina familjemedlemmar utan att ständigt fråga där de är
-Having Telefonens batteri nivåer övervakas så att du vet om deras telefon är död eller de bara inte svarar

Find My barn innehåller en överlägsen telefon och använder state-of-the-art GPS navigering teknik för att spåra dina barn. Det är viktigt app för alla som har upplevt stress och oro i samband med ett förlorat barn.

Förlorade Kid funnet, med Find My barn

Find My barn gör det lätt att lokalisera en försvunnen barn oavsett om det är ditt barn eller någon annans. Ännu bättre, kan appens navigationsassistans vägleda dig till dem, vilket gör förlorad unge hämtning snabbt och enkelt. Att spåra barn, Find My barn använder state-of-the-art GPS-teknik. I huvudsak, mobiltelefon företag vet en mobil enhet avstånd från mobiltelefonmaster. Find My Kids säkrar denna data från mobiltelefon företag och visar telefonens vistelseort på appens kartan. Därifrån är det lätt tillbaka dig att hämta barnet befinner sig.

Find My Kids erbjuder verkliga lokaliseringsuppgifter

Planera din nästa släktträff med denna familj tracker och avsluta flera texter för att lära sig allas ankomsttid. Kid Tracker kan varna dig när familjemedlemmar har checkat in på en plats och tack vare GPS-teknik, kan barn tracker också meddela om någon försenade.

Batteri Spårning av alla Circle medlemmar

Find My barn har smarta batteriförbrukningen och kan du se hur ditt barn laddar hans eller hennes telefon. Du kan också få varningar när telefonens batteri är låg, så att du kan skicka påminnelser till dina barn att ladda sina telefoner. Find My barn också kan du se hur batteriet används, så att du vet hur snabbt det når tom.

GPS för att hitta barn, vänner och familj

Find My barn GPS-spårning app använder GPS-koordinater och state-of-the-art GPS-positionsdata att rapportera realtid vistelseort av dina vänner och familj. Helt enkelt installera Find My Kids app på din telefon och barnens telefoner. När du registrerat varje medlem visas som en unik ikon på GPS-spårning navigations karta så att du vet exakt var varje familjemedlem är hela tiden. Inget behov av att skicka irriterande "Var är du?" Eller "Vad är din ETA?" Texter, Find My barn sätter denna information till hands. Och för att göra livet super lätt, skickar vi GPS varnar ögonblick dina barn kommer på angiven plats!

Tillförlitlig Kid Tracker
Hitta min ungar app är en mycket pålitlig Kid Tracker. Det kan lokalisera registrerade mobila enheter, smarta telefoner och även gamla skolan funktionen telefoner via appens hemsida, 24/7. Våra GPS Phone Tracker låter dig hitta Android telefoner och iPhones. Det är lätt att använda, allt du behöver göra är att bjuda in dina familjemedlemmar eller vänner och du kan börja spåra dem på telefonen.

Innovativ och mångsidig Kid Tracker

Har du ständigt undra eller oroa där dina barn är? Find My Barnen kan hjälpa till. Dess state-of-the-art GPS-systemet kan hålla koll på registrerat telefonnummer, med hjälp av satelliter för att triangulera den exakta platsen för varje telefon registrerad på ditt konto. Om en telefon är någonsin av en satellit, Find My barn använder triangulering via närmaste mobiltelefon torn och mobilen transportörens data för att bestämma barnets läge. Denna mångsidiga unge locator erbjuder också utskriftsvänliga vägbeskrivning till ditt barns plats. Find My Kids är kompatibel med Androids, om du har AT & T, Verizon, Sprint eller en annan telefon bärare.
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,4
14 133 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Mer information

Uppdaterad
18 maj 2018
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
16.2.0
Kräver Android
4.4 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Delar plats
Produkter i appar
1,49 US$–69,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Family Safety Production
Utvecklare
539 Bryant St Suite 402 San Francisco CA
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.